Advanced

Vad försöker du säga? En studie om tolkningsutrymmet Emojis ger i SMS-kommunikation

Lundberg, Emma LU ; Lotzke, Emma LU and Blanche, Celina LU (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Att beskriva känslor med hjälp av text är ett av basbehoven som finns hos varje
individ. Våra föräldrar har uttryckt dem i brev och dagböcker vilket till följd av
Internets framfart har utvecklats till email, chatt och SMS. Symboler har funnits och
använts långt innan den textuella kommunikationen och i takt med att samhället
moderniseras har symbolanvändning nu nått dagens digitala kanaler. Denna studie
ämnar därmed undersöka huruvida ikoniserat språk har kommit att förändra digital
kommunikation, med fokus på Emoji-användning i SMS-kommunikation. Många
forskare menar att symbolanvändande i SMS bidrar till en positiv utveckling av
språket och att vi med hjälp av Emojis lättare kan uttrycka vad vi egentligen känner.
Andra menar... (More)
Att beskriva känslor med hjälp av text är ett av basbehoven som finns hos varje
individ. Våra föräldrar har uttryckt dem i brev och dagböcker vilket till följd av
Internets framfart har utvecklats till email, chatt och SMS. Symboler har funnits och
använts långt innan den textuella kommunikationen och i takt med att samhället
moderniseras har symbolanvändning nu nått dagens digitala kanaler. Denna studie
ämnar därmed undersöka huruvida ikoniserat språk har kommit att förändra digital
kommunikation, med fokus på Emoji-användning i SMS-kommunikation. Många
forskare menar att symbolanvändande i SMS bidrar till en positiv utveckling av
språket och att vi med hjälp av Emojis lättare kan uttrycka vad vi egentligen känner.
Andra menar att språket istället hämmas och att risken för feltolkningar enkelt kan
uppstå. Studien visade på en skillnad i tolkningsutrymmen mellan olika åldersgrupper
vilket kan bero på att åldersgrupperna användarvana kring fenomenet skiljer sig åt. Vi
fann även att användandet av symboler inte enbart används för att det är kul eller man
enkelt kan förmedla känslor med hjälp av dem. Symbolerna används också på grund
av lathet, tvång eller för att dölja den faktiska känslan som mottagaren har. (Less)
Popular Abstract
Describing feelings with the help of text is one of the basic requirements contained in
each individual. Our parents have expressed them in letters and diaries, and as a result
of the Internet's rampage this has developed to email, chat and SMS. Symbols have
existed and been used long before the textual communication, and as society
modernizes the symbolic use has now reached today's digital channels. This study
intends therefore to examine whether iconized language has come to change the
digital communication, with a focus on Emoji use in text message-communication.
Many researchers believe that the use of symbols in text messages contributes to a
positive development of the language and that with the help of Emojis makes it... (More)
Describing feelings with the help of text is one of the basic requirements contained in
each individual. Our parents have expressed them in letters and diaries, and as a result
of the Internet's rampage this has developed to email, chat and SMS. Symbols have
existed and been used long before the textual communication, and as society
modernizes the symbolic use has now reached today's digital channels. This study
intends therefore to examine whether iconized language has come to change the
digital communication, with a focus on Emoji use in text message-communication.
Many researchers believe that the use of symbols in text messages contributes to a
positive development of the language and that with the help of Emojis makes it easier
to express what we really feel. Others believe that symbols rather inhibit language and
that the risk of misinterpretation can easily occur. The study showed a difference in
interpretation spaces between the different age groups, which may be due to different
user habits. We also found that the use of symbols not only are used for fun or that
one uses them to easily convey their emotions through them. The symbols are also
used because of laziness, coercion, or to hide the actual feeling that the recipient has. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Emma LU ; Lotzke, Emma LU and Blanche, Celina LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategic communication, signs, icon, semiotics, code-community, digital naturals, digital natives, generation, age-group, intrepretation, risks, media-use, Emojis
language
Swedish
id
7854762
date added to LUP
2015-09-10 09:27:29
date last changed
2015-09-10 09:27:29
@misc{7854762,
 abstract   = {Att beskriva känslor med hjälp av text är ett av basbehoven som finns hos varje
individ. Våra föräldrar har uttryckt dem i brev och dagböcker vilket till följd av
Internets framfart har utvecklats till email, chatt och SMS. Symboler har funnits och
använts långt innan den textuella kommunikationen och i takt med att samhället
moderniseras har symbolanvändning nu nått dagens digitala kanaler. Denna studie
ämnar därmed undersöka huruvida ikoniserat språk har kommit att förändra digital
kommunikation, med fokus på Emoji-användning i SMS-kommunikation. Många
forskare menar att symbolanvändande i SMS bidrar till en positiv utveckling av
språket och att vi med hjälp av Emojis lättare kan uttrycka vad vi egentligen känner.
Andra menar att språket istället hämmas och att risken för feltolkningar enkelt kan
uppstå. Studien visade på en skillnad i tolkningsutrymmen mellan olika åldersgrupper
vilket kan bero på att åldersgrupperna användarvana kring fenomenet skiljer sig åt. Vi
fann även att användandet av symboler inte enbart används för att det är kul eller man
enkelt kan förmedla känslor med hjälp av dem. Symbolerna används också på grund
av lathet, tvång eller för att dölja den faktiska känslan som mottagaren har.},
 author    = {Lundberg, Emma and Lotzke, Emma and Blanche, Celina},
 keyword   = {strategic communication,signs,icon,semiotics,code-community,digital naturals,digital natives,generation,age-group,intrepretation,risks,media-use,Emojis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad försöker du säga? En studie om tolkningsutrymmet Emojis ger i SMS-kommunikation},
 year     = {2015},
}