Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har deflation alltid negativa effekter på ekonomisk tillväxt?

Blom, Richard LU and Pyk, Klas LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Med anledning av att flera centralbanker baserar sin penningpolitik på ett inflationsmål, och att det med utgångspunkt från centralbankers agerande finns en större aversion mot deflation, i förhållande till inflation, undersöker vi i denna studie sambandet mellan deflation, inflation
och ekonomisk tillväxt. Vi utgår från både teorier som menar att deflation är skadligt för ekonomisk tillväxt och teorier som menar att deflation inte är skadligt för ekonomisk tillväxt. Vi kommer fram till att det inte finns någon konsensus i litteraturen och att en allt för generell
syn på effekterna av deflation i vissa fall därmed kan vara felaktig. Vidare gör vi en empirisk analys av sambandet mellan deflation och ekonomisk tillväxt för länderna... (More)
Med anledning av att flera centralbanker baserar sin penningpolitik på ett inflationsmål, och att det med utgångspunkt från centralbankers agerande finns en större aversion mot deflation, i förhållande till inflation, undersöker vi i denna studie sambandet mellan deflation, inflation
och ekonomisk tillväxt. Vi utgår från både teorier som menar att deflation är skadligt för ekonomisk tillväxt och teorier som menar att deflation inte är skadligt för ekonomisk tillväxt. Vi kommer fram till att det inte finns någon konsensus i litteraturen och att en allt för generell
syn på effekterna av deflation i vissa fall därmed kan vara felaktig. Vidare gör vi en empirisk analys av sambandet mellan deflation och ekonomisk tillväxt för länderna Sverige, Norge, Storbritannien och Japan. Testerna visar att deflation inte alltid, exempelvis som i fallen
Sverige och Storbritannien, är förknippat med lägre tillväxtnivåer. Detta stärker argumentet för att orsaken bakom och konsekvenserna av deflation inte bör generaliseras utan snarare ses utifrån sitt sammanhang. I den empiriska analysen undersöker vi också om sambandet mellan deflation och ekonomisk tillväxt ser olika ut på lång- respektive kort sikt. Vi kommer fram till att det inte råder någon konsensus om hur tidshorisonten påverkar sambandet. Avslutningsvis diskuterar vi hur en penningpolitik som baseras på en allt för generaliserad syn på deflation riskerar att påverka ekonomin i en oönskad riktning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom, Richard LU and Pyk, Klas LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Grangerkausalitet, inflationsförväntningar, ekonomisk tillväxt, deflation
language
Swedish
id
7851270
date added to LUP
2015-09-15 13:01:23
date last changed
2015-09-15 13:01:23
@misc{7851270,
 abstract   = {Med anledning av att flera centralbanker baserar sin penningpolitik på ett inflationsmål, och att det med utgångspunkt från centralbankers agerande finns en större aversion mot deflation, i förhållande till inflation, undersöker vi i denna studie sambandet mellan deflation, inflation
och ekonomisk tillväxt. Vi utgår från både teorier som menar att deflation är skadligt för ekonomisk tillväxt och teorier som menar att deflation inte är skadligt för ekonomisk tillväxt. Vi kommer fram till att det inte finns någon konsensus i litteraturen och att en allt för generell
syn på effekterna av deflation i vissa fall därmed kan vara felaktig. Vidare gör vi en empirisk analys av sambandet mellan deflation och ekonomisk tillväxt för länderna Sverige, Norge, Storbritannien och Japan. Testerna visar att deflation inte alltid, exempelvis som i fallen
Sverige och Storbritannien, är förknippat med lägre tillväxtnivåer. Detta stärker argumentet för att orsaken bakom och konsekvenserna av deflation inte bör generaliseras utan snarare ses utifrån sitt sammanhang. I den empiriska analysen undersöker vi också om sambandet mellan deflation och ekonomisk tillväxt ser olika ut på lång- respektive kort sikt. Vi kommer fram till att det inte råder någon konsensus om hur tidshorisonten påverkar sambandet. Avslutningsvis diskuterar vi hur en penningpolitik som baseras på en allt för generaliserad syn på deflation riskerar att påverka ekonomin i en oönskad riktning.},
 author    = {Blom, Richard and Pyk, Klas},
 keyword   = {Grangerkausalitet,inflationsförväntningar,ekonomisk tillväxt,deflation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har deflation alltid negativa effekter på ekonomisk tillväxt?},
 year     = {2015},
}