Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskprofil för urban hönshållning

Sandberg, Sara LU (2015) MVEM13 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
In this study I examine the risks of urban hen keeping in small flocks. The risks were identified through a survey that was posted to different Swedish authorities. Handbooks regarding hen keeping was critically reviewed and a literature study was exerted. The risks were determined to be within four areas of concern. They were animal welfare, environmental protection, health risks and food safety. Within the four areas different dangers were identified which were assessed.

The risk analyze were conducted by qualitative methods since there was a lack of knowledge regarding the risks prevalence in small flocks within urban areas. With this study I show that the risks regarding urban hen keeping are small and doesn’t pose a threat to... (More)
In this study I examine the risks of urban hen keeping in small flocks. The risks were identified through a survey that was posted to different Swedish authorities. Handbooks regarding hen keeping was critically reviewed and a literature study was exerted. The risks were determined to be within four areas of concern. They were animal welfare, environmental protection, health risks and food safety. Within the four areas different dangers were identified which were assessed.

The risk analyze were conducted by qualitative methods since there was a lack of knowledge regarding the risks prevalence in small flocks within urban areas. With this study I show that the risks regarding urban hen keeping are small and doesn’t pose a threat to society. Locally some of the risks were assessed to be medium and high on the scale but they would only affect a small number of people. The biggest risks were concerning animal welfare which largely could be prevented by educating the hen keepers. To simplify the education a website with all the information a hen keeper needs, gathered in one place should be created. The authorities should also try to coordinate their areas of responsibility for a more effective handling process. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Studien utfördes med anledning av en ökande popularitet av att hålla höns inom tätbebyggt område. Syftet med studien var att ta fram en riskprofil för urban hönshållning. En enkätundersökning genomfördes vid olika myndigheter för att utreda hur hanteringen av ärendena gällande urban hönshållning såg ut samt för att identifiera risker. Riskerna karakteriserades och värderades sedan i en riskanalys.

Ärendehantering av urban hönshållning ligger hos kommunen vad gäller miljö- och hälsoskydd och hos länsstyrelsen då det gäller djurskydd. De risker som kommunerna identifierade berörde buller, gödselhantering, foderhantering, utrymmen, säkerhet samt smittorisk. Länsstyrelserna identifierade flera djurskyddsrisker rörande hönshusets inredning,... (More)
Studien utfördes med anledning av en ökande popularitet av att hålla höns inom tätbebyggt område. Syftet med studien var att ta fram en riskprofil för urban hönshållning. En enkätundersökning genomfördes vid olika myndigheter för att utreda hur hanteringen av ärendena gällande urban hönshållning såg ut samt för att identifiera risker. Riskerna karakteriserades och värderades sedan i en riskanalys.

Ärendehantering av urban hönshållning ligger hos kommunen vad gäller miljö- och hälsoskydd och hos länsstyrelsen då det gäller djurskydd. De risker som kommunerna identifierade berörde buller, gödselhantering, foderhantering, utrymmen, säkerhet samt smittorisk. Länsstyrelserna identifierade flera djurskyddsrisker rörande hönshusets inredning, skötseln, sjukdomar och dålig säkerhet. Litteraturstudien bekräftar ovan identifierade risker och specificerar dess art och i viss mån dess omfattning.

Resultatet visar att det idag är kommunerna som står för den största hanteringen av urban hönshållning. Den sker främst genom förelägganden om försiktighetsåtgärder som måste följas vilka ges i samband med ansökan om tillstånd. Länsstyrelserna arbetar inte preventivt med riskerna utan hanterar endast fall då riskerna blivit verklighet. Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket arbetar främst med information via sina hemsidor.

De risker som identifierats behandlar områdena hälsoskydd, miljöskydd, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Den största riskfaktorn som identifierats är okunskap hos djurhållaren. Okunskapen kan leda till matförgiftning, sjuka höns och felaktig gödselhantering. Hönsen själva kan orsaka luktolägenhet och buller som kan vara störande för omgivningen. Risken för samhället bedöms vara låg samtidigt som den bedöms som medel för människan med avseende på matförgiftningar samt zoonoser och hög för höns eftersom de riskerar lidande och eventuell död till följd av sjukdom och okunskap.

De identifierade riskerna kan i de flesta fall förebyggas redan innan hönshållningen påbörjas då kommunen får in en ansökan. De kan då kontrollera hönshållarens kunskaper och hur den planerade hönshållningen ser ut och ska fungera. Utefter de upptäckter som görs kan de förelägga om försiktighetsåtgärder som måste följas. Utförandet av denna typ av riskhantering i kommunerna varierar från rutinmässiga förelägganden till inspektion av platsen och kontakt med den sökande. För att få en jämn och säker hantering bör åtgärder vidtas.

Förslag till riskhantering
• Länsstyrelsen delegerar djurskyddet vid en ansökan om hönshållning inom detaljplanerat område till kommunerna.
• En webbsite med samlad information om allt som rör den mindre hönshållningen startas och delges vid ansökan till djurhållaren.
• Frivilligt hönshälsoprogram.
• Märkning och registrering från första hönan.
• Vägledning till kommunerna för att minska skillnaderna i kostnad, bedömning och krav.

Handledare: Maria Hansson
Examensarbete 30 hp i Miljö- och hälsoskydd 2015
CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Sara LU
supervisor
organization
course
MVEM13 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
urban agriculture, Urban hen keeping
language
Swedish
id
7853547
date added to LUP
2015-09-07 13:10:05
date last changed
2015-09-07 13:10:05
@misc{7853547,
 abstract   = {In this study I examine the risks of urban hen keeping in small flocks. The risks were identified through a survey that was posted to different Swedish authorities. Handbooks regarding hen keeping was critically reviewed and a literature study was exerted. The risks were determined to be within four areas of concern. They were animal welfare, environmental protection, health risks and food safety. Within the four areas different dangers were identified which were assessed. 

The risk analyze were conducted by qualitative methods since there was a lack of knowledge regarding the risks prevalence in small flocks within urban areas. With this study I show that the risks regarding urban hen keeping are small and doesn’t pose a threat to society. Locally some of the risks were assessed to be medium and high on the scale but they would only affect a small number of people. The biggest risks were concerning animal welfare which largely could be prevented by educating the hen keepers. To simplify the education a website with all the information a hen keeper needs, gathered in one place should be created. The authorities should also try to coordinate their areas of responsibility for a more effective handling process.},
 author    = {Sandberg, Sara},
 keyword   = {urban agriculture,Urban hen keeping},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskprofil för urban hönshållning},
 year     = {2015},
}