Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är depersonalisationssyndrom underdiagnostiserat i svensk psykiatri?

Strid, Anna LU and Månsson, Leif LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Utländska studier gör gällande att depersonalisationssyndrom (DPD) är lika vanligt som bipolär sjukdom eller tvångssyndrom. Trots detta betraktas DPD som ett ovanligt tillstånd inom psykiatrin. Det anses inte vara en självständig diagnos, utan endast symtom vid andra störningar. Depersonalisationssyndrom uppges därför av forskare vara en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. Ingen svensk studie har tidigare genomförts för att kartlägga DPD. En enkätstudie genomfördes för att undersöka om depersonalisationssyndrom är underdiagnostiserat inom vuxen allmänpsykiatri i Sverige. Studien ämnade undersöka dels förekomst av depersonalisationssyndrom bland patienter, dels kunskapsläget om och inställningen till DPD hos psykologer och... (More)
Utländska studier gör gällande att depersonalisationssyndrom (DPD) är lika vanligt som bipolär sjukdom eller tvångssyndrom. Trots detta betraktas DPD som ett ovanligt tillstånd inom psykiatrin. Det anses inte vara en självständig diagnos, utan endast symtom vid andra störningar. Depersonalisationssyndrom uppges därför av forskare vara en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. Ingen svensk studie har tidigare genomförts för att kartlägga DPD. En enkätstudie genomfördes för att undersöka om depersonalisationssyndrom är underdiagnostiserat inom vuxen allmänpsykiatri i Sverige. Studien ämnade undersöka dels förekomst av depersonalisationssyndrom bland patienter, dels kunskapsläget om och inställningen till DPD hos psykologer och psykiatrer som arbetar på mottagningarna. 468 patienter och 146 behandlare deltog i studien. Resultatet visade att 39% av de deltagande patienterna uppfyllde kriterierna för DPD. Av samtliga patienter uppgav 1 patient (0,2 %) diagnosen DPD. Resultatet visade också att hälften av behandlarna ansåg att de hade obefintlig eller liten kunskap om DPD. 99 % av behandlarna uppgav att de aldrig eller sällan satte diagnosen. Slutsatsen är att depersonalisationssyndrom är underdiagnostiserat även inom svensk psykiatri, och att DPD som diagnos bör uppmärksammas så att patienter som befinner sig i tillståndet får rätt behandling. (Less)
Abstract
Studies claim that depersonalization disorder (DPD) is just as common as bipolar disorder or obsessive-compulsive disorder. DPD is, despite this fact, seen as a rare condition within psychiatry, and not considered to be a diagnosis on its own. Instead it´s just regarded as symptoms that accompanies other psychiatric conditions. For that reason scientists claim that depersonalization disorder is one of the most neglected diagnoses of modern times. No other Swedish study has been made before to investigate the issues of DPD. A survey was therefore conducted to examine whether depersonalization disorder is under-diagnosed within outpatient psychiatric care for adults in Sweden. The survey investigated on one side the prevalence of... (More)
Studies claim that depersonalization disorder (DPD) is just as common as bipolar disorder or obsessive-compulsive disorder. DPD is, despite this fact, seen as a rare condition within psychiatry, and not considered to be a diagnosis on its own. Instead it´s just regarded as symptoms that accompanies other psychiatric conditions. For that reason scientists claim that depersonalization disorder is one of the most neglected diagnoses of modern times. No other Swedish study has been made before to investigate the issues of DPD. A survey was therefore conducted to examine whether depersonalization disorder is under-diagnosed within outpatient psychiatric care for adults in Sweden. The survey investigated on one side the prevalence of depersonalization disorder among patients, on the other side the knowledge about and the attitude towards DPD among psychologists and psychiatrists working at the clinics. 468 patients and 146 clinicians completed the survey. The results show that case level of DPD was found in 39 % of the patients. Of all patients only one (0,2 %) was diagnosed with DPD. The results show that half of the clinicians considered themselves to have none or little knowledge about DPD. 99 % of them stated that they never or seldom used the diagnosis. Our results suggest that depersonalization disorder is an under-diagnosed condition also within Swedish psychiatry, and that DPD as a diagnosis should be payed attention to, so patients who suffer from the condition can receive proper treatment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strid, Anna LU and Månsson, Leif LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Cambridge Depersonalization Scale, Depersonalisation, Depersonalisationssyndrom, Depersonalization/derealisationssyndrom, Dissociation, Depersonalization, Depersonalization disorder, Depersonalization/derealization disorder
language
Swedish
id
7793845
date added to LUP
2015-09-02 09:17:07
date last changed
2015-09-02 09:17:07
@misc{7793845,
 abstract   = {Studies claim that depersonalization disorder (DPD) is just as common as bipolar disorder or obsessive-compulsive disorder. DPD is, despite this fact, seen as a rare condition within psychiatry, and not considered to be a diagnosis on its own. Instead it´s just regarded as symptoms that accompanies other psychiatric conditions. For that reason scientists claim that depersonalization disorder is one of the most neglected diagnoses of modern times. No other Swedish study has been made before to investigate the issues of DPD. A survey was therefore conducted to examine whether depersonalization disorder is under-diagnosed within outpatient psychiatric care for adults in Sweden. The survey investigated on one side the prevalence of depersonalization disorder among patients, on the other side the knowledge about and the attitude towards DPD among psychologists and psychiatrists working at the clinics. 468 patients and 146 clinicians completed the survey. The results show that case level of DPD was found in 39 % of the patients. Of all patients only one (0,2 %) was diagnosed with DPD. The results show that half of the clinicians considered themselves to have none or little knowledge about DPD. 99 % of them stated that they never or seldom used the diagnosis. Our results suggest that depersonalization disorder is an under-diagnosed condition also within Swedish psychiatry, and that DPD as a diagnosis should be payed attention to, so patients who suffer from the condition can receive proper treatment.},
 author    = {Strid, Anna and Månsson, Leif},
 keyword   = {Cambridge Depersonalization Scale,Depersonalisation,Depersonalisationssyndrom,Depersonalization/derealisationssyndrom,Dissociation,Depersonalization,Depersonalization disorder,Depersonalization/derealization disorder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är depersonalisationssyndrom underdiagnostiserat i svensk psykiatri?},
 year     = {2015},
}