Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Youth unemployment in Sweden and Denmark

Uddenäs, Tobias LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Ungdomsarbetslöshet är ett ständigt återkommande samtalsämne. Sverige har en historia med låg arbetslöshet, lägre än Danmark. På 1980–talet införde vårt grannland den berömda arbetsmarknadsmodellen flexicurity och detta förändrade situationen.

I Sverige är det lagen om anställningsskydd (LAS) som är kärnan i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Lagen kom till för att skydda arbetstagare och ge en trygghet på arbetsmarknaden. De olika sociala skyddsnäten är utformade på olika vis för Sverige och Danmark och uppsatsen jämför de olika arbetsmarknadsmodellerna för att se vilken modell som är effektivast.

Världen drabbades av en finanskris år 2008 och min studie inriktar sig på att undersöka vilket land av Sverige och Danmark som klarade... (More)
Ungdomsarbetslöshet är ett ständigt återkommande samtalsämne. Sverige har en historia med låg arbetslöshet, lägre än Danmark. På 1980–talet införde vårt grannland den berömda arbetsmarknadsmodellen flexicurity och detta förändrade situationen.

I Sverige är det lagen om anställningsskydd (LAS) som är kärnan i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Lagen kom till för att skydda arbetstagare och ge en trygghet på arbetsmarknaden. De olika sociala skyddsnäten är utformade på olika vis för Sverige och Danmark och uppsatsen jämför de olika arbetsmarknadsmodellerna för att se vilken modell som är effektivast.

Världen drabbades av en finanskris år 2008 och min studie inriktar sig på att undersöka vilket land av Sverige och Danmark som klarade finanskrisen bäst. Detta gör jag genom att studera ländernas ungdomsarbetslöshet och studera förändringen efter finanskrisen.

Min studie innefattar först fokus på den svenska modellen, följt av den danska modellen,
för att i ett tredje skede jämföra de båda modellerna. Detta arbetsförhållande underlättar för läsaren att förstå de väsentliga skillnaderna som är kärnan i uppsatsen. Uppsatsen fokuserar på att jämföra LAS med flexicurity men andra faktorer påverkar givetvis ungdomsarbetslösheten.

I min slutsats finner jag att valet av tidsperiod är avgörande för resultatet. Under den längre tidsperioden finner jag att Sverige drabbades hårdast av finanskrisen. Men under specifika år är det Danmark som drabbas hårdast i termer av förändring av ungdomsarbetslöshet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Uddenäs, Tobias LU
supervisor
organization
alternative title
Den svenska kontra den danska ungdomsarbetslösheten
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Youth unemployment, Flexicurity, labour economics.
language
Swedish
id
7851306
date added to LUP
2015-09-15 13:13:45
date last changed
2015-09-15 13:13:45
@misc{7851306,
 abstract   = {Ungdomsarbetslöshet är ett ständigt återkommande samtalsämne. Sverige har en historia med låg arbetslöshet, lägre än Danmark. På 1980–talet införde vårt grannland den berömda arbetsmarknadsmodellen flexicurity och detta förändrade situationen. 

I Sverige är det lagen om anställningsskydd (LAS) som är kärnan i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Lagen kom till för att skydda arbetstagare och ge en trygghet på arbetsmarknaden. De olika sociala skyddsnäten är utformade på olika vis för Sverige och Danmark och uppsatsen jämför de olika arbetsmarknadsmodellerna för att se vilken modell som är effektivast.

Världen drabbades av en finanskris år 2008 och min studie inriktar sig på att undersöka vilket land av Sverige och Danmark som klarade finanskrisen bäst. Detta gör jag genom att studera ländernas ungdomsarbetslöshet och studera förändringen efter finanskrisen. 

Min studie innefattar först fokus på den svenska modellen, följt av den danska modellen, 
för att i ett tredje skede jämföra de båda modellerna. Detta arbetsförhållande underlättar för läsaren att förstå de väsentliga skillnaderna som är kärnan i uppsatsen. Uppsatsen fokuserar på att jämföra LAS med flexicurity men andra faktorer påverkar givetvis ungdomsarbetslösheten.

I min slutsats finner jag att valet av tidsperiod är avgörande för resultatet. Under den längre tidsperioden finner jag att Sverige drabbades hårdast av finanskrisen. Men under specifika år är det Danmark som drabbas hårdast i termer av förändring av ungdomsarbetslöshet.},
 author    = {Uddenäs, Tobias},
 keyword   = {Youth unemployment,Flexicurity,labour economics.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Youth unemployment in Sweden and Denmark},
 year     = {2015},
}