Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svensk fastighetsreglering - reglernas syfte och användning

Hultberg, Lina LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract
The Swedish real estate law was adopted in 1970 and replacing the many existing laws regarding real estate measures. This lead to a better overview.
A new real estate institute was about to take shape, which was to replace the old institute of change of land areas. The new institute, property reformation institute, was to be similar to the old one with the aim of exchanging small areas of land between two land owners and to create more appropriate boundary lines or a more suitable composition of the properties.
Today ́s implementation of the law is however different from the original intention. Property reformation has become a substitute for a traditional property transaction. Small, but sometimes even also larger, areas of land are... (More)
The Swedish real estate law was adopted in 1970 and replacing the many existing laws regarding real estate measures. This lead to a better overview.
A new real estate institute was about to take shape, which was to replace the old institute of change of land areas. The new institute, property reformation institute, was to be similar to the old one with the aim of exchanging small areas of land between two land owners and to create more appropriate boundary lines or a more suitable composition of the properties.
Today ́s implementation of the law is however different from the original intention. Property reformation has become a substitute for a traditional property transaction. Small, but sometimes even also larger, areas of land are transferred unilaterally from one property to another by mean of an agreement. This is to avoid the stamp duty of a normal property purchase. Where the stamp duty is greater than the property formation fee, it is more profitable to conduct a purchase the property through property reformation than making a normal property purchase.
In Denmark are the rules different than in Sweden. In Denmark it is required to apply for title deed when the land is worth more than a defined value. This will be investigated in this Masters Thesis and also a comparison of the Danish and Swedish system will be presented.
The purpose of this Masters Thesis is to illustrate how the Danish system of property reformation could be implemented in Sweden.
The conclusion of this Thesis is that the Danish system would be better than the current system. The new system would be a combination of the new Swedish and old Danish system. (Less)
Abstract (Swedish)
Fastighetsbildningslagen (FBL) antogs 1970 och ersatte ett tiotal lagar gällande fastighetsbildningsåtgärder. Bestämmelserna kom nu att samlas och bli mer översiktliga.
Ett nytt fastighetsbildningsinstitut som instiftades var fastighetsreglering. Detta institut skulle ersätta ägoutbytena som fanns i den äldre lagstiftningen. Tanken med ägoutbyte var att kunna utföra ömsesidiga byten av relativt små markområden mellan två fastigheter för att på så sätt kunna erhålla en lämpligare gränssträckning eller en lämpligare utformning av fastigheterna.
Tillämpningen ser emellertid idag något annorlunda ut. Fastighetsreglering har kommit att användas som ett substitut till ett vanligt fastighetsköp. Små, men ibland även stora markområden, överförs... (More)
Fastighetsbildningslagen (FBL) antogs 1970 och ersatte ett tiotal lagar gällande fastighetsbildningsåtgärder. Bestämmelserna kom nu att samlas och bli mer översiktliga.
Ett nytt fastighetsbildningsinstitut som instiftades var fastighetsreglering. Detta institut skulle ersätta ägoutbytena som fanns i den äldre lagstiftningen. Tanken med ägoutbyte var att kunna utföra ömsesidiga byten av relativt små markområden mellan två fastigheter för att på så sätt kunna erhålla en lämpligare gränssträckning eller en lämpligare utformning av fastigheterna.
Tillämpningen ser emellertid idag något annorlunda ut. Fastighetsreglering har kommit att användas som ett substitut till ett vanligt fastighetsköp. Små, men ibland även stora markområden, överförs ensidigt från en fastighet till en annan med grund i en överenskommelse. Anledningen till detta är att slippa undan stämpelskatten som finns vid ett vanligt fastighetsköp. I de fall då stämpelskatten blir en större summa än förrättningsavgiften lönar det sig alltså att genomföra köpet genom fastighetsreglering istället för att göra ett vanligt jordabalksköp.
I Danmark ser reglerna annorlunda ut jämfört med Sverige. Då värdet på det markområde som skall fastighetsregleras överstiger ett visst belopp krävs det en ansökan om lagfart. Dessa regler är intressanta att undersöka och jämföra med Sveriges system.
Lagstiftarens syfte med fastighetsreglering som fanns då FBL infördes efterföljs inte. Fastighetsreglering används idag som ett alternativ till fastighetsköp för att i många fall slippa undan stämpelskatt. Examensarbetets syfte är att studera detta och undersöka om den danska regeln med en beloppsgräns för då stämpelskatt skall betalas vid en fastighetsreglering kan utgöra en förebild för den svenska situationen.
Slutsatsen av detta arbete är att ett införande av ett liknande system som används i Danmark skulle fungera bättre än nuvarande system som används i Sverige. Detta nya system innebär en kombination av två ytterligheter som det har funnits missnöje kring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultberg, Lina LU
supervisor
organization
alternative title
Swedish reallotment - purpose of the law and use
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
title deed, stamp duty, ägoutbyte Reallotment, lagfart, stämpelskatt, Fastighetsreglering
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/15/5349 SE
language
Swedish
id
7862266
date added to LUP
2015-09-09 11:22:46
date last changed
2015-09-09 11:22:46
@misc{7862266,
 abstract   = {The Swedish real estate law was adopted in 1970 and replacing the many existing laws regarding real estate measures. This lead to a better overview.
A new real estate institute was about to take shape, which was to replace the old institute of change of land areas. The new institute, property reformation institute, was to be similar to the old one with the aim of exchanging small areas of land between two land owners and to create more appropriate boundary lines or a more suitable composition of the properties.
Today ́s implementation of the law is however different from the original intention. Property reformation has become a substitute for a traditional property transaction. Small, but sometimes even also larger, areas of land are transferred unilaterally from one property to another by mean of an agreement. This is to avoid the stamp duty of a normal property purchase. Where the stamp duty is greater than the property formation fee, it is more profitable to conduct a purchase the property through property reformation than making a normal property purchase.
In Denmark are the rules different than in Sweden. In Denmark it is required to apply for title deed when the land is worth more than a defined value. This will be investigated in this Masters Thesis and also a comparison of the Danish and Swedish system will be presented.
The purpose of this Masters Thesis is to illustrate how the Danish system of property reformation could be implemented in Sweden.
The conclusion of this Thesis is that the Danish system would be better than the current system. The new system would be a combination of the new Swedish and old Danish system.},
 author    = {Hultberg, Lina},
 keyword   = {title deed,stamp duty,ägoutbyte Reallotment,lagfart,stämpelskatt,Fastighetsreglering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk fastighetsreglering - reglernas syfte och användning},
 year     = {2015},
}