Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skärbarhetsanalys av ISO-grupperade arbetsmaterial - med fokus på skärkraftsmodellering

Linde, Mikael LU and Engqvist, Albin LU (2015) MMTM01 20151
Production and Materials Engineering
Abstract (Swedish)
Examensarbetet har genomförts på Institutionen för Maskinteknologi Industriell Produktion LTH vid Lunds universitet. Examensarbetet påbörjades som en del av ett uppdrag med utgångspunkt i att söka nya materialkonstanter för beräkning av skärmotstånd och specifik skärkraft i ett system för rekommendation av skärdata. Examensarbetet utvecklades att inkludera en vidare vy av skärbarheten i totalt 16 olika material.
Målet med examensarbetet är att kartlägga skärbarheten för 16 material; stål, rostfritt stål, gjutjärn, mässing, titan och Inconel, som skall representera en stor del av arbetsmaterialen som används i industrin.
Rapporten inleds med en genomgång av teorin om svarvning och kraftbilden vid svarvning, arbetsmaterialen och faktorer... (More)
Examensarbetet har genomförts på Institutionen för Maskinteknologi Industriell Produktion LTH vid Lunds universitet. Examensarbetet påbörjades som en del av ett uppdrag med utgångspunkt i att söka nya materialkonstanter för beräkning av skärmotstånd och specifik skärkraft i ett system för rekommendation av skärdata. Examensarbetet utvecklades att inkludera en vidare vy av skärbarheten i totalt 16 olika material.
Målet med examensarbetet är att kartlägga skärbarheten för 16 material; stål, rostfritt stål, gjutjärn, mässing, titan och Inconel, som skall representera en stor del av arbetsmaterialen som används i industrin.
Rapporten inleds med en genomgång av teorin om svarvning och kraftbilden vid svarvning, arbetsmaterialen och faktorer som påverkar skärbarheten studeras. Det följs av avsnitt om verktygslivslängd och utvecklingen av Taylors ekvation till Coldings ekvation. En modell för att bestämma konstanten Cr1 som funktion av materialegenskaper undersöks. Konstanten Cr1 är en av två konstanter som används för att beräkna skärmotstånd.
I försöken beräknas konstanterna för skärmotstånd genom att använda matningstrappor där all skärdata förutom matningen hålls konstant, för att på så vis få fram skärkraften som funktion av ekvivalent spåntjocklek. Modellen för Cr1 som funktion av materialparametrar beräknas för våra material och jämförs med resultatet ifrån statiska skärkraftsförsöken.
För sex material så mäts även dynamiska krafter, där kraftens variation i tiden mäts för att få en förståelse för variationsfaktorer och segmenteringsfrekvens.
Då livslängdstester kräver en stor mängd arbetsmaterial så begränsas det testet till att inkludera ett material. Konstanter till Coldings ekvation beräknas och resultatet presenteras i Colding- och Taylorplanet.
I slutsatsen så rangordnas de testade arbetsmaterialen efter Cr1 som kommer att utgöra den generella rankingen för skärbarhet, slutsatser dras efter materialsammansättning och beståndsdelar och avvikelser från teorin analyseras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linde, Mikael LU and Engqvist, Albin LU
supervisor
organization
course
MMTM01 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Skärkraft, coldings ekvation, dynamiska skärkrafter, ISO-grupperade material
language
Swedish
id
7793364
date added to LUP
2015-09-04 15:21:07
date last changed
2015-09-04 15:21:07
@misc{7793364,
 abstract   = {Examensarbetet har genomförts på Institutionen för Maskinteknologi Industriell Produktion LTH vid Lunds universitet. Examensarbetet påbörjades som en del av ett uppdrag med utgångspunkt i att söka nya materialkonstanter för beräkning av skärmotstånd och specifik skärkraft i ett system för rekommendation av skärdata. Examensarbetet utvecklades att inkludera en vidare vy av skärbarheten i totalt 16 olika material. 
Målet med examensarbetet är att kartlägga skärbarheten för 16 material; stål, rostfritt stål, gjutjärn, mässing, titan och Inconel, som skall representera en stor del av arbetsmaterialen som används i industrin.
Rapporten inleds med en genomgång av teorin om svarvning och kraftbilden vid svarvning, arbetsmaterialen och faktorer som påverkar skärbarheten studeras. Det följs av avsnitt om verktygslivslängd och utvecklingen av Taylors ekvation till Coldings ekvation. En modell för att bestämma konstanten Cr1 som funktion av materialegenskaper undersöks. Konstanten Cr1 är en av två konstanter som används för att beräkna skärmotstånd.
I försöken beräknas konstanterna för skärmotstånd genom att använda matningstrappor där all skärdata förutom matningen hålls konstant, för att på så vis få fram skärkraften som funktion av ekvivalent spåntjocklek. Modellen för Cr1 som funktion av materialparametrar beräknas för våra material och jämförs med resultatet ifrån statiska skärkraftsförsöken. 
För sex material så mäts även dynamiska krafter, där kraftens variation i tiden mäts för att få en förståelse för variationsfaktorer och segmenteringsfrekvens.
Då livslängdstester kräver en stor mängd arbetsmaterial så begränsas det testet till att inkludera ett material. Konstanter till Coldings ekvation beräknas och resultatet presenteras i Colding- och Taylorplanet.
I slutsatsen så rangordnas de testade arbetsmaterialen efter Cr1 som kommer att utgöra den generella rankingen för skärbarhet, slutsatser dras efter materialsammansättning och beståndsdelar och avvikelser från teorin analyseras.},
 author    = {Linde, Mikael and Engqvist, Albin},
 keyword   = {Skärkraft,coldings ekvation,dynamiska skärkrafter,ISO-grupperade material},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skärbarhetsanalys av ISO-grupperade arbetsmaterial - med fokus på skärkraftsmodellering},
 year     = {2015},
}