Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Stämningen fortsätter att vara på topp" - en kvalitativ studie av polisens relationsskapande taktiker på Facebook

Bergholtz, Alice LU ; Jönsson, Susanne LU and Lindström, Petra LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Det är allt vanligare att myndigheter etablerar sin verksamhet på sociala medier för att skapa eller upprätthålla relationer till allmänheten. Examensarbetet undersökte hur den svenska polisen använt Facebook för att kommunicera med interagerande läsare, samt de relationsbyggande taktiker polisen använt i dialogen med läsare. Studien genomfördes genom en empirisk insamling från fullständig observation utav tre av polisens Facebooksidor. Därefter analyserades materialet genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av teori på Public Relations, sociala medier, digital kommunikation, myndighetskommunikation samt tidigare forskning på polisens arbete på Facebook. Examensarbetets analys demonstrerar att den svenska polisen kommunicerar en... (More)
Det är allt vanligare att myndigheter etablerar sin verksamhet på sociala medier för att skapa eller upprätthålla relationer till allmänheten. Examensarbetet undersökte hur den svenska polisen använt Facebook för att kommunicera med interagerande läsare, samt de relationsbyggande taktiker polisen använt i dialogen med läsare. Studien genomfördes genom en empirisk insamling från fullständig observation utav tre av polisens Facebooksidor. Därefter analyserades materialet genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av teori på Public Relations, sociala medier, digital kommunikation, myndighetskommunikation samt tidigare forskning på polisens arbete på Facebook. Examensarbetets analys demonstrerar att den svenska polisen kommunicerar en mångfaldig bild av myndighetens arbete där avsändare, språkbruk, budskap och ämnesval kan variera. Närvaron på sociala medier kräver ett enhetligt budskap och välutförda taktiker för det kommunikativa arbetet. Vidare visar examensarbetet på ett flertal relationsskapande taktiker, så som uppmaning till interaktion och användandet av tilltal, för att förbättra relationen till läsare samt skapa dialog. Detta kan skapa en dynamisk och skiftande relation till mottagare, där förståelsen för polisens kommunikation och identitet utvecklas från en traditionellt formell struktur mot ett ömsesidig och dialogfrämjande system. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av samtliga tre författarna. (Less)
Abstract
It has become all more common for government organizations to establish their operations on social media to create or maintain relationships to the public. The thesis examines how the Swedish Police’s use of Facebook to communicate to citizens, and the relationship building tactics the Police use in dialouge with the readers. The study was conducted through an empirical collection from a full observation of three of the Police’s Facebook pages. Thereafter was the material analyzed through a qualitative content analysis with theories on Public Relations, social media, digital communication, government communication and previous research on Police activities on Facebook. The thesis analysis demonstrates that the Swedish Police communicates a... (More)
It has become all more common for government organizations to establish their operations on social media to create or maintain relationships to the public. The thesis examines how the Swedish Police’s use of Facebook to communicate to citizens, and the relationship building tactics the Police use in dialouge with the readers. The study was conducted through an empirical collection from a full observation of three of the Police’s Facebook pages. Thereafter was the material analyzed through a qualitative content analysis with theories on Public Relations, social media, digital communication, government communication and previous research on Police activities on Facebook. The thesis analysis demonstrates that the Swedish Police communicates a diverse image of the govenments work where sender, use of language, message and choice of subject can vary. The presence on social media demands a unified message and well done tactics of the communicative work. The thesis further shows a number of relationship building tactics, such as encouragement to interaction and useage of addressing the reader, to improve the relationship to the citizens and encourage dialouge. This can create a dynamic and shifting relation to recipients, where the understanding of the communication and identity of the Police is developed from a traditionally formal structure to a mutural and dialouge promoting system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergholtz, Alice LU ; Jönsson, Susanne LU and Lindström, Petra LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Facebook, Government communication, Digital communication, Social media, Public Relations
language
Swedish
id
7857722
date added to LUP
2015-09-08 09:40:08
date last changed
2015-09-08 09:40:08
@misc{7857722,
 abstract   = {It has become all more common for government organizations to establish their operations on social media to create or maintain relationships to the public. The thesis examines how the Swedish Police’s use of Facebook to communicate to citizens, and the relationship building tactics the Police use in dialouge with the readers. The study was conducted through an empirical collection from a full observation of three of the Police’s Facebook pages. Thereafter was the material analyzed through a qualitative content analysis with theories on Public Relations, social media, digital communication, government communication and previous research on Police activities on Facebook. The thesis analysis demonstrates that the Swedish Police communicates a diverse image of the govenments work where sender, use of language, message and choice of subject can vary. The presence on social media demands a unified message and well done tactics of the communicative work. The thesis further shows a number of relationship building tactics, such as encouragement to interaction and useage of addressing the reader, to improve the relationship to the citizens and encourage dialouge. This can create a dynamic and shifting relation to recipients, where the understanding of the communication and identity of the Police is developed from a traditionally formal structure to a mutural and dialouge promoting system.},
 author    = {Bergholtz, Alice and Jönsson, Susanne and Lindström, Petra},
 keyword   = {Facebook,Government communication,Digital communication,Social media,Public Relations},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Stämningen fortsätter att vara på topp" - en kvalitativ studie av polisens relationsskapande taktiker på Facebook},
 year     = {2015},
}