Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av rampmanövrering för CV90

Johnson, Henrik LU (2015) MMK820 20151
Product Development
Abstract (Swedish)
Rapporten beskriver utvecklingsarbetet av funktionen att manövrera en ramp som satt placerad på ett stridsfordon. Rampen satt monterad på den bakre gaveln på stridsfordonet CV90 som tillverkades av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Där har examensarbetet genomförts under våren 2015.

I den bakre delen utav stridsfordonet så fanns det ett utrymme för att transportera åtta soldater. De tog sig in och ut ur stridsfordonet genom rampen. Dagens lösning för att manövrera rampen var med en hydraulisk cylinder som var monterad på insidan av stridsfordonet. Denna lösning ansågs inte tillräckligt säker för soldaterna under transport då vid en eventuell min detonation under stridsfordonet löpte det stor risk att cylindern slets från sina fästen... (More)
Rapporten beskriver utvecklingsarbetet av funktionen att manövrera en ramp som satt placerad på ett stridsfordon. Rampen satt monterad på den bakre gaveln på stridsfordonet CV90 som tillverkades av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Där har examensarbetet genomförts under våren 2015.

I den bakre delen utav stridsfordonet så fanns det ett utrymme för att transportera åtta soldater. De tog sig in och ut ur stridsfordonet genom rampen. Dagens lösning för att manövrera rampen var med en hydraulisk cylinder som var monterad på insidan av stridsfordonet. Denna lösning ansågs inte tillräckligt säker för soldaterna under transport då vid en eventuell min detonation under stridsfordonet löpte det stor risk att cylindern slets från sina fästen och sköts upp och skadade soldaterna. Uppgiften var att konstruera en säkrare lösning till nästkommande generations CV90.
Arbetet följde produktutvecklingsmodellen som beskrivs i Product Design and Development, Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger [1]. Arbetet började med att fördjupa sig i hur ramper på andra stridsfordon och lastbilar är konstruerade. En kravlista sammanställdes där kollegor fick säga till om vad de tyckte nästa generations rampmanövrering skulle ha för specifikationer. Manövreringskraven översattes till öppnings- och stängningsmoment rampen behövde för att uppnå kraven. Detta för att för att göra det med lättbegripligt.

Koncept skapades genom att använda den inspiration som erhållits under marknadsanalysen samt under diskussioner med medarbetare som hade åsikter om hur de själva hade löst uppgiften. Sju koncept utvecklades som 3D modeller i CATIA och presenterades för fyra medarbetare som var insatta i projektet.

För att välja vilket koncept som skulle vidareutvecklas och detaljkonstrueras användes en bedömningsmatris som hjälpmedel. Matrisen förenklade bedömningen av koncepten efter olika kriterier som specificerats tillsammans med handledaren Håkan Wickberg. Dessa kriterier valdes så att de representerade kravspecifikationen.

Det koncept som de fyra insatta personerna på företaget tyckte var bäst, och därför fick bäst resultat i bedömningsmatrisen var ett koncept med två hydrauliska cylindrar på utsidan av skrovet, en på var sida om rampen. Dessa cylindrar skyddades utav rampen när den stängdes. När detaljkonstruktionen genomfördes så insågs det att det var bättre att använda en rampcylinder som satt placerad på höger sida av rampen bakifrån sätt istället.

Hydraulcylindern konstruerades och dess hydraulsystem specificerades. Det lades mycket tid på att optimera geometrin där cylindern skulle vara så volym- och vikteffektiv som möjligt. En modifiering av skrovet gjordes så att en inbuktning tillkom. Detta för att cylindern skulle få en bättre angreppsvinkel mot rampen. En skyddsplåt konstruerades för att skydda mot påkörningar och ballistiska hot. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnson, Henrik LU
supervisor
organization
course
MMK820 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
BAE Systems Hägglunds, Ramp, Product development, Hydraulic cylinder, Combat vehicle
language
Swedish
id
7761811
date added to LUP
2015-08-19 12:55:05
date last changed
2015-08-19 12:55:05
@misc{7761811,
 abstract   = {Rapporten beskriver utvecklingsarbetet av funktionen att manövrera en ramp som satt placerad på ett stridsfordon. Rampen satt monterad på den bakre gaveln på stridsfordonet CV90 som tillverkades av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Där har examensarbetet genomförts under våren 2015.

I den bakre delen utav stridsfordonet så fanns det ett utrymme för att transportera åtta soldater. De tog sig in och ut ur stridsfordonet genom rampen. Dagens lösning för att manövrera rampen var med en hydraulisk cylinder som var monterad på insidan av stridsfordonet. Denna lösning ansågs inte tillräckligt säker för soldaterna under transport då vid en eventuell min detonation under stridsfordonet löpte det stor risk att cylindern slets från sina fästen och sköts upp och skadade soldaterna. Uppgiften var att konstruera en säkrare lösning till nästkommande generations CV90.
Arbetet följde produktutvecklingsmodellen som beskrivs i Product Design and Development, Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger [1]. Arbetet började med att fördjupa sig i hur ramper på andra stridsfordon och lastbilar är konstruerade. En kravlista sammanställdes där kollegor fick säga till om vad de tyckte nästa generations rampmanövrering skulle ha för specifikationer. Manövreringskraven översattes till öppnings- och stängningsmoment rampen behövde för att uppnå kraven. Detta för att för att göra det med lättbegripligt. 

Koncept skapades genom att använda den inspiration som erhållits under marknadsanalysen samt under diskussioner med medarbetare som hade åsikter om hur de själva hade löst uppgiften. Sju koncept utvecklades som 3D modeller i CATIA och presenterades för fyra medarbetare som var insatta i projektet.

För att välja vilket koncept som skulle vidareutvecklas och detaljkonstrueras användes en bedömningsmatris som hjälpmedel. Matrisen förenklade bedömningen av koncepten efter olika kriterier som specificerats tillsammans med handledaren Håkan Wickberg. Dessa kriterier valdes så att de representerade kravspecifikationen.

Det koncept som de fyra insatta personerna på företaget tyckte var bäst, och därför fick bäst resultat i bedömningsmatrisen var ett koncept med två hydrauliska cylindrar på utsidan av skrovet, en på var sida om rampen. Dessa cylindrar skyddades utav rampen när den stängdes. När detaljkonstruktionen genomfördes så insågs det att det var bättre att använda en rampcylinder som satt placerad på höger sida av rampen bakifrån sätt istället. 

Hydraulcylindern konstruerades och dess hydraulsystem specificerades. Det lades mycket tid på att optimera geometrin där cylindern skulle vara så volym- och vikteffektiv som möjligt. En modifiering av skrovet gjordes så att en inbuktning tillkom. Detta för att cylindern skulle få en bättre angreppsvinkel mot rampen. En skyddsplåt konstruerades för att skydda mot påkörningar och ballistiska hot.},
 author    = {Johnson, Henrik},
 keyword   = {BAE Systems Hägglunds,Ramp,Product development,Hydraulic cylinder,Combat vehicle},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av rampmanövrering för CV90},
 year     = {2015},
}