Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äktenskapets symbolik - det manliga och kvinnliga i förändring?

Norrgård, Mariella LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kärlek, äktenskap och romantiska relationer beskrivs i ett axplock av populärmedia, specifikt skönlitteratur eller s.k. kiosklitteratur. Min avsikt har varit att utifrån beskrivningarna kunna säga något om hur texterna beskriver parrelationer, genus och vilka maktperspektiv som utmärker de valda texterna. Delfrågor som tas upp:

- Vilken syn på kärleken och äktenskapet förmedlar texterna?
- Vilka genusroller framträder i texterna och vilka värderingar knyts till rollerna?
- Vilka maktdimensioner kan skymtas i de beskrivna samspelen mellan kvinnor och män?
- Hur påverkar karaktärernas värderingarna kring äktenskap och kärlek deras ambitioner avseende privatlivet med ett fokus på yrkesliv... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kärlek, äktenskap och romantiska relationer beskrivs i ett axplock av populärmedia, specifikt skönlitteratur eller s.k. kiosklitteratur. Min avsikt har varit att utifrån beskrivningarna kunna säga något om hur texterna beskriver parrelationer, genus och vilka maktperspektiv som utmärker de valda texterna. Delfrågor som tas upp:

- Vilken syn på kärleken och äktenskapet förmedlar texterna?
- Vilka genusroller framträder i texterna och vilka värderingar knyts till rollerna?
- Vilka maktdimensioner kan skymtas i de beskrivna samspelen mellan kvinnor och män?
- Hur påverkar karaktärernas värderingarna kring äktenskap och kärlek deras ambitioner avseende privatlivet med ett fokus på yrkesliv och familjeliv?

Genusroller genomgår konstanta omförhandlingar och förändringar, men det har föreslagits av sociologer att nygamla genusmönster och äldre tiders normer och seder är på tillbakagång. Detta har kopplats till svårare tider med högre arbetslöshet och osäkerhet i tillvaron vilket kan föranleda försöka att återta kontrollen över tillvaron. Följden kan bli att en maktstruktur utmärkt av manlig dominans premieras starkare och att den kvinnliga genusrollen starkare knyts till hem och familj. I de texter jag undersökt romantiseras traditionella kvinnliga och manliga genusroller och familjen och kärleken lyfts fram som viktigare än yrkeslivet. Samtidigt lyfts framgång på yrkeslivet fram som en självklarhet för både kvinnor och män. Detta antyder att det finns dubbla genusroller. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norrgård, Mariella LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
äktenskap, kärlek, makt, genus
language
Swedish
id
7868657
date added to LUP
2015-09-23 13:56:19
date last changed
2015-09-23 13:56:19
@misc{7868657,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kärlek, äktenskap och romantiska relationer beskrivs i ett axplock av populärmedia, specifikt skönlitteratur eller s.k. kiosklitteratur. Min avsikt har varit att utifrån beskrivningarna kunna säga något om hur texterna beskriver parrelationer, genus och vilka maktperspektiv som utmärker de valda texterna. Delfrågor som tas upp:

- Vilken syn på kärleken och äktenskapet förmedlar texterna?
- Vilka genusroller framträder i texterna och vilka värderingar knyts till rollerna?
- Vilka maktdimensioner kan skymtas i de beskrivna samspelen mellan kvinnor och män?
- Hur påverkar karaktärernas värderingarna kring äktenskap och kärlek deras ambitioner avseende privatlivet med ett fokus på yrkesliv och familjeliv?

Genusroller genomgår konstanta omförhandlingar och förändringar, men det har föreslagits av sociologer att nygamla genusmönster och äldre tiders normer och seder är på tillbakagång. Detta har kopplats till svårare tider med högre arbetslöshet och osäkerhet i tillvaron vilket kan föranleda försöka att återta kontrollen över tillvaron. Följden kan bli att en maktstruktur utmärkt av manlig dominans premieras starkare och att den kvinnliga genusrollen starkare knyts till hem och familj. I de texter jag undersökt romantiseras traditionella kvinnliga och manliga genusroller och familjen och kärleken lyfts fram som viktigare än yrkeslivet. Samtidigt lyfts framgång på yrkeslivet fram som en självklarhet för både kvinnor och män. Detta antyder att det finns dubbla genusroller.},
 author    = {Norrgård, Mariella},
 keyword   = {äktenskap,kärlek,makt,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äktenskapets symbolik - det manliga och kvinnliga i förändring?},
 year     = {2015},
}