Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Critical Analysis of the EU Emissions Trading Scheme in light of the Case C-366/10 ATA and Others

Henrikz, Karin LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Ett av de mest internationellt kritiserade besluten som Europeiska unionen tagit var då de 2008 beslutade att inkludera alla flyg till och från EU i Europeiska unionens handel med utsläppsrätter (EU ETS). Med betydelsen att flygbolagen skulle bli tvungna att handla med utsläppsrätter inte bara gällande de utsläpp som skedde inom Europeiska unionens luftrum utan också utanför. Beslutet resulterade i att ett flertal flygbolag tog frågan till EU-domstolen där beslutet ifrågasattes speciellt utifrån de regler som finns i Chicagokonventionen och utifrån suveränitetsprincipen. Domstolen kom till slutsatsen att beslutet att inkludera flyget i utsläppshandeln inte stred mot internationell rätt, ett beslut som mött mycket starkt motstånd. För... (More)
Ett av de mest internationellt kritiserade besluten som Europeiska unionen tagit var då de 2008 beslutade att inkludera alla flyg till och från EU i Europeiska unionens handel med utsläppsrätter (EU ETS). Med betydelsen att flygbolagen skulle bli tvungna att handla med utsläppsrätter inte bara gällande de utsläpp som skedde inom Europeiska unionens luftrum utan också utanför. Beslutet resulterade i att ett flertal flygbolag tog frågan till EU-domstolen där beslutet ifrågasattes speciellt utifrån de regler som finns i Chicagokonventionen och utifrån suveränitetsprincipen. Domstolen kom till slutsatsen att beslutet att inkludera flyget i utsläppshandeln inte stred mot internationell rätt, ett beslut som mött mycket starkt motstånd. För domstolen blev det i praktiken ett val mellan skyddet för miljön och den skada det kan innebära för internationell rätt och framtida samarbeten att uppfattas att inte följa avtal som undertecknas. Domstolen valde det förra och kritiken har inte väntat på sig. Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska EUs beslut utifrån de frågor som ställs till EU-domstolen och utifrån EU-domstolens tolkningar i fall C-366/10. En genomgång av domen visar på tolkningsmöjligheter till fördel till miljön men också på svårigheterna med lagar öppna för tolkning inom ett system, den internationella rätten, där sanktionssystemen i praktiken är begränsade. (Less)
Popular Abstract
One of the most internationally criticized decisions made by the European Union was the extension of the EU emissions trading scheme (EU ETS) in 2008; so that it would also cover all aviation coming from and going to the EU. The emission trading would cover emissions discharged both outside and within the EU territory. The situation led to a legal battle before the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning the compatibility between EU Law and international law especially the Chicago Convention and the principle of sovereignty. The Court came to the conclusion that the inclusion of Aviation in the EU ETS did not breach international law. In practice the Court had, in their judgment, to choose between the consequences that... (More)
One of the most internationally criticized decisions made by the European Union was the extension of the EU emissions trading scheme (EU ETS) in 2008; so that it would also cover all aviation coming from and going to the EU. The emission trading would cover emissions discharged both outside and within the EU territory. The situation led to a legal battle before the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning the compatibility between EU Law and international law especially the Chicago Convention and the principle of sovereignty. The Court came to the conclusion that the inclusion of Aviation in the EU ETS did not breach international law. In practice the Court had, in their judgment, to choose between the consequences that greenhouse gas emissions have on the climate and the consequences that going against international agreements on international aviation law and trust from other contracting partners. The Court chooses the former and was met with strong opposition. This thesis is critical analysis of the EU ETS based on the questions put forward in the ruling of the CJEU in Case C-366/10 ATA and Others. An analysis of this case shows an interpretation in favor of the environment, but also demonstrates the difficulty with laws open for interpretation within a legal system, international law, where enforcing the law has proven so difficult. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henrikz, Karin LU
supervisor
organization
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-law, Public international law
language
English
id
7864671
date added to LUP
2015-09-15 16:00:41
date last changed
2015-09-15 16:00:41
@misc{7864671,
 abstract   = {Ett av de mest internationellt kritiserade besluten som Europeiska unionen tagit var då de 2008 beslutade att inkludera alla flyg till och från EU i Europeiska unionens handel med utsläppsrätter (EU ETS). Med betydelsen att flygbolagen skulle bli tvungna att handla med utsläppsrätter inte bara gällande de utsläpp som skedde inom Europeiska unionens luftrum utan också utanför. Beslutet resulterade i att ett flertal flygbolag tog frågan till EU-domstolen där beslutet ifrågasattes speciellt utifrån de regler som finns i Chicagokonventionen och utifrån suveränitetsprincipen. Domstolen kom till slutsatsen att beslutet att inkludera flyget i utsläppshandeln inte stred mot internationell rätt, ett beslut som mött mycket starkt motstånd. För domstolen blev det i praktiken ett val mellan skyddet för miljön och den skada det kan innebära för internationell rätt och framtida samarbeten att uppfattas att inte följa avtal som undertecknas. Domstolen valde det förra och kritiken har inte väntat på sig. Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska EUs beslut utifrån de frågor som ställs till EU-domstolen och utifrån EU-domstolens tolkningar i fall C-366/10. En genomgång av domen visar på tolkningsmöjligheter till fördel till miljön men också på svårigheterna med lagar öppna för tolkning inom ett system, den internationella rätten, där sanktionssystemen i praktiken är begränsade.},
 author    = {Henrikz, Karin},
 keyword   = {EU-law,Public international law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Critical Analysis of the EU Emissions Trading Scheme in light of the Case C-366/10 ATA and Others},
 year     = {2015},
}