Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Var ska detta vara?" En granskning av sorteringsbeteende på återvinningscentraler

Magnusson, Emeli LU (2015) MVEK03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Emeli Magnusson
(2015) MVEK03

Natural resources are not infinite and are not renewed in the same rate as we consume them. Recycling outweighs a part of the consumption of resources, and the environmental impacts, resulting from the manufacture of new products. Recycling is an important part of getting a sustainable society, it brings us an opportunity to recycle material resources. This study examined the behavior habits among visitors at recycling-centers. The Swedish recycling-centers users sorted, on average, 10-30% of the waste wrong.

Through a survey of two recycling-centers it was possible to get an indication of why some of the waste is sorted wrong. This study provides an indication that wrongly sorted waste can be divided... (More)
Emeli Magnusson
(2015) MVEK03

Natural resources are not infinite and are not renewed in the same rate as we consume them. Recycling outweighs a part of the consumption of resources, and the environmental impacts, resulting from the manufacture of new products. Recycling is an important part of getting a sustainable society, it brings us an opportunity to recycle material resources. This study examined the behavior habits among visitors at recycling-centers. The Swedish recycling-centers users sorted, on average, 10-30% of the waste wrong.

Through a survey of two recycling-centers it was possible to get an indication of why some of the waste is sorted wrong. This study provides an indication that wrongly sorted waste can be divided into two categories; conscious- and unconscious sorting errors. These two categories require different incitement to reduce the percentage of wrongly sorted waste. The study also demonstrated that more informative signs at recycling centers do not directly affect accustomed visitors to improve their sorting habits. New signes is mostly affecting new visitors to improve their sorting knowledge. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Naturens resurser är inte oändliga och förnyas inte i samma hastighet som vi förbrukar dem. Genom att återvinna, minskar inte bara avfallsmängden som deponeras, utan råmaterial behöver inte förbrukas i samma utsträckning. I Sverige har vi idag en väl utbyggd återvinning där ansvaret för omhändertagande och insamling av avfall från hushåll ligger hos kommunerna, med undantag för de produkter som omfattas av producentansvar. Det finns ca 650 återvinningscentraler (ÅC) i Sverige och antalet besökare och avfallsmängden ökar stadigt.

Felaktig sortering av fraktioner är ett problem på ÅC idag. Mellan 10 - 30 % av avfallsfraktionerna sorteras fel av besökare på centralerna och detta leder till förhöjda kostnader och resursförluster. Genom att... (More)
Naturens resurser är inte oändliga och förnyas inte i samma hastighet som vi förbrukar dem. Genom att återvinna, minskar inte bara avfallsmängden som deponeras, utan råmaterial behöver inte förbrukas i samma utsträckning. I Sverige har vi idag en väl utbyggd återvinning där ansvaret för omhändertagande och insamling av avfall från hushåll ligger hos kommunerna, med undantag för de produkter som omfattas av producentansvar. Det finns ca 650 återvinningscentraler (ÅC) i Sverige och antalet besökare och avfallsmängden ökar stadigt.

Felaktig sortering av fraktioner är ett problem på ÅC idag. Mellan 10 - 30 % av avfallsfraktionerna sorteras fel av besökare på centralerna och detta leder till förhöjda kostnader och resursförluster. Genom att minska andelen felsorterade fraktioner kan man öka och förbättra det som återanvänds och återvinns idag. I detta arbete granskades två ÅC för att få en indikation på vilken betydelse följande områden har för att fraktioner sorteras fel; skyltars utformning/information, vad som redan finns deponerat i behållaren/containern, kunskap/erfarenheter/vanebeteende från tidigare besök samt lättja, ointresse och nonchalans

En enkätundersökning genomfördes på de båda ÅC. Enkäten utformades så att det var fasta svarsalternativ för att underlätta för sammanställningen av svaren. Enkäten är uppdelad i tre delar; del 1 är ett standard formulär, del 2 sorteringsfrågor och del 3 av två stycken scenariofrågor.

Resultatet indikerar att nuvarande felsorteringsprocent går att härleda till besökarens inställning och kunskaper inom sortering. Tidigare undersökning gällande förbättring av informationsskyltar på ÅC har påvisat att vana besökare har svårt att ta åt sig ny information. Mer informativa skyltar har i denna undersökning inte påvisat någon större förbättring av sortering, och bör inte ses som en helhetslösning på problemet. Nya besökare, som är mer lättpåverkade av ny information, var i denna undersökning endast 1/100 besökare.

Anledningen till varför fraktioner sorteras fel kan delas upp i fyra olika huvudkategorier; tidigare kunskaper, visuell påverkan, ointresse/dumpning och lättja/nonchalans. För att minska andelen felsorterade fraktioner måste dessa fyra huvudkategorier av felsorteringsbeteende bemötas olika. Att beakta vid genomgång av resultatet är att en besökare kan sortera nästa alla fraktioner rätt, men de fraktioner som sorteras fel kan var vilken som helst av de olika kategorierna

Handledare: Johanna Alkan Olsson
Examensarbete 15hp i Miljövetenskap 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Emeli LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
återvinningscentraler, sorteringsbeteende, felsortering
language
Swedish
id
7793906
date added to LUP
2015-09-02 08:54:36
date last changed
2015-09-02 08:54:36
@misc{7793906,
 abstract   = {Emeli Magnusson
(2015) MVEK03

Natural resources are not infinite and are not renewed in the same rate as we consume them. Recycling outweighs a part of the consumption of resources, and the environmental impacts, resulting from the manufacture of new products. Recycling is an important part of getting a sustainable society, it brings us an opportunity to recycle material resources. This study examined the behavior habits among visitors at recycling-centers. The Swedish recycling-centers users sorted, on average, 10-30% of the waste wrong. 

Through a survey of two recycling-centers it was possible to get an indication of why some of the waste is sorted wrong. This study provides an indication that wrongly sorted waste can be divided into two categories; conscious- and unconscious sorting errors. These two categories require different incitement to reduce the percentage of wrongly sorted waste. The study also demonstrated that more informative signs at recycling centers do not directly affect accustomed visitors to improve their sorting habits. New signes is mostly affecting new visitors to improve their sorting knowledge.},
 author    = {Magnusson, Emeli},
 keyword   = {återvinningscentraler,sorteringsbeteende,felsortering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Var ska detta vara?" En granskning av sorteringsbeteende på återvinningscentraler},
 year     = {2015},
}