Advanced

Gästarbetare eller arbetsmigrant? : en lingvistisk-kvantitativ studie om vardagskommunikation och stereotypbildning i Ryssland

Toremark, Henrik LU (2015) RYSK02 20141
Russian Studies
Abstract (Swedish)
Ryssland är världens näst största mottagarland för invandring och den ryska allmänheten oroas över inflödet av legal och illegal arbetskraft från främst de postsovjetiska länderna. Denna sociolingvistiska studie undersöker fyra uttryck som antas användas för att rubricera arbetsmigranter; gastarbajter, trudovoj migrant, uzbek och tjurka. Rubriceringar av arbetsmigranter antas bära denotativa och konnotativa innebörder som bidrar till att skapa och förstärka attityder gentemot arbetsmigrantgruppen. Med utgångspunkt i internationell och rysk forskning undersöks den ryska allmänhetens attityd gentemot arbetsmigranter inom kontexterna brottslighet och gränsskydd samt social och ekonomisk otrygghet. För att ringa in rubriceringarnas direkta och... (More)
Ryssland är världens näst största mottagarland för invandring och den ryska allmänheten oroas över inflödet av legal och illegal arbetskraft från främst de postsovjetiska länderna. Denna sociolingvistiska studie undersöker fyra uttryck som antas användas för att rubricera arbetsmigranter; gastarbajter, trudovoj migrant, uzbek och tjurka. Rubriceringar av arbetsmigranter antas bära denotativa och konnotativa innebörder som bidrar till att skapa och förstärka attityder gentemot arbetsmigrantgruppen. Med utgångspunkt i internationell och rysk forskning undersöks den ryska allmänhetens attityd gentemot arbetsmigranter inom kontexterna brottslighet och gränsskydd samt social och ekonomisk otrygghet. För att ringa in rubriceringarnas direkta och indirekta innebörder studeras begreppens kontextförekomst inom ramarna för en ordboks- och mediekorpusanalys. Studiens huvudmoment utgörs av en enkätundersökning som avser att mäta attityden förknippad till vart och ett av begreppen. Enkätanalysen påvisar att gastarbajter, trudovoj migrant och uzbek, vars denotativa laddning är neutral, ofta förknippas med en negativ attityd, särskilt vid kommunikation som rör brottslighet. Begreppet tjurka är, trots en starkt negativ denotativ laddning, neutralt laddat i vardagsspråk inom den ”ryska gruppen”. Med hjälp av en kombinerad problematisering av korpus- och enkätundersökningen dras slutsatsen att rubriceringar med neutral denotation kan ha en negativ konnotation om de ofta förekommer i en negativ kontext och vice versa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Toremark, Henrik LU
supervisor
organization
course
RYSK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7867726
date added to LUP
2015-12-28 11:35:32
date last changed
2015-12-28 11:35:32
@misc{7867726,
 abstract   = {Ryssland är världens näst största mottagarland för invandring och den ryska allmänheten oroas över inflödet av legal och illegal arbetskraft från främst de postsovjetiska länderna. Denna sociolingvistiska studie undersöker fyra uttryck som antas användas för att rubricera arbetsmigranter; gastarbajter, trudovoj migrant, uzbek och tjurka. Rubriceringar av arbetsmigranter antas bära denotativa och konnotativa innebörder som bidrar till att skapa och förstärka attityder gentemot arbetsmigrantgruppen. Med utgångspunkt i internationell och rysk forskning undersöks den ryska allmänhetens attityd gentemot arbetsmigranter inom kontexterna brottslighet och gränsskydd samt social och ekonomisk otrygghet. För att ringa in rubriceringarnas direkta och indirekta innebörder studeras begreppens kontextförekomst inom ramarna för en ordboks- och mediekorpusanalys. Studiens huvudmoment utgörs av en enkätundersökning som avser att mäta attityden förknippad till vart och ett av begreppen. Enkätanalysen påvisar att gastarbajter, trudovoj migrant och uzbek, vars denotativa laddning är neutral, ofta förknippas med en negativ attityd, särskilt vid kommunikation som rör brottslighet. Begreppet tjurka är, trots en starkt negativ denotativ laddning, neutralt laddat i vardagsspråk inom den ”ryska gruppen”. Med hjälp av en kombinerad problematisering av korpus- och enkätundersökningen dras slutsatsen att rubriceringar med neutral denotation kan ha en negativ konnotation om de ofta förekommer i en negativ kontext och vice versa.},
 author    = {Toremark, Henrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gästarbetare eller arbetsmigrant? : en lingvistisk-kvantitativ studie om vardagskommunikation och stereotypbildning i Ryssland},
 year     = {2015},
}