Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan klimatanpassning användas som ett ekonomiskt styrmedel?

Mellquist, Tara LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
As a result of climate change the county of Stockholm will experience a change in precipitation patterns, more extreme weather events and a rise in sea level. To learn if the financial sector works with climate change adaptation and if climate change adaptation can be used as a management control measure, a study has been conducted in complement to this thesis. Three subsectors, the insurance sector, the real estate sector and the construction sector have been selected to represent parts of the financial sector and in an interview study. To illustrate the effects of climate change in the county, physical effects of a climate change on buildings are exemplified. Cost of damages as a result of an increase in natural disasters from an... (More)
As a result of climate change the county of Stockholm will experience a change in precipitation patterns, more extreme weather events and a rise in sea level. To learn if the financial sector works with climate change adaptation and if climate change adaptation can be used as a management control measure, a study has been conducted in complement to this thesis. Three subsectors, the insurance sector, the real estate sector and the construction sector have been selected to represent parts of the financial sector and in an interview study. To illustrate the effects of climate change in the county, physical effects of a climate change on buildings are exemplified. Cost of damages as a result of an increase in natural disasters from an insurance perspective is also taken into account. The study shows that the sectors to a large extent do not work with adaptation, in spite of needs of adaption regarding an increase in precipitation. The study also reveals that management control measures increase incentives to implement climate change adaptation in the financial sector. Also climate adaptation as an management control measures in the financial sector stimulates a greater interest in obtaining information and knowledge in the subject. Areas of urban densification and buildings in flood risk areas should be constructed to withstand consequences a climate change such as floods and damages to buildings. An implementation of climate change adaption is a method which can be applied to populated areas to manage negative consequences of climate change. It is essential that both the financial and public sector work with climate change adaptation to ensure sustainable development in the county of Stockholm. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tara MellquistKan klimatanpassning användas som ett ekonomiskt styrmedel?

Effekter av en klimatförändring i Stockholms län kan exemplifieras av ett förändrat nederbördsmönster, mer extrema väderhändelser och av en ökad havsnivå. Dessa effekter påverkar länets infrastruktur och bebyggelse, samtidigt som befolkningsmängden och exploateringstrycket i regionen ökar. Konsekvenser att ett förändrat klimat är en markant ökning av andelen och kostnaden av naturrelaterade vattenskador för försäkringssektorn år 2014. Genom att klimatanpassa bebyggelsebeståndet i Stockholms län kan effekter av en klimatförändring hanteras och mildras.

Uppsatsens syfte grundas i att få en kunskap i hur delar ur näringslivet arbetar med klimatanpassning i... (More)
Tara MellquistKan klimatanpassning användas som ett ekonomiskt styrmedel?

Effekter av en klimatförändring i Stockholms län kan exemplifieras av ett förändrat nederbördsmönster, mer extrema väderhändelser och av en ökad havsnivå. Dessa effekter påverkar länets infrastruktur och bebyggelse, samtidigt som befolkningsmängden och exploateringstrycket i regionen ökar. Konsekvenser att ett förändrat klimat är en markant ökning av andelen och kostnaden av naturrelaterade vattenskador för försäkringssektorn år 2014. Genom att klimatanpassa bebyggelsebeståndet i Stockholms län kan effekter av en klimatförändring hanteras och mildras.

Uppsatsens syfte grundas i att få en kunskap i hur delar ur näringslivet arbetar med klimatanpassning i Stockholms län samt undersöka om ekonomiska styrmedel kan ge incitament att öka implementering av klimatanpassningsåtgärder inom näringslivet. I uppsatsen konkretiseras detta genom att undersöka klimatanpassningsarbetet inom delar av näringslivet, representerat av försäkringssektorn, fastighetssektorn och byggsektorn. Med anledning av att få en ökad förståelse kring hur delar av näringslivet arbetar med klimatanpassning har en intervjustudie utförts i samband med uppsatsen. I uppsatsen exemplifieras effekter av en klimatförändring i Stockholms län av klimatrelaterad påverkan av bebyggelse. Vidare undersöks klimatanpassning som ekonomiskt styrmedel, då andelen och kostnaden av naturrelaterade vattenskador ökade markant för försäkringssektorn år 2014. Detta tydliggörs genom att undersöka om klimatanpassning i nutid används som ett ekonomiskt styrmedel av försäkringssektorn inom fastighets- respektive byggsektorn. Ekonomiska styrmedel från försäkringssektorn representeras i uppsatsen av premier baserat på implementerade klimatanpassningsåtgärder inom fastighets- och byggsektorn.

Uppsatsen visar att det i liten utsträckning sker ett klimatanpassningsarbete inom sektorerna, trots ett uppmärksammat behov vid framförallt ökad nederbörd. Vidare synliggör uppsatsen att ekonomiska styrmedel kan ge incitament till ökad implementering av klimatanpassningsåtgärder inom sektorerna. Ur ett teoretiskt perspektiv kan alltså klimatanpassning användas som ett ekonomiskt styrmedel inom näringslivet och stimulera ett ökat intresse för information och kunskap inom ämnesområdet.

Med hänsyn till negativa konsekvenser av en klimatförändring, exempelvis översvämningar och skador till byggnader, är viktigt att bebyggelse i översvämningshotade områden konstrueras klimatanpassat. Detta skulle reducera skadekostnaderna för försäkringssektorn och i sin tur även kostnader för försäkringstagare. I uppsatsen poängteras vikten av att både näringslivet och den offentliga sektorn arbetar med klimatanpassning för att uppnå en hållbar utveckling i Stockholms län. Samtidigt är det viktigt att hålla i åtanke vilken aktör som bör ansvara för implementeringen av ekonomiska styrmedel och vikten av att inte styra den fria marknaden i för stor utsträckning.

Intern handledare: Maria Hansson, CEC, Lunds universitet
Extern handledare: Christina Frost, Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Examensarbete 30 hp i Tillämpad klimatstrategi 2015
Miljövetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Structor Miljöbyrån Stockholm AB (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mellquist, Tara LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
7869032
date added to LUP
2015-09-21 13:50:08
date last changed
2015-09-21 13:50:08
@misc{7869032,
 abstract   = {As a result of climate change the county of Stockholm will experience a change in precipitation patterns, more extreme weather events and a rise in sea level. To learn if the financial sector works with climate change adaptation and if climate change adaptation can be used as a management control measure, a study has been conducted in complement to this thesis. Three subsectors, the insurance sector, the real estate sector and the construction sector have been selected to represent parts of the financial sector and in an interview study. To illustrate the effects of climate change in the county, physical effects of a climate change on buildings are exemplified. Cost of damages as a result of an increase in natural disasters from an insurance perspective is also taken into account. The study shows that the sectors to a large extent do not work with adaptation, in spite of needs of adaption regarding an increase in precipitation. The study also reveals that management control measures increase incentives to implement climate change adaptation in the financial sector. Also climate adaptation as an management control measures in the financial sector stimulates a greater interest in obtaining information and knowledge in the subject. Areas of urban densification and buildings in flood risk areas should be constructed to withstand consequences a climate change such as floods and damages to buildings. An implementation of climate change adaption is a method which can be applied to populated areas to manage negative consequences of climate change. It is essential that both the financial and public sector work with climate change adaptation to ensure sustainable development in the county of Stockholm.},
 author    = {Mellquist, Tara},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan klimatanpassning användas som ett ekonomiskt styrmedel?},
 year     = {2015},
}