Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägen till medling

Färnstrand, Mirja LU (2015) JUR091 20151
Department of Law
Abstract
Through Directive 2008/52/EC the European Union intends to encourage amicable dispute resolution, particularly through the use of mediation The Directive requires the Member States to authorise the courts to suggest the use of this method to the litigants, without, however, compelling them to use it.
In Sweden, this directive was implemented through Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.
The essay gives an explanation of the concept of mediation, who mediates and the various mediation techniques available. The essay deals with the process from the Directive to the implementation in Swedish law.
Furthermore, the essay goes through the use of special mediation in the courts. There will be an international comparison... (More)
Through Directive 2008/52/EC the European Union intends to encourage amicable dispute resolution, particularly through the use of mediation The Directive requires the Member States to authorise the courts to suggest the use of this method to the litigants, without, however, compelling them to use it.
In Sweden, this directive was implemented through Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.
The essay gives an explanation of the concept of mediation, who mediates and the various mediation techniques available. The essay deals with the process from the Directive to the implementation in Swedish law.
Furthermore, the essay goes through the use of special mediation in the courts. There will be an international comparison where you see that in the United Kingdom mediation is common, altough their mediation is comparable to settlement negotiations in Swedish courts, (42 kap. 17§ RB)
There have been some attempts to increase the use of mediation. They were performed by description of the method and information about the process. Two studies are described with explanation of the execution and the conclusions.
The purpose of this paper is to describe the special mediation and arbitration in general, but also reasons why the methods are not used. In the conclusion, there are also thoughts about how mediation could become more used in the legal system. (Less)
Abstract (Swedish)
Med direktiv 2008/52 EG avser kommissionen främja uppgörelser om tvister i godo, särskilt genom medling. Direktivet kräver att medlemsstaterna ger domstolarna befogenhet att föreslå parterna i målet att denna metod används, dock utan att tvinga dem att använda den.
I Sverige har detta direktiv implementerats genom Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.
Uppsatsen ger en förklaring på begreppet medling, redogör för vem som medlar och beskriver vilka olika medlingsmetoder som finns. Uppsatsen behandlar den juridiska processen från direktiv till implementeringen i svensk lag.
Vidare går uppsatsen igenom användningen av särskild medling i domstolarna. En internationell jämförelse visar att medling används flitigt i... (More)
Med direktiv 2008/52 EG avser kommissionen främja uppgörelser om tvister i godo, särskilt genom medling. Direktivet kräver att medlemsstaterna ger domstolarna befogenhet att föreslå parterna i målet att denna metod används, dock utan att tvinga dem att använda den.
I Sverige har detta direktiv implementerats genom Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.
Uppsatsen ger en förklaring på begreppet medling, redogör för vem som medlar och beskriver vilka olika medlingsmetoder som finns. Uppsatsen behandlar den juridiska processen från direktiv till implementeringen i svensk lag.
Vidare går uppsatsen igenom användningen av särskild medling i domstolarna. En internationell jämförelse visar att medling används flitigt i Storbritannien men att denna medling nästan är att jämställa med våra domstolars förlikningsförhandlingar (42 kap. 17§ RB)
Det har gjorts en del försök att öka användningen av medling i Sverige och att öka kunskapen om processen. Två försök beskrivs med utförande och slutsatser.
Syftet med uppsatsen är att beskriva särskild medling och medling generellt men också komma fram till varför metoden inte används. I slutavsnittet finns också tankar på hur det ska kunna medlas mer frekvent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Färnstrand, Mirja LU
supervisor
organization
course
JUR091 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
7867254
date added to LUP
2015-09-15 11:41:27
date last changed
2015-09-15 11:41:27
@misc{7867254,
 abstract   = {Through Directive 2008/52/EC the European Union intends to encourage amicable dispute resolution, particularly through the use of mediation The Directive requires the Member States to authorise the courts to suggest the use of this method to the litigants, without, however, compelling them to use it.
In Sweden, this directive was implemented through Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister. 
The essay gives an explanation of the concept of mediation, who mediates and the various mediation techniques available. The essay deals with the process from the Directive to the implementation in Swedish law.
Furthermore, the essay goes through the use of special mediation in the courts. There will be an international comparison where you see that in the United Kingdom mediation is common, altough their mediation is comparable to settlement negotiations in Swedish courts, (42 kap. 17§ RB)
There have been some attempts to increase the use of mediation. They were performed by description of the method and information about the process. Two studies are described with explanation of the execution and the conclusions.
The purpose of this paper is to describe the special mediation and arbitration in general, but also reasons why the methods are not used. In the conclusion, there are also thoughts about how mediation could become more used in the legal system.},
 author    = {Färnstrand, Mirja},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen till medling},
 year     = {2015},
}