Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatsmart innovation i Region Skåne

Börjesson, Samuel LU (2015) MVEK02 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
This study examines the conditions for climate-friendly innovation in Region Skåne. It focuses on small companies within the CleanTech-sector with a total annual turnover below 10 MSEK. A short literary study was conducted about the innovation system for Swedish CleanTech-companies in general. Reading material from Region Skåne was also examined. Five interviews was carried out with representatives from the innovation system, of which three was working within the innovation system in Region Skåne. Five interviews was also carried out with founders of CleanTech-companies situated in Region Skåne.

The visions of supporting environmentally friendly innovations in Region Skåne are ambitious. The innovation system itself within in the... (More)
This study examines the conditions for climate-friendly innovation in Region Skåne. It focuses on small companies within the CleanTech-sector with a total annual turnover below 10 MSEK. A short literary study was conducted about the innovation system for Swedish CleanTech-companies in general. Reading material from Region Skåne was also examined. Five interviews was carried out with representatives from the innovation system, of which three was working within the innovation system in Region Skåne. Five interviews was also carried out with founders of CleanTech-companies situated in Region Skåne.

The visions of supporting environmentally friendly innovations in Region Skåne are ambitious. The innovation system itself within in the region is large and supports the start-up companies with business advising, coaching and networking. However, start-up companies within the CleanTech-sector faces many challenges in order to reach a desired growth and a bigger market. The conducted interviews revealed that the visions within Region Skåne was not always pursued within the public sector, possible due to lack of knowledge when specifying procurements. It also seemed that finding funding was also an obstacle for the companies within the CleanTech-sector. The innovation system itself demands a lot of funding and it is possible that these fundings would give a better pay-off when invested directly within the start-up companies, or by supporting the public sector in investing in climate-friendly solutions. Hence indirectly supporting the innovative CleanTech-companies in a commercial way and giving them reference customers. Another possible reason why CleanTech-companies does not reach their potential growth might be due to a lack of skills and effort within sales and marketing. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker förutsättningarna för klimatsmart innovation i Region Skåne. Det finns ambitiösa målsättningar från regionens sida inom området, studien tyder dock på att det finns förbättringsåtgärder kring hur dessa ambitioner verkställs i praktiken.

Region Skåne har som uttalad målsättning att vara Europas mest innovativa region 2020 och det är uttalat att klimatsmarta lösningar är ett där man ska ligga i framkant.
Denna studie undersöker förutsättningar för klimatsmart innovation i Region Skåne. I fokus står mindre företag inom CleanTech-sektorn som har en årlig omsättning under 10 MSEK. En kortare litteraturstudie gjordes om innovationssystemet för svenska CleanTech-företag i allmänhet. Material från Region Skåne... (More)
Denna studie undersöker förutsättningarna för klimatsmart innovation i Region Skåne. Det finns ambitiösa målsättningar från regionens sida inom området, studien tyder dock på att det finns förbättringsåtgärder kring hur dessa ambitioner verkställs i praktiken.

Region Skåne har som uttalad målsättning att vara Europas mest innovativa region 2020 och det är uttalat att klimatsmarta lösningar är ett där man ska ligga i framkant.
Denna studie undersöker förutsättningar för klimatsmart innovation i Region Skåne. I fokus står mindre företag inom CleanTech-sektorn som har en årlig omsättning under 10 MSEK. En kortare litteraturstudie gjordes om innovationssystemet för svenska CleanTech-företag i allmänhet. Material från Region Skåne studerades också. Fem intervjuer genomfördes med representanter från innovationssystemet, varav tre arbetade inom innovationssystemet i Skåne. Fem intervjuer genomfördes också med entreprenörer bakom CleanTech-företag baserade i Skåne.

Visionerna med att främja klimatsmart innovation i Region Skåne är ambitiösa. Innovationssystemet i regionen är omfattande och stödjer startup-företag med affärsrådgivning, coaching och nätverk. Dock står ofta företag inom CleanTech-sektorn inför många utmaningar för att nå en önskad tillväxt och en större marknad. Intervjuerna som genomfördes i studien visade att visionerna som finns inom Region Skåne inte alltid efterlevdes inom offentlig sektor, samtliga svaranden påpekade att nya klimatsmarta lösningar inte gynnades i tillräckligt hög grad. Möjligtvis beror detta på grund av bristande kunskap vid specificering av offentliga upphandlingar. Ett annat hinder som många företag inom sektorn står inför är bristen på finansiering i tidiga skeden. Innovationssystemet i sig är komplext och kräver mycket finansiering. Det är möjligt att dessa pengar hade varit bättre investerade om de satsades i CleanTech-företag som befinner sig i tidiga skeden, alternativt genom att stödja offentlig sektor i att satsa på klimatsmarta innovationer. Det hade troligtvis gynnat de innovativa CleanTech-företagen i regionen som då hade kunnat få viktiga referenskunder inom offentlig sektor. En annan möjligt orsak till att CleanTech-företag inte når en önskad tillväxt är bristande kunskaper och insatser inom försäljning.

Positiva projekt har startats upp inom Sustainable Business Hub som syftar till att sammanfoga klimatsmarta innovationer med industri och offentlig sektor i regionen. Dessa projekt har potential att förenkla för offentlig verksamhet att satsa på innovativa lösningar därmed gynna CleanTech-företag i regionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Börjesson, Samuel LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöteknik, Innovation, CleanTech
language
Swedish
id
7853576
date added to LUP
2015-09-07 13:16:21
date last changed
2015-09-07 13:16:21
@misc{7853576,
 abstract   = {This study examines the conditions for climate-friendly innovation in Region Skåne. It focuses on small companies within the CleanTech-sector with a total annual turnover below 10 MSEK. A short literary study was conducted about the innovation system for Swedish CleanTech-companies in general. Reading material from Region Skåne was also examined. Five interviews was carried out with representatives from the innovation system, of which three was working within the innovation system in Region Skåne. Five interviews was also carried out with founders of CleanTech-companies situated in Region Skåne. 

The visions of supporting environmentally friendly innovations in Region Skåne are ambitious. The innovation system itself within in the region is large and supports the start-up companies with business advising, coaching and networking. However, start-up companies within the CleanTech-sector faces many challenges in order to reach a desired growth and a bigger market. The conducted interviews revealed that the visions within Region Skåne was not always pursued within the public sector, possible due to lack of knowledge when specifying procurements. It also seemed that finding funding was also an obstacle for the companies within the CleanTech-sector. The innovation system itself demands a lot of funding and it is possible that these fundings would give a better pay-off when invested directly within the start-up companies, or by supporting the public sector in investing in climate-friendly solutions. Hence indirectly supporting the innovative CleanTech-companies in a commercial way and giving them reference customers. Another possible reason why CleanTech-companies does not reach their potential growth might be due to a lack of skills and effort within sales and marketing.},
 author    = {Börjesson, Samuel},
 keyword   = {Miljöteknik,Innovation,CleanTech},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatsmart innovation i Region Skåne},
 year     = {2015},
}