Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Såld på internet - En studie om övervakning och integritet på Facebook

Tunhage, Linnéa LU and Motin, Josefina LU (2015) In Såld på internet - en studie om övervakning och integritet på Facebook SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Sociala medier har förändrat förutsättningarna för social interaktion. Idag spelar sociala medier
en viktig roll i användares sociala liv, men betendet på sociala medier skiljer sig dock från hur
människor beter sig i den fysiska världen. Användare tenderar att dela mer privat information på
sociala medier än vid social interaktion i den fysiska världen, och ett resultat av detta är att
gränsen mellan människors privataoch
publika sfär är under omvandling. Facebook låter deras
kunder köpa annonsutrymme, och skapa riktad annonsering baserad på den delade
informationen. Vidare är övervakning och dess påverkan på människors integritet ett av de mest
omdiskuterade ämnena när det kommer till den digitala utvecklingen. Den här studien... (More)
Sociala medier har förändrat förutsättningarna för social interaktion. Idag spelar sociala medier
en viktig roll i användares sociala liv, men betendet på sociala medier skiljer sig dock från hur
människor beter sig i den fysiska världen. Användare tenderar att dela mer privat information på
sociala medier än vid social interaktion i den fysiska världen, och ett resultat av detta är att
gränsen mellan människors privataoch
publika sfär är under omvandling. Facebook låter deras
kunder köpa annonsutrymme, och skapa riktad annonsering baserad på den delade
informationen. Vidare är övervakning och dess påverkan på människors integritet ett av de mest
omdiskuterade ämnena när det kommer till den digitala utvecklingen. Den här studien fokuserar
på användares uppfattningar kring beteende, integritet och övervakning i kontexten av riktad
annonsering på Facebook. Studien utgår från ett användarperspektiv, och antar en kvalitativ
metod där det empiriska materialet samlats in genom fokusgrupper. Studien visar att användare
är medvetna om övervakning, men inte i vilken utsträckning den sker. Vidare har användare en
brist på kunskap och intresse för konsekvenserna av övervakning. Studien identifierar ett
samband mellan graden av aktivitet på sociala medier, och graden av oro för övervakning.
Fortsättningsvis kan användare inte tänka sig ett liv utan Facebook i rädsla för att hamna utanför
det sociala livet. Slutligen konstateras att användare uppskattar riktad annonsering, men har
bristande kunskap om övervakning och institutionell integritet. Arbetet kring detta
examensarbete har till lika stora delar utförts av båda författarna.
Nyckelord: Strategisk kommunikation, digital kommunikation, digitala medier, sociala medier,
övervakning, integritet, information, riktad annonsering. (Less)
Abstract
Social media has changed the way in which we interact. Today social media plays an important
role for users in their daily social life, though the social media behavior differ from how we
behave in the real world. People tend to share more private information on social media than in
real life interactions. As a result of this the border between peoples privateand
public sphere is
transforming. Facebook use the information people share in order to let their clients buy
advertising space and create efficient advertising towards specific target audiences, based on the
information shared on Facebook. However, one of the most debated subjects of digital
development is surveillance and its impact on peoples privacy. This study focus on... (More)
Social media has changed the way in which we interact. Today social media plays an important
role for users in their daily social life, though the social media behavior differ from how we
behave in the real world. People tend to share more private information on social media than in
real life interactions. As a result of this the border between peoples privateand
public sphere is
transforming. Facebook use the information people share in order to let their clients buy
advertising space and create efficient advertising towards specific target audiences, based on the
information shared on Facebook. However, one of the most debated subjects of digital
development is surveillance and its impact on peoples privacy. This study focus on user
perceptions when it comes to behavior, privacy and surveillance in the context of targeted
advertising on Facebook. The study has been conducted from a user perspective and adopt a
qualitative research method consisting of focus groups. The study shows that the users are aware
of the surveillande, but not in what proportion it apears. Moreover do they have a lack of
knowledge and interest in the consequences of surveillance. However, the study identifies a
correlation between the extent of activity on social media, and the degree of anxiety in terms of
survelliance. Further more, users can not think of a life without Facebook because of the risk of
isolation from their social life. The study concludes that the users appreciate relevant targeted
advertising, but has a lack of knowledge in the consequences of surveillance and privacy
management.
Keywords: Strategic communication, digital communication, digital media, social media,
behavior, surviellance, privacy, information, Facebook, targeted advertisment. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sociala medier har förändrat förutsättningarna för social interaktion. Idag spelar sociala medier
en viktig roll i användares sociala liv, men betendet på sociala medier skiljer sig dock från hur
människor beter sig i den fysiska världen. Användare tenderar att dela mer privat information på
sociala medier än vid social interaktion i den fysiska världen, och ett resultat av detta är att
gränsen mellan människors privataoch
publika sfär är under omvandling. Facebook låter deras
kunder köpa annonsutrymme, och skapa riktad annonsering baserad på den delade
informationen. Vidare är övervakning och dess påverkan på människors integritet ett av de mest
omdiskuterade ämnena när det kommer till den digitala utvecklingen. Den här studien... (More)
Sociala medier har förändrat förutsättningarna för social interaktion. Idag spelar sociala medier
en viktig roll i användares sociala liv, men betendet på sociala medier skiljer sig dock från hur
människor beter sig i den fysiska världen. Användare tenderar att dela mer privat information på
sociala medier än vid social interaktion i den fysiska världen, och ett resultat av detta är att
gränsen mellan människors privataoch
publika sfär är under omvandling. Facebook låter deras
kunder köpa annonsutrymme, och skapa riktad annonsering baserad på den delade
informationen. Vidare är övervakning och dess påverkan på människors integritet ett av de mest
omdiskuterade ämnena när det kommer till den digitala utvecklingen. Den här studien fokuserar
på användares uppfattningar kring beteende, integritet och övervakning i kontexten av riktad
annonsering på Facebook. Studien utgår från ett användarperspektiv, och antar en kvalitativ
metod där det empiriska materialet samlats in genom fokusgrupper. Studien visar att användare
är medvetna om övervakning, men inte i vilken utsträckning den sker. Vidare har användare en
brist på kunskap och intresse för konsekvenserna av övervakning. Studien identifierar ett
samband mellan graden av aktivitet på sociala medier, och graden av oro för övervakning.
Fortsättningsvis kan användare inte tänka sig ett liv utan Facebook i rädsla för att hamna utanför
det sociala livet. Slutligen konstateras att användare uppskattar riktad annonsering, men har
bristande kunskap om övervakning och institutionell integritet. Arbetet kring detta
examensarbete har till lika stora delar utförts av båda författarna.
Nyckelord: Strategisk kommunikation, digital kommunikation, digitala medier, sociala medier,
övervakning, integritet, information, riktad annonsering. (Less)
Popular Abstract
Social media has changed the way in which we interact. Today social media plays an important
role for users in their daily social life, though the social media behavior differ from how we
behave in the real world. People tend to share more private information on social media than in
real life interactions. As a result of this the border between peoples privateand
public sphere is
transforming. Facebook use the information people share in order to let their clients buy
advertising space and create efficient advertising towards specific target audiences, based on the
information shared on Facebook. However, one of the most debated subjects of digital
development is surveillance and its impact on peoples privacy. This study focus on... (More)
Social media has changed the way in which we interact. Today social media plays an important
role for users in their daily social life, though the social media behavior differ from how we
behave in the real world. People tend to share more private information on social media than in
real life interactions. As a result of this the border between peoples privateand
public sphere is
transforming. Facebook use the information people share in order to let their clients buy
advertising space and create efficient advertising towards specific target audiences, based on the
information shared on Facebook. However, one of the most debated subjects of digital
development is surveillance and its impact on peoples privacy. This study focus on user
perceptions when it comes to behavior, privacy and surveillance in the context of targeted
advertising on Facebook. The study has been conducted from a user perspective and adopt a
qualitative research method consisting of focus groups. The study shows that the users are aware
of the surveillande, but not in what proportion it apears. Moreover do they have a lack of
knowledge and interest in the consequences of surveillance. However, the study identifies a
correlation between the extent of activity on social media, and the degree of anxiety in terms of
survelliance. Further more, users can not think of a life without Facebook because of the risk of
isolation from their social life. The study concludes that the users appreciate relevant targeted
advertising, but has a lack of knowledge in the consequences of surveillance and privacy
management.
Keywords: Strategic communication, digital communication, digital media, social media,
behavior, surviellance, privacy, information, Facebook, targeted advertisment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tunhage, Linnéa LU and Motin, Josefina LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
targeted advertisment., Facebook, information, privacy, surviellance, behavior, social media, digital media, digital communication, Strategic communication
publication/series
Såld på internet - en studie om övervakning och integritet på Facebook
other publication id
Josefina Motin
Linnéa Tunhage
language
Swedish
id
7852833
date added to LUP
2015-09-08 09:42:21
date last changed
2015-09-08 09:42:21
@misc{7852833,
 abstract   = {Social media has changed the way in which we interact. Today social media plays an important
role for users in their daily social life, though the social media behavior differ from how we
behave in the real world. People tend to share more private information on social media than in
real life interactions. As a result of this the border between peoples privateand
public sphere is
transforming. Facebook use the information people share in order to let their clients buy
advertising space and create efficient advertising towards specific target audiences, based on the
information shared on Facebook. However, one of the most debated subjects of digital
development is surveillance and its impact on peoples privacy. This study focus on user
perceptions when it comes to behavior, privacy and surveillance in the context of targeted
advertising on Facebook. The study has been conducted from a user perspective and adopt a
qualitative research method consisting of focus groups. The study shows that the users are aware
of the surveillande, but not in what proportion it apears. Moreover do they have a lack of
knowledge and interest in the consequences of surveillance. However, the study identifies a
correlation between the extent of activity on social media, and the degree of anxiety in terms of
survelliance. Further more, users can not think of a life without Facebook because of the risk of
isolation from their social life. The study concludes that the users appreciate relevant targeted
advertising, but has a lack of knowledge in the consequences of surveillance and privacy
management.
Keywords: Strategic communication, digital communication, digital media, social media,
behavior, surviellance, privacy, information, Facebook, targeted advertisment.},
 author    = {Tunhage, Linnéa and Motin, Josefina},
 keyword   = {targeted advertisment.,Facebook,information,privacy,surviellance,behavior,social media,digital media,digital communication,Strategic communication},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Såld på internet - en studie om övervakning och integritet på Facebook},
 title    = {Såld på internet - En studie om övervakning och integritet på Facebook},
 year     = {2015},
}