Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Europeiska styrmedel för ökad användning av biodrivmedel

Boog Rudberg, Robert LU (2015) FMI820 20151
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Skattebefrielsen för biogas och andra drivmedel utgör statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt. För att undvika att behöva ansöka om statsstödgodkännande hos EU-kommissionen för styrmedelsutformningen kan styrmedlen utformas på andra sätt. Genom en utblick i Europa har styrmedlen för att uppnå EU:s mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 studerats. De länder som studerats vidare i rapporten är Finland, Tyskland och Storbritannien.
Finland väntar på godkännande från kommissionen om en differentierad koldioxidskatt. De biodrivmedel som ger 60 % lägre utsläpp än fossilt alternativ blir helt befriade från koldioxidskatt. Samtidigt ges en energiskatt på flera biodrivmedel i syfte att effektivisera energianvändning.... (More)
Skattebefrielsen för biogas och andra drivmedel utgör statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt. För att undvika att behöva ansöka om statsstödgodkännande hos EU-kommissionen för styrmedelsutformningen kan styrmedlen utformas på andra sätt. Genom en utblick i Europa har styrmedlen för att uppnå EU:s mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 studerats. De länder som studerats vidare i rapporten är Finland, Tyskland och Storbritannien.
Finland väntar på godkännande från kommissionen om en differentierad koldioxidskatt. De biodrivmedel som ger 60 % lägre utsläpp än fossilt alternativ blir helt befriade från koldioxidskatt. Samtidigt ges en energiskatt på flera biodrivmedel i syfte att effektivisera energianvändning. Biogas är idag befriad från både koldioxid- och energiskatt. Åsikterna skiljer sig mellan EU-parlamentariker och departementet för energi- och miljö kring vad den differentierade koldioxidskatten kan leda till. Överkompensationsreglerna kan hindra att länder genom differentierade skatter kan göra biodrivmedel billigare än fossila alternativ.
Tyskland har valt reduktionsplikt vilket innebär att drivmedelsleverantörer måste minska sina utsläpp med en viss procent per år. Den sålda volymen ska jämföras mot utsläppen från enbart fossila drivmedel. Inom reduktionsplikten faller biogasen ut då den ger drivmedelsleverantörerna möjlighet att minska utsläppen till lägst kostnad. På grund av den låga användningen av biogas som drivmedel är det svårt för producenterna att få ersättning i form av certifikat. Endast gas som sålts ger möjlighet till ersättning i form av certifikat. Certifikaten kan sedan handlas med drivmedelsleverantörerna för att ge fiskal ersättning.
Storbritannien har en kvotplikt med gröna certifikat. Ersättningen till biogas från avfall motsvarar 3,8 certifikat. Till de priser som hittills uppstår på marknaden för certifikat motsvarar det en ersättning som bör gynna biogas som drivmedel. Parallellt med de gröna certifikaten ges stöd för användandet av biogas till värme som idag ger bättre ersättning. Trots att biogas inte kan distribueras genom naturgasnätet så sägs hindret för biogas som drivmedel främst vara den generösa ersättningen vid användning som värme.
Biogas har fortsatt behov av stöd för såväl användning som produktion. Av de styrmedel som analyserats i rapporten förefallet reduktionsplikt vara det mest lämpade för att minska utsläppen av växthusgaser i relation till kostnaden. Då reduktionsplikt inte sker med statliga medel kan det fungera under lång tid. Differentierad koldioxidskatt kan utformas genom att ha mindre snäva gränser för reducerade skattesatser. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Biogas är ett klimatsmart biodrivmedel i behov av stöd. I studien analyseras olika politiska beslut och styrmedel som bidrar till fortsatt positiv utveckling för biogas som drivmedel.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boog Rudberg, Robert LU
supervisor
organization
alternative title
European policies to increase use of bio fuels – obstacles and possibilities for biogas
course
FMI820 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Styrmedel, biogas, biometan, biodrivmedel, transportsektorns energianvändning
ISSN
1102-3651
other publication id
ISRN LUTFD2/TFEM-15/5103—SE+(1-65)
language
Swedish
id
7786251
date added to LUP
2015-09-15 12:46:20
date last changed
2015-09-15 12:46:20
@misc{7786251,
 abstract   = {Skattebefrielsen för biogas och andra drivmedel utgör statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt. För att undvika att behöva ansöka om statsstödgodkännande hos EU-kommissionen för styrmedelsutformningen kan styrmedlen utformas på andra sätt. Genom en utblick i Europa har styrmedlen för att uppnå EU:s mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 studerats. De länder som studerats vidare i rapporten är Finland, Tyskland och Storbritannien. 
Finland väntar på godkännande från kommissionen om en differentierad koldioxidskatt. De biodrivmedel som ger 60 % lägre utsläpp än fossilt alternativ blir helt befriade från koldioxidskatt. Samtidigt ges en energiskatt på flera biodrivmedel i syfte att effektivisera energianvändning. Biogas är idag befriad från både koldioxid- och energiskatt. Åsikterna skiljer sig mellan EU-parlamentariker och departementet för energi- och miljö kring vad den differentierade koldioxidskatten kan leda till. Överkompensationsreglerna kan hindra att länder genom differentierade skatter kan göra biodrivmedel billigare än fossila alternativ. 
Tyskland har valt reduktionsplikt vilket innebär att drivmedelsleverantörer måste minska sina utsläpp med en viss procent per år. Den sålda volymen ska jämföras mot utsläppen från enbart fossila drivmedel. Inom reduktionsplikten faller biogasen ut då den ger drivmedelsleverantörerna möjlighet att minska utsläppen till lägst kostnad. På grund av den låga användningen av biogas som drivmedel är det svårt för producenterna att få ersättning i form av certifikat. Endast gas som sålts ger möjlighet till ersättning i form av certifikat. Certifikaten kan sedan handlas med drivmedelsleverantörerna för att ge fiskal ersättning. 
Storbritannien har en kvotplikt med gröna certifikat. Ersättningen till biogas från avfall motsvarar 3,8 certifikat. Till de priser som hittills uppstår på marknaden för certifikat motsvarar det en ersättning som bör gynna biogas som drivmedel. Parallellt med de gröna certifikaten ges stöd för användandet av biogas till värme som idag ger bättre ersättning. Trots att biogas inte kan distribueras genom naturgasnätet så sägs hindret för biogas som drivmedel främst vara den generösa ersättningen vid användning som värme.
Biogas har fortsatt behov av stöd för såväl användning som produktion. Av de styrmedel som analyserats i rapporten förefallet reduktionsplikt vara det mest lämpade för att minska utsläppen av växthusgaser i relation till kostnaden. Då reduktionsplikt inte sker med statliga medel kan det fungera under lång tid. Differentierad koldioxidskatt kan utformas genom att ha mindre snäva gränser för reducerade skattesatser.},
 author    = {Boog Rudberg, Robert},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Styrmedel,biogas,biometan,biodrivmedel,transportsektorns energianvändning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Europeiska styrmedel för ökad användning av biodrivmedel},
 year     = {2015},
}