Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undersökning av slugtestmetodik

Andersson, Klara LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Hydrauliska parametrar är viktiga att kunna mäta i samband med stadsplanering, prospektering och för att få fram information om hur en möjlig föroreningstransport genom jordlager och berggrund skulle kunna ske. Slugtest är ett enkelt akvifertest som tar fram värden på formationens genomsläpplighet och har flera fördelar jämfört med andra akvifertester. I denna studie berörs grundvattenrör med liten diameter och där några av de testade rören delvis har filter ovanför grundvattenytan. Den sistnämnda omständigheten försvårar testet och är den främsta anledningen till uppsatsämnet. Arbetet har gjorts på initiativ av Swecos geologi- och grundvattenavdelning då frågetecken kring detta uppkommit. I Lomma i sydvästra Skåne sitter grundvattenrör... (More)
Hydrauliska parametrar är viktiga att kunna mäta i samband med stadsplanering, prospektering och för att få fram information om hur en möjlig föroreningstransport genom jordlager och berggrund skulle kunna ske. Slugtest är ett enkelt akvifertest som tar fram värden på formationens genomsläpplighet och har flera fördelar jämfört med andra akvifertester. I denna studie berörs grundvattenrör med liten diameter och där några av de testade rören delvis har filter ovanför grundvattenytan. Den sistnämnda omständigheten försvårar testet och är den främsta anledningen till uppsatsämnet. Arbetet har gjorts på initiativ av Swecos geologi- och grundvattenavdelning då frågetecken kring detta uppkommit. I Lomma i sydvästra Skåne sitter grundvattenrör som uppfyllde dessa kriterier och därför var lämpliga att utföra fältförsöken på. Därefter har de utvärderats enligt Hvorslevs och Bouwer & Rice metoder som kan appliceras på både slutna och öppna akviferer. Ett slugtest utförs genom att trycknivån ändras antingen genom att höjas eller sänkas och därefter mäts återgången till ursprungsnivån. Testet har låga kostnader sett till installation och bemanning men värdet på den hydrauliska konduktiviteten som ges är ofta endast representativt för en liten del av akviferen. Undersökningen visade att det mest lämpliga tillvägagångssättet när filtret var placerat över grundvattenytan var att använda en metallstav. Genom att placera denna under grundvattennivån och låta nivån återgå till sin vilande nivå och därefter hastigt dra upp staven och mäta tillbakagången från avsänkningen som skapats. När grundvattenytan ligger över filtret kan det allmänna tillvägagångssättet användas genom att vatten injiceras och sjunkningsförloppet studeras. Resultatet av uppsatsen visar att det är viktigt för hydrogeologer och ingenjörer att ha god kännedom om geologin och rörinstallationen innan slugtestet utförs. (Less)
Abstract
Hydraulic analysis plays a crucial role in urban planning, prospecting and environmetal assess-ments. Slug test is an aquifer test often used by hydrogeologist and engineers to determine the hydraulic conduct-ivity. In this bachelor thesis I discuss aquifers with small diameter piezometers where some of the them are screened across the water table. The essay is conducted in cooperation with the sustainability consulting services Sweco. The slug test was performed in Lomma, in south-west of Scania and thereafter estimated by the Hvorslev and Bouwer & Rice methods which can be used for both confined and unconfined aquifers. A volume of water is rapidly drawn from or added to the monitoring well. The rate at which the water level falls or... (More)
Hydraulic analysis plays a crucial role in urban planning, prospecting and environmetal assess-ments. Slug test is an aquifer test often used by hydrogeologist and engineers to determine the hydraulic conduct-ivity. In this bachelor thesis I discuss aquifers with small diameter piezometers where some of the them are screened across the water table. The essay is conducted in cooperation with the sustainability consulting services Sweco. The slug test was performed in Lomma, in south-west of Scania and thereafter estimated by the Hvorslev and Bouwer & Rice methods which can be used for both confined and unconfined aquifers. A volume of water is rapidly drawn from or added to the monitoring well. The rate at which the water level falls or rises is measured and thereafter analysed by a proper method. You can also use a solid slug that is equivalent to adding a volume of water. The benefit with the solid slug is that no direct contact with water is needed if the aquifer is contaminated. A slug test has low installation costs and requires less personnel time if compared to other aquifer tests. A series of slug tests can be performed in a couple of hours in already existing wells. A disadvantage is that the resulting va-lues are often only representative of a smaller part of the aquifer. The field experiment conducted within this thesis demonstrated that the most useful method when the well was screened across the water table was to use a solid slug and create a drawdown. When the piezometer is installed under normal conditions the typically slug test can be performed with an injection of water, and the rate at which the water level falls is measured. The results of the study show that it is important for the hydrogeologist to have knowledge about the geology and the piezometer in-stallation before performing the slug test. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Klara LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geologi, slugtest, bailertest, hydraulisk konduktivitet, hydrauliska egenskaper
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
451
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Anders Nilsson, Sweco.
id
7867378
date added to LUP
2015-09-15 16:57:39
date last changed
2015-09-15 16:57:39
@misc{7867378,
 abstract   = {Hydraulic analysis plays a crucial role in urban planning, prospecting and environmetal assess-ments. Slug test is an aquifer test often used by hydrogeologist and engineers to determine the hydraulic conduct-ivity. In this bachelor thesis I discuss aquifers with small diameter piezometers where some of the them are screened across the water table. The essay is conducted in cooperation with the sustainability consulting services Sweco. The slug test was performed in Lomma, in south-west of Scania and thereafter estimated by the Hvorslev and Bouwer & Rice methods which can be used for both confined and unconfined aquifers. A volume of water is rapidly drawn from or added to the monitoring well. The rate at which the water level falls or rises is measured and thereafter analysed by a proper method. You can also use a solid slug that is equivalent to adding a volume of water. The benefit with the solid slug is that no direct contact with water is needed if the aquifer is contaminated. A slug test has low installation costs and requires less personnel time if compared to other aquifer tests. A series of slug tests can be performed in a couple of hours in already existing wells. A disadvantage is that the resulting va-lues are often only representative of a smaller part of the aquifer. The field experiment conducted within this thesis demonstrated that the most useful method when the well was screened across the water table was to use a solid slug and create a drawdown. When the piezometer is installed under normal conditions the typically slug test can be performed with an injection of water, and the rate at which the water level falls is measured. The results of the study show that it is important for the hydrogeologist to have knowledge about the geology and the piezometer in-stallation before performing the slug test.},
 author    = {Andersson, Klara},
 keyword   = {geologi,slugtest,bailertest,hydraulisk konduktivitet,hydrauliska egenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Undersökning av slugtestmetodik},
 year     = {2015},
}