Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IT-företags arbete för användarnöjdhet: Metoder, aktiviteter och riktlinjer utvecklare använder för att främja användarnöjdhet

Wieslander, Josefin LU ; Hildingsson, Frida and Gullstrand, Ebba (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
När en slutanvändare är nöjd med systemet kan utvecklaren känna sig nöjd. Det finns många
faktorer som kan leda till nöjda användare, användbarhet och estetik är två viktiga delar. Men
hur går systemutvecklare tillväga när de vill främja användarnöjdhet, och vilka metoder,
aktiviteter och riktlinjer använder de sig utav? Inom teorin finns det många olika typer av
utvecklingsmetoder, användarcentrerade designmetoder och användbarhetsaktiviteter. Det
nämns dessutom olika riktlinjer för interaktionsdesign och ISO standarder. Genom att
intervjua 6 företag inom IT branschen ville vi komma fram till vilka tillvägagångssätt som är
tillgängliga och som används idag.
Teorin, som stärker företagens framgång med att nå användarnöjdhet,... (More)
När en slutanvändare är nöjd med systemet kan utvecklaren känna sig nöjd. Det finns många
faktorer som kan leda till nöjda användare, användbarhet och estetik är två viktiga delar. Men
hur går systemutvecklare tillväga när de vill främja användarnöjdhet, och vilka metoder,
aktiviteter och riktlinjer använder de sig utav? Inom teorin finns det många olika typer av
utvecklingsmetoder, användarcentrerade designmetoder och användbarhetsaktiviteter. Det
nämns dessutom olika riktlinjer för interaktionsdesign och ISO standarder. Genom att
intervjua 6 företag inom IT branschen ville vi komma fram till vilka tillvägagångssätt som är
tillgängliga och som används idag.
Teorin, som stärker företagens framgång med att nå användarnöjdhet, sammanställde vi i en
egen undersökningsmodell. Denna modell bestod utav; att ta hänsyn till användares olikheter,
vilka metoder och aktiviteter som används under utvecklingsprocessen, och riktlinjer och
standarder som finns för att säkerställa eller checka av användbarhet och gränssnittsdesign.
För att få företagens syn på detta intervjuade vi 7 informanter på 6 företag i öppna
individuella intervjuer. Dessa intervjuer jämfördes mellan varandra i bland annat tabeller för
att få en överblick av likheterna och skillnaderna. För att kunna jämföra resultaten från
intervjuerna så gjorde vi en intervjuguide som baserades på vår teoretiska modell.
Resultaten vi fick utav intervjuerna ledde oss till slutsatsen; för att främja användarnöjdheten
borde kraven för systemet tas fram under utvecklingens gång tillsammans med slutanvändaren
och inte innan utav kunden. Det är också bra att involvera slutanvändarna med tanke på
användarnas olikheter, den kan vara en stor fördel att ha med detta som en del utav
kravspecifikationen. Vår sista slutsats är att den mänskliga aspekten spelar stor roll, eftersom
att en metod bara fungerar så bra som de som använder metoden vill att den ska fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wieslander, Josefin LU ; Hildingsson, Frida and Gullstrand, Ebba
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Användarnöjdhet, användbarhet, estetik, användarupplevelsen, systemutveckling
report number
INF15-045
language
Swedish
id
7767637
date added to LUP
2015-08-31 13:45:41
date last changed
2015-09-02 12:33:45
@misc{7767637,
 abstract   = {När en slutanvändare är nöjd med systemet kan utvecklaren känna sig nöjd. Det finns många
faktorer som kan leda till nöjda användare, användbarhet och estetik är två viktiga delar. Men
hur går systemutvecklare tillväga när de vill främja användarnöjdhet, och vilka metoder,
aktiviteter och riktlinjer använder de sig utav? Inom teorin finns det många olika typer av
utvecklingsmetoder, användarcentrerade designmetoder och användbarhetsaktiviteter. Det
nämns dessutom olika riktlinjer för interaktionsdesign och ISO standarder. Genom att
intervjua 6 företag inom IT branschen ville vi komma fram till vilka tillvägagångssätt som är
tillgängliga och som används idag.
Teorin, som stärker företagens framgång med att nå användarnöjdhet, sammanställde vi i en
egen undersökningsmodell. Denna modell bestod utav; att ta hänsyn till användares olikheter,
vilka metoder och aktiviteter som används under utvecklingsprocessen, och riktlinjer och
standarder som finns för att säkerställa eller checka av användbarhet och gränssnittsdesign.
För att få företagens syn på detta intervjuade vi 7 informanter på 6 företag i öppna
individuella intervjuer. Dessa intervjuer jämfördes mellan varandra i bland annat tabeller för
att få en överblick av likheterna och skillnaderna. För att kunna jämföra resultaten från
intervjuerna så gjorde vi en intervjuguide som baserades på vår teoretiska modell.
Resultaten vi fick utav intervjuerna ledde oss till slutsatsen; för att främja användarnöjdheten
borde kraven för systemet tas fram under utvecklingens gång tillsammans med slutanvändaren
och inte innan utav kunden. Det är också bra att involvera slutanvändarna med tanke på
användarnas olikheter, den kan vara en stor fördel att ha med detta som en del utav
kravspecifikationen. Vår sista slutsats är att den mänskliga aspekten spelar stor roll, eftersom
att en metod bara fungerar så bra som de som använder metoden vill att den ska fungera.},
 author    = {Wieslander, Josefin and Hildingsson, Frida and Gullstrand, Ebba},
 keyword   = {Användarnöjdhet,användbarhet,estetik,användarupplevelsen,systemutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IT-företags arbete för användarnöjdhet: Metoder, aktiviteter och riktlinjer utvecklare använder för att främja användarnöjdhet},
 year     = {2015},
}