Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sveriges inträde i EU och dess effekt på handelsflöden

Christoffersson, Amalia LU and Molin, Maria LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete beskriver hur Sveriges inträde i Europeiska Unionen påverkat de bilaterala handelsflödena mellan EUs medlemsländer (EU15). Som kontrollgrupp undersöks även de länder som definieras som rika OECD-länder. Stor vikt läggs vid Single Market Program som på EUs initativ möjliggjorde en starkare inre marknad (inom EU). Sverige blev medlem i EU 1995 varför åren 1992-2000 analyseras, för att kunna analysera hur handelsflödet skiljer sig åt från perioden innan SMP. Att Sveriges bilaterala handel ökat mellan de undersökna åren är konstaterat, examensarbetets ansats ligger i att avgöra om ökningen kan tillskrivas EU som en följd. Som metod har den ekonometriska gravitationsmodellen använts och resultatet påvisar att inom Sveriges... (More)
Detta examensarbete beskriver hur Sveriges inträde i Europeiska Unionen påverkat de bilaterala handelsflödena mellan EUs medlemsländer (EU15). Som kontrollgrupp undersöks även de länder som definieras som rika OECD-länder. Stor vikt läggs vid Single Market Program som på EUs initativ möjliggjorde en starkare inre marknad (inom EU). Sverige blev medlem i EU 1995 varför åren 1992-2000 analyseras, för att kunna analysera hur handelsflödet skiljer sig åt från perioden innan SMP. Att Sveriges bilaterala handel ökat mellan de undersökna åren är konstaterat, examensarbetets ansats ligger i att avgöra om ökningen kan tillskrivas EU som en följd. Som metod har den ekonometriska gravitationsmodellen använts och resultatet påvisar att inom Sveriges känsliga sektorer finns ett negativt förhållande med inträdet i tullunionen och SMP. Författarna ställer sig dock tveksamma till detta resultat och väljer att följa resultat som kommit av ekonomisk teori samt tidigare forskning på området. (Less)
Abstract
This Bachelor thesis aims to describe how Sweden's entry into the European Union has affected the bilateral trade flow. The thesis will describe the trade flow between the EU member states, with a control group in which the high income OECD countries are included. Years investigated are 1992 to 2000 since Sweden was a member of the EU in 1995. Great emphasis is given to the Single Market Program in which Sweden was a part of due to its entrance in the customs union. The program aimed to strengthen the inner market of the EU with elimination of non-tariff barriers to trade, as the main focus before had been the removal of the tariff barriers to trade. Sectors with high non-tariff barriers to trade has been defined as sensitive, whereas... (More)
This Bachelor thesis aims to describe how Sweden's entry into the European Union has affected the bilateral trade flow. The thesis will describe the trade flow between the EU member states, with a control group in which the high income OECD countries are included. Years investigated are 1992 to 2000 since Sweden was a member of the EU in 1995. Great emphasis is given to the Single Market Program in which Sweden was a part of due to its entrance in the customs union. The program aimed to strengthen the inner market of the EU with elimination of non-tariff barriers to trade, as the main focus before had been the removal of the tariff barriers to trade. Sectors with high non-tariff barriers to trade has been defined as sensitive, whereas other sectors are insensitive. The methodology used in this thesis is the econometric gravity model of trade. Even though the increase of bilateral trade between the years investigated has been confirmed, the thesis purpose is to examine whether the increase could be ascribed the EU entry. The results point out that there would be a negative relationship between the sensitive sectors and increased bilateral trade. However, the authors view to these results are very sceptical and choose to rely on previous research and economic theory in general which proves the opposite. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christoffersson, Amalia LU and Molin, Maria LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gravitationsmodellen, Single Market Program, EU, bilateral handel, handelsalstring
language
Swedish
id
7856509
date added to LUP
2015-09-07 10:32:50
date last changed
2015-09-07 10:32:50
@misc{7856509,
 abstract   = {This Bachelor thesis aims to describe how Sweden's entry into the European Union has affected the bilateral trade flow. The thesis will describe the trade flow between the EU member states, with a control group in which the high income OECD countries are included. Years investigated are 1992 to 2000 since Sweden was a member of the EU in 1995. Great emphasis is given to the Single Market Program in which Sweden was a part of due to its entrance in the customs union. The program aimed to strengthen the inner market of the EU with elimination of non-tariff barriers to trade, as the main focus before had been the removal of the tariff barriers to trade. Sectors with high non-tariff barriers to trade has been defined as sensitive, whereas other sectors are insensitive. The methodology used in this thesis is the econometric gravity model of trade. Even though the increase of bilateral trade between the years investigated has been confirmed, the thesis purpose is to examine whether the increase could be ascribed the EU entry. The results point out that there would be a negative relationship between the sensitive sectors and increased bilateral trade. However, the authors view to these results are very sceptical and choose to rely on previous research and economic theory in general which proves the opposite.},
 author    = {Christoffersson, Amalia and Molin, Maria},
 keyword   = {Gravitationsmodellen,Single Market Program,EU,bilateral handel,handelsalstring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sveriges inträde i EU och dess effekt på handelsflöden},
 year     = {2015},
}