Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spel om intressen

Nyborg, Emma LU and Söderqvist, Maria LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Studien genomförs inom forskningsområdet för strategisk kommunikation och syftar till att ur ett kommunikativt perspektiv analysera hur organisationer bedriver lobbying i praktiken. Studien avser att komplettera den svenska lobbyforskningen genom att studera bransch- och arbetsgivarorganisationers lobbyaktiviteter som syftar till att påverka beslutsfattare. Studien utgår från kvalitativ metod och grundar sig i intervjuer med representanter från bransch- och arbetsgivarorganisationer från det svenska näringslivet. Genom ett hermeneutiskt perspektiv analyseras det empiriska materialet med relevanta teorier och begrepp, så som gestaltningsteorin och dagordningsteorin. Analys och resultat visar hur dessa organisationsföreträdare ser på sin... (More)
Studien genomförs inom forskningsområdet för strategisk kommunikation och syftar till att ur ett kommunikativt perspektiv analysera hur organisationer bedriver lobbying i praktiken. Studien avser att komplettera den svenska lobbyforskningen genom att studera bransch- och arbetsgivarorganisationers lobbyaktiviteter som syftar till att påverka beslutsfattare. Studien utgår från kvalitativ metod och grundar sig i intervjuer med representanter från bransch- och arbetsgivarorganisationer från det svenska näringslivet. Genom ett hermeneutiskt perspektiv analyseras det empiriska materialet med relevanta teorier och begrepp, så som gestaltningsteorin och dagordningsteorin. Analys och resultat visar hur dessa organisationsföreträdare ser på sin roll och sitt uppdrag och de kommunikativa utmaningar detta innebär. Dessa organisationsföreträdare betonar vikten av att representera ett vidare intresse för att få tillgång till den politiska beslutsarenan, att ha goda relationer, samt att sakkunskap och kommunikation är avgörande för lobbyprocessen. Bransch- och arbetsgivarorganisationer innehar en central roll mellan de relevanta aktörer som utgör förutsättningar för att dessa organisationer ska kunna bedriva lobbying. Medlemsföretagen skapar de uppdrag som ligger till grund för lobbyaktiviteterna vilka riktas gentemot beslutsfattare och i viss mån allmänheten. För att uppfylla uppdraget används gestaltningsstrategier i syfte att beskriva medlemsföretagens verklighet. Detta är något som samtliga organisationer strävar efter, vilket leder till ett spel om intressen för att göra sin fråga uppmärksammad för såväl beslutsfattare som allmänheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyborg, Emma LU and Söderqvist, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
- En kvalitativ studie om branschorganisationers lobbying i praktiken
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
agenda setting theory, framing strategies, framing theory, advocacy, trade organization, lobbying, strategic communication
language
Swedish
id
7856503
date added to LUP
2015-09-08 09:41:58
date last changed
2015-09-08 09:41:58
@misc{7856503,
 abstract   = {Studien genomförs inom forskningsområdet för strategisk kommunikation och syftar till att ur ett kommunikativt perspektiv analysera hur organisationer bedriver lobbying i praktiken. Studien avser att komplettera den svenska lobbyforskningen genom att studera bransch- och arbetsgivarorganisationers lobbyaktiviteter som syftar till att påverka beslutsfattare. Studien utgår från kvalitativ metod och grundar sig i intervjuer med representanter från bransch- och arbetsgivarorganisationer från det svenska näringslivet. Genom ett hermeneutiskt perspektiv analyseras det empiriska materialet med relevanta teorier och begrepp, så som gestaltningsteorin och dagordningsteorin. Analys och resultat visar hur dessa organisationsföreträdare ser på sin roll och sitt uppdrag och de kommunikativa utmaningar detta innebär. Dessa organisationsföreträdare betonar vikten av att representera ett vidare intresse för att få tillgång till den politiska beslutsarenan, att ha goda relationer, samt att sakkunskap och kommunikation är avgörande för lobbyprocessen. Bransch- och arbetsgivarorganisationer innehar en central roll mellan de relevanta aktörer som utgör förutsättningar för att dessa organisationer ska kunna bedriva lobbying. Medlemsföretagen skapar de uppdrag som ligger till grund för lobbyaktiviteterna vilka riktas gentemot beslutsfattare och i viss mån allmänheten. För att uppfylla uppdraget används gestaltningsstrategier i syfte att beskriva medlemsföretagens verklighet. Detta är något som samtliga organisationer strävar efter, vilket leder till ett spel om intressen för att göra sin fråga uppmärksammad för såväl beslutsfattare som allmänheten.},
 author    = {Nyborg, Emma and Söderqvist, Maria},
 keyword   = {agenda setting theory,framing strategies,framing theory,advocacy,trade organization,lobbying,strategic communication},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spel om intressen},
 year     = {2015},
}