Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Enkelt och tydligt räcker långt

Mettälä, Victoria LU and Fredén, Lovisa LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract
This qualitative study intends to deepen the understanding of research in multifunctional organizations in change. The study is based on a case-study, where we have been studying a change in the communication activities in Helsingborg city. The study is based on a hermeneutic perspective and has been conducted through 11 individual interviews. The empirical data has been analyzed through a qualitative content analysis and then explained by relevant theories and concepts. The analyses have primarily been based on Bakka, Fivesdal and Lindqvist (2011) theory of organization. The researchers divide organizations into three parts; structure, culture and process. In the study we have applied the stakeholder theory, which is based on... (More)
This qualitative study intends to deepen the understanding of research in multifunctional organizations in change. The study is based on a case-study, where we have been studying a change in the communication activities in Helsingborg city. The study is based on a hermeneutic perspective and has been conducted through 11 individual interviews. The empirical data has been analyzed through a qualitative content analysis and then explained by relevant theories and concepts. The analyses have primarily been based on Bakka, Fivesdal and Lindqvist (2011) theory of organization. The researchers divide organizations into three parts; structure, culture and process. In the study we have applied the stakeholder theory, which is based on organization´s stakeholders in change (Lewis, 2011). The study shows that the stakeholders, the communicators in the case-organization, in many respects feel neglected by the central communications department in the change. An image which is partly confirmed by the communications department, where interviewees believe that they have not been sufficiently clear with what can be expected of the department. The study also shows that the stakeholders are asking for a common direction and clearer objectives for the communications work in the case-organization. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa studie ämnar fördjupa forskningens förståelse om multifunktionella organisationer i förändring. Studien har genomförts med utgångspunkt i Helsingborgs stad som fallorganisation, där en förändring inom kommunikations- och informationsverksamheten har undersökts. Utifrån det hermeneutiska perspektivet har empiriinsamling skett genom 11 enskilda intervjuer. Empirin har sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys och kontextualiserats utifrån relevanta teorier och begrepp. Studien utgår primärt från Bakka, Fivesdal och Lindqvist (2011) organisationsteori, inom vilken organisationer förklaras utifrån tre delar: struktur, kultur och process. I studien tillämpas vidare intressentmodellen, vilken är baserad på... (More)
Denna kvalitativa studie ämnar fördjupa forskningens förståelse om multifunktionella organisationer i förändring. Studien har genomförts med utgångspunkt i Helsingborgs stad som fallorganisation, där en förändring inom kommunikations- och informationsverksamheten har undersökts. Utifrån det hermeneutiska perspektivet har empiriinsamling skett genom 11 enskilda intervjuer. Empirin har sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys och kontextualiserats utifrån relevanta teorier och begrepp. Studien utgår primärt från Bakka, Fivesdal och Lindqvist (2011) organisationsteori, inom vilken organisationer förklaras utifrån tre delar: struktur, kultur och process. I studien tillämpas vidare intressentmodellen, vilken är baserad på organisationers intressenter vid förändring (Lewis, 2011). Vid tillämpning av intressentmodellen har vi utgått från att den centrala kommunikationsavdelningen leder förändringen, varpå de kan betraktas som implementerare. Därtill har vi avgränsat oss genom att undersöka kommunikatörer i förvaltningarna i studiens fallorganisation som en gemensam intressent-grupp. Studien visar på att intressenterna i flera avseenden känner sig förbisedda i förändringen som helhet. En bild som bekräftas av implementerarna, där de menar att de i processen inte har varit tillräckligt synliga och tydliga med vad som kan förväntas av avdelningen. En form av motstånd som har identifierats utifrån upplevd otydlighet och då intressenterna inte har blivit delaktiga i den utsträckning de önskar är ett avståndstagande från den centrala kommunikationsavdelningen. Samtidigt visar studien att det finns en önskan om att få större kraft i det gemensamma kommunikationsarbetet, varvid intressenterna efterfrågar en gemensam riktning och tydligare mål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mettälä, Victoria LU and Fredén, Lovisa LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig verksamhet, Helsingborgs stad, kommunikation, organisationsteori, förändringsprocess, multifunktionell
language
Swedish
id
7860792
date added to LUP
2015-09-10 09:27:18
date last changed
2015-09-10 09:27:18
@misc{7860792,
 abstract   = {This qualitative study intends to deepen the understanding of research in multifunctional organizations in change. The study is based on a case-study, where we have been studying a change in the communication activities in Helsingborg city. The study is based on a hermeneutic perspective and has been conducted through 11 individual interviews. The empirical data has been analyzed through a qualitative content analysis and then explained by relevant theories and concepts. The analyses have primarily been based on Bakka, Fivesdal and Lindqvist (2011) theory of organization. The researchers divide organizations into three parts; structure, culture and process. In the study we have applied the stakeholder theory, which is based on organization´s stakeholders in change (Lewis, 2011). The study shows that the stakeholders, the communicators in the case-organization, in many respects feel neglected by the central communications department in the change. An image which is partly confirmed by the communications department, where interviewees believe that they have not been sufficiently clear with what can be expected of the department. The study also shows that the stakeholders are asking for a common direction and clearer objectives for the communications work in the case-organization.},
 author    = {Mettälä, Victoria and Fredén, Lovisa},
 keyword   = {Offentlig verksamhet,Helsingborgs stad,kommunikation,organisationsteori,förändringsprocess,multifunktionell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Enkelt och tydligt räcker långt},
 year     = {2015},
}