Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dags att kriminalisera svenskars sexköp utomlands? : en kritisk diskursanalys av hur debatten kring en utvidgning av den svenska sexköpslagen sett ut i svensk media mellan år 2011 och 2015

Hoffman, Elin LU (2015) MRSG31 20151
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att analysera vilka underliggande idéer och förståelser av verkligheten som ligger bakom vilket ställningstagande som tas i den svenska politiska debatten i media kring en utvidgning av den svenska sexköpslagen till att gälla även vid svenskars sexköp utomlands. Detta har gjorts med hjälp av Fairclough’s kritiska diskursanalys. Utifrån detta perspektiv har ett antal diskurser kunnat identifieras. Hur dessa diskurser tar sig uttryck varierar mellan debattens motståndarsida respektive förespråkarsida och ett antal diskursiva strider har kunnat identifieras inom debatten som helhet. Dessa berör ett antal teman där de mest framstående är inställningen till prostitution, inställningen till kravet på dubbel straffbarhet... (More)
Denna uppsats syftar till att analysera vilka underliggande idéer och förståelser av verkligheten som ligger bakom vilket ställningstagande som tas i den svenska politiska debatten i media kring en utvidgning av den svenska sexköpslagen till att gälla även vid svenskars sexköp utomlands. Detta har gjorts med hjälp av Fairclough’s kritiska diskursanalys. Utifrån detta perspektiv har ett antal diskurser kunnat identifieras. Hur dessa diskurser tar sig uttryck varierar mellan debattens motståndarsida respektive förespråkarsida och ett antal diskursiva strider har kunnat identifieras inom debatten som helhet. Dessa berör ett antal teman där de mest framstående är inställningen till prostitution, inställningen till kravet på dubbel straffbarhet samt inställningen till lagens syfte och önskade effekt. Hur inställningen till dessa teman ser ut har visat sig vara avgörande för skapandet av diskurs och således också till hur ställningstagandet till lagutvidgningen som sådan ser ut. Hur dessa tagit sig uttryck har med stöd från delar av intersektionell teori visat sig bidra till att upprätthålla snarare än att ifrågasätta ojämlika maktrelationer i en bredare social kontext. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoffman, Elin LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
den svenska sexköpslagen, sexköp, kravet på dubbel straffbarhet, prostitution, human rights, mänskliga rättigheter, diskursanalys, Fairclough
language
Swedish
id
7763370
date added to LUP
2015-09-17 12:06:57
date last changed
2015-09-17 12:06:57
@misc{7763370,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att analysera vilka underliggande idéer och förståelser av verkligheten som ligger bakom vilket ställningstagande som tas i den svenska politiska debatten i media kring en utvidgning av den svenska sexköpslagen till att gälla även vid svenskars sexköp utomlands. Detta har gjorts med hjälp av Fairclough’s kritiska diskursanalys. Utifrån detta perspektiv har ett antal diskurser kunnat identifieras. Hur dessa diskurser tar sig uttryck varierar mellan debattens motståndarsida respektive förespråkarsida och ett antal diskursiva strider har kunnat identifieras inom debatten som helhet. Dessa berör ett antal teman där de mest framstående är inställningen till prostitution, inställningen till kravet på dubbel straffbarhet samt inställningen till lagens syfte och önskade effekt. Hur inställningen till dessa teman ser ut har visat sig vara avgörande för skapandet av diskurs och således också till hur ställningstagandet till lagutvidgningen som sådan ser ut. Hur dessa tagit sig uttryck har med stöd från delar av intersektionell teori visat sig bidra till att upprätthålla snarare än att ifrågasätta ojämlika maktrelationer i en bredare social kontext.},
 author    = {Hoffman, Elin},
 keyword   = {den svenska sexköpslagen,sexköp,kravet på dubbel straffbarhet,prostitution,human rights,mänskliga rättigheter,diskursanalys,Fairclough},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dags att kriminalisera svenskars sexköp utomlands? : en kritisk diskursanalys av hur debatten kring en utvidgning av den svenska sexköpslagen sett ut i svensk media mellan år 2011 och 2015},
 year     = {2015},
}