Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Leverantörs vilseledande vid offentlig upphandling - Tänkbara straffrättsliga, offentligrättsliga och civilrättsliga remedier

Isaksson, Magnus LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract
Occasionally when a contracting authority is about to award a public contract or conclude a framework agreement with a supplier, the supplier somehow misleads the contracting authority in order to receive the public contract or the framework agreement. Due to the rigorous regulatory system that distinguish public procurement one can expect the misleading to be a problem of greater importance than in B2B-relationships. This thesis examines different kinds of remedies and evaluates these remedies practical importance in order to counteract such misleading behaviour.
It can be concluded that the misleading does not constitute a fraud, and as yet probably not even a misdemeanor fraud ("oredligt förfarande") due to the fact that the... (More)
Occasionally when a contracting authority is about to award a public contract or conclude a framework agreement with a supplier, the supplier somehow misleads the contracting authority in order to receive the public contract or the framework agreement. Due to the rigorous regulatory system that distinguish public procurement one can expect the misleading to be a problem of greater importance than in B2B-relationships. This thesis examines different kinds of remedies and evaluates these remedies practical importance in order to counteract such misleading behaviour.
It can be concluded that the misleading does not constitute a fraud, and as yet probably not even a misdemeanor fraud ("oredligt förfarande") due to the fact that the contracting authority bears the full burden of proof when it comes to the regulation of abnormally low tenders in accordance with how the swedish procurement act ("lagen om offentlig upphandling") is perceived, which affect the possible penal remedy. However, the misleading runs counter to the swedish marketing act, but in reality the act has nothing of great importance to offer in the battle of such misleading. A potentially important tool is the possibility to reject an abnormally low tender, but the effectiveness of the remedy implies that the burden of proof regarding the seriousness of the offered tender is places on the tenderer, which is not the case as of today but may be the case in the future due to the fact that four cases regarding this question is about to be examined by the Supreme court. The best way to contest any kind of misleading is probably with different kind of contractual solutions such as clauses stating liquidated damages, merger clauses and clauses stating under what premises contracts may be terminated. (Less)
Abstract (Swedish)
Med anledning av offentlig upphandling kan det emellanåt förekomma att leverantören på olika sätt vilseleder myndigheten för att på oriktig grund antingen teckna ramavtal med myndigheten eller av myndigheten erhålla ett upphandlingskontrakt. Problematiken med olika former av vilseledande får antas vara större vid offentlig upphandling än vid vanliga B2B-relationer på grund av det strikta regelverk som myndigheten har att iaktta och som återfinns i lagen om offentlig upphandling. Detta examensarbete från juristprogrammet vid Lunds universitet belyser olika remedier som myndigheten kan tillgripa mot leverantörers vilseledande samt analyserar dessa remediers praktiska betydelse för att motverka vilseledandet.
Att vilseleda myndigheten utgör... (More)
Med anledning av offentlig upphandling kan det emellanåt förekomma att leverantören på olika sätt vilseleder myndigheten för att på oriktig grund antingen teckna ramavtal med myndigheten eller av myndigheten erhålla ett upphandlingskontrakt. Problematiken med olika former av vilseledande får antas vara större vid offentlig upphandling än vid vanliga B2B-relationer på grund av det strikta regelverk som myndigheten har att iaktta och som återfinns i lagen om offentlig upphandling. Detta examensarbete från juristprogrammet vid Lunds universitet belyser olika remedier som myndigheten kan tillgripa mot leverantörers vilseledande samt analyserar dessa remediers praktiska betydelse för att motverka vilseledandet.
Att vilseleda myndigheten utgör inte något bedrägeri, och i dagsläget knappast ett oredligt förfarande beroende på att myndigheten upphandlingsrättsligt anses ha den fulla bevisbördan för att det rör sig om ett så kallat onormalt lågt anbud enligt 12 kap. 3 § LOU, vilket i sin tur påverkar straffstadgandets tillämpbarhet. Däremot strider leverantörens vilseledande mot marknadsföringslagen och kan angripas på den grunden, men i praktiken har marknadsföringslagen ringa praktisk betydelse. Däremot är möjligheten att förkasta anbudet så som varandes onormalt lågt enligt ovan nämnt lagrum, ett potentiellt sett kraftfullt remedium, men endast om bevisbördan för att anbudet är seriöst förläggs på leverantören, något som i dagsläget inte är fallet. Mycket tyder dock på att bevisbördan kommer att ändras och förläggas på leverantören i och med att fyra mål har erhållit prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen. Vilseledandet får anses lättast att bekämpa med olika kontraktuella lösningar så som vitesklausuler, integrationsklausuler och diverse termineringsklausuler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Magnus LU
supervisor
organization
alternative title
Suppliers misleading of the contracting authority - Possible legal remedies
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
7762302
date added to LUP
2015-08-28 11:39:42
date last changed
2015-08-31 09:44:17
@misc{7762302,
 abstract   = {Occasionally when a contracting authority is about to award a public contract or conclude a framework agreement with a supplier, the supplier somehow misleads the contracting authority in order to receive the public contract or the framework agreement. Due to the rigorous regulatory system that distinguish public procurement one can expect the misleading to be a problem of greater importance than in B2B-relationships. This thesis examines different kinds of remedies and evaluates these remedies practical importance in order to counteract such misleading behaviour.
It can be concluded that the misleading does not constitute a fraud, and as yet probably not even a misdemeanor fraud ("oredligt förfarande") due to the fact that the contracting authority bears the full burden of proof when it comes to the regulation of abnormally low tenders in accordance with how the swedish procurement act ("lagen om offentlig upphandling") is perceived, which affect the possible penal remedy. However, the misleading runs counter to the swedish marketing act, but in reality the act has nothing of great importance to offer in the battle of such misleading. A potentially important tool is the possibility to reject an abnormally low tender, but the effectiveness of the remedy implies that the burden of proof regarding the seriousness of the offered tender is places on the tenderer, which is not the case as of today but may be the case in the future due to the fact that four cases regarding this question is about to be examined by the Supreme court. The best way to contest any kind of misleading is probably with different kind of contractual solutions such as clauses stating liquidated damages, merger clauses and clauses stating under what premises contracts may be terminated.},
 author    = {Isaksson, Magnus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leverantörs vilseledande vid offentlig upphandling - Tänkbara straffrättsliga, offentligrättsliga och civilrättsliga remedier},
 year     = {2015},
}