Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan Ölands grundvatten öka vid en uppdämning av de utgrävda dikena genom strandvallarna på Ölands östkust?

Bergqvist, Martina LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Förr i tiden existerade närmare 90 % fler våtmarker på Öland än vad som finns idag. Innan ut-dikningen hade ägt rum fungerade Ölands strandvallar som en barriär för vattnet så det förhindrades att strömma ut mot Östersjön. I huvudsak lutar topografin på Öland österut vilket bidrar till att vattnet automatiskt transporteras från väst mot öst. Genom att dika ut och ta bort delar av de naturliga hindren som till exempel strandvallarna ökar avledningen av både yt- och grundvatten. I samband med utdikningen minskar arealen våtmarker vilket i sin tur leder till att även grundvattentillgången minskar. Utdikningen utfördes för att öka jordbruks- och betesarealen. Syf-tet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida en uppdämning av diken... (More)
Förr i tiden existerade närmare 90 % fler våtmarker på Öland än vad som finns idag. Innan ut-dikningen hade ägt rum fungerade Ölands strandvallar som en barriär för vattnet så det förhindrades att strömma ut mot Östersjön. I huvudsak lutar topografin på Öland österut vilket bidrar till att vattnet automatiskt transporteras från väst mot öst. Genom att dika ut och ta bort delar av de naturliga hindren som till exempel strandvallarna ökar avledningen av både yt- och grundvatten. I samband med utdikningen minskar arealen våtmarker vilket i sin tur leder till att även grundvattentillgången minskar. Utdikningen utfördes för att öka jordbruks- och betesarealen. Syf-tet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida en uppdämning av diken genom strandvallen på Ölands östkust skulle öka grundvattenbildningen och skapa fler och större våtmarker på Öland. Resultatet visar att en upp-dämning av utvalda diken skulle bidra till en ökning av grundvatten och även våtmarksutbredningen. En uppdäm-ning av några diken skulle även öka grundvattenbildningen och skapa större uttagsmöljligheterna i de akviferer som finns på Öland. Återskapande av våtmarker skulle därmed automatiskt leda till att även dricksvattenförsörjningen kan förbättras. En större våtmarksareal och en förbättrad grundvattenbildning är av stor vikt, speciellt med tanke på de förväntade klimatförändringarna. Enligt framtida prognoser kan Ölands nederbörd förändras. Detta gör det ännu viktigare att restaurera våtmarker då de kan lagra vatten som kan trygga Ölands vattenförsörjning. (Less)
Abstract
In the past the need to enhance land use for agricultural purposes resulted in ditching of land and existing beach deposits to reduce wetlands. The ditching resulted in a 90% decrease of wetlands on Öland together with a decrease in groundwater. Before the drainage had started the beach deposits on Öland worked as a barrier that pre-vented the water to run off towards the Baltic Sea. The topography is dipping on Öland, which leads to water being transported from west to east. By creating ditches and removing parts of the natural obstacles (the beach deposits), the diversion of surface- and groundwater will increase. The aim of this bachelor thesis is to investigate how the damming of some of the ditches would increase the groundwater... (More)
In the past the need to enhance land use for agricultural purposes resulted in ditching of land and existing beach deposits to reduce wetlands. The ditching resulted in a 90% decrease of wetlands on Öland together with a decrease in groundwater. Before the drainage had started the beach deposits on Öland worked as a barrier that pre-vented the water to run off towards the Baltic Sea. The topography is dipping on Öland, which leads to water being transported from west to east. By creating ditches and removing parts of the natural obstacles (the beach deposits), the diversion of surface- and groundwater will increase. The aim of this bachelor thesis is to investigate how the damming of some of the ditches would increase the groundwater recharge and create a greater abstraction potential in the aquifers in Öland. The result of the calculations of the damming of five ditches resulted in an increased groundwater level in the aquifer in the investigated area.
A restoration of wetlands would automatically result in an improved drinking water supply. The amount of wetland area and an enhanced groundwater recharge is of great importance, especially given the expected and approaching climate changes. Some of the future predictions expect the rainfall to change on Öland. This makes it even more important to restore wetlands since they can store large amounts of water to contribute and secure Öland's water supply. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Martina LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
456
language
Swedish
additional info
Extern handledare Peter Dahlqvist, Sveriges geologiska undersökning, Lund
id
7764230
date added to LUP
2015-08-19 11:28:53
date last changed
2015-08-19 11:28:53
@misc{7764230,
 abstract   = {In the past the need to enhance land use for agricultural purposes resulted in ditching of land and existing beach deposits to reduce wetlands. The ditching resulted in a 90% decrease of wetlands on Öland together with a decrease in groundwater. Before the drainage had started the beach deposits on Öland worked as a barrier that pre-vented the water to run off towards the Baltic Sea. The topography is dipping on Öland, which leads to water being transported from west to east. By creating ditches and removing parts of the natural obstacles (the beach deposits), the diversion of surface- and groundwater will increase. The aim of this bachelor thesis is to investigate how the damming of some of the ditches would increase the groundwater recharge and create a greater abstraction potential in the aquifers in Öland. The result of the calculations of the damming of five ditches resulted in an increased groundwater level in the aquifer in the investigated area.
A restoration of wetlands would automatically result in an improved drinking water supply. The amount of wetland area and an enhanced groundwater recharge is of great importance, especially given the expected and approaching climate changes. Some of the future predictions expect the rainfall to change on Öland. This makes it even more important to restore wetlands since they can store large amounts of water to contribute and secure Öland's water supply.},
 author    = {Bergqvist, Martina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Kan Ölands grundvatten öka vid en uppdämning av de utgrävda dikena genom strandvallarna på Ölands östkust?},
 year     = {2015},
}