Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Antisemitismens gensvar - En undersökning av judars utsatthet och otrygghet

Svensson, Therese LU and Bergkvist, John-Erik LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker svenska judars utsatthet, trygghet och upplevda risk. Undersökningen har gjorts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Syftet med uppsatsen är att presentera deskriptiv statistisk dataanalys och att nyansera och få djupare förståelse för denna genom kvalitativa utsagor. Det empiriska materialet har teoretiserats utifrån en kombination av konventionella trygghets- och stigmatiseringsteorier. Vi har funnit att utsatthet för hot och trakasserier bland våra respondenter är väsentligt högre än bland det nationella genomsnittet. Fyra av fem respondenter uppger dessutom att de känner oro inför att bära judiska symboler och ungefär två av fem uppger att de undvikit en religiös tillställning på grund av... (More)
Denna uppsats undersöker svenska judars utsatthet, trygghet och upplevda risk. Undersökningen har gjorts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Syftet med uppsatsen är att presentera deskriptiv statistisk dataanalys och att nyansera och få djupare förståelse för denna genom kvalitativa utsagor. Det empiriska materialet har teoretiserats utifrån en kombination av konventionella trygghets- och stigmatiseringsteorier. Vi har funnit att utsatthet för hot och trakasserier bland våra respondenter är väsentligt högre än bland det nationella genomsnittet. Fyra av fem respondenter uppger dessutom att de känner oro inför att bära judiska symboler och ungefär två av fem uppger att de undvikit en religiös tillställning på grund av deras oro. Beteendeanpassningarna tycks avse att fungera som riskminimeringsstrategier för att undvika att bli utsatt för oönskade handlingar med antisemitiska förtecken. Ur det kvalitativa materialet kunde vi utläsa att våra respondenter skyler sin judiska identitet för att undvika stigmatisering. I praktiken inskränker dessa konsekvenser av otryggheten de judiska respondenternas religions- och yttrandefrihet och utgör ett hot mot den svenska konstitutionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Therese LU and Bergkvist, John-Erik LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
riskhanteringsstrategier, beteendeanpassning, skylning, antisemitism, viktimisering, rädsla för brott, Otrygghet
language
Swedish
id
7758040
date added to LUP
2015-09-02 17:37:13
date last changed
2015-09-02 17:37:13
@misc{7758040,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker svenska judars utsatthet, trygghet och upplevda risk. Undersökningen har gjorts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Syftet med uppsatsen är att presentera deskriptiv statistisk dataanalys och att nyansera och få djupare förståelse för denna genom kvalitativa utsagor. Det empiriska materialet har teoretiserats utifrån en kombination av konventionella trygghets- och stigmatiseringsteorier. Vi har funnit att utsatthet för hot och trakasserier bland våra respondenter är väsentligt högre än bland det nationella genomsnittet. Fyra av fem respondenter uppger dessutom att de känner oro inför att bära judiska symboler och ungefär två av fem uppger att de undvikit en religiös tillställning på grund av deras oro. Beteendeanpassningarna tycks avse att fungera som riskminimeringsstrategier för att undvika att bli utsatt för oönskade handlingar med antisemitiska förtecken. Ur det kvalitativa materialet kunde vi utläsa att våra respondenter skyler sin judiska identitet för att undvika stigmatisering. I praktiken inskränker dessa konsekvenser av otryggheten de judiska respondenternas religions- och yttrandefrihet och utgör ett hot mot den svenska konstitutionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.},
 author    = {Svensson, Therese and Bergkvist, John-Erik},
 keyword   = {riskhanteringsstrategier,beteendeanpassning,skylning,antisemitism,viktimisering,rädsla för brott,Otrygghet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Antisemitismens gensvar - En undersökning av judars utsatthet och otrygghet},
 year     = {2015},
}