Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Viktiga faktorer för att uppnå en stark position på den nordiska e-handelsmarknaden En marknadsanalys för AliExpress

Hårdhammar, Caroline and Schönauer, Victoria (2015) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Ett utländskt e-handelsföretag som den senaste tiden fått stor uppmärksamhet är kinesiska Alibaba
Group vilket är världens fjärde högst värderade teknologiföretag. På den internationella
marknaden verkar bland annat affärsenheten AliExpress där konsumenter världen över erbjuds
att handla varor från plattformens säljare, vilka nästan uteslutande består av mindre kinesiska
företag. I dagsläget fokuserar AliExpress främst på låginkomstländer men ett stort intresse finns
för Europa och Norden. AliExpress saknar kunskap om den nordiska marknaden varför företaget
har efterfrågat en marknadsanalys.
Arbetet avser att besvara syftets kärnfråga Vilka viktiga faktorer bör AliExpress ta hänsyn till för
att uppnå en stark position på den... (More)
Ett utländskt e-handelsföretag som den senaste tiden fått stor uppmärksamhet är kinesiska Alibaba
Group vilket är världens fjärde högst värderade teknologiföretag. På den internationella
marknaden verkar bland annat affärsenheten AliExpress där konsumenter världen över erbjuds
att handla varor från plattformens säljare, vilka nästan uteslutande består av mindre kinesiska
företag. I dagsläget fokuserar AliExpress främst på låginkomstländer men ett stort intresse finns
för Europa och Norden. AliExpress saknar kunskap om den nordiska marknaden varför företaget
har efterfrågat en marknadsanalys.
Arbetet avser att besvara syftets kärnfråga Vilka viktiga faktorer bör AliExpress ta hänsyn till för
att uppnå en stark position på den nordiska marknaden?, vilken besvaras med hänsyn till konsumenter
och konkurrenter på marknaden samt skillnader mellan företaget och Norden som ehandelsmarknad.
Med den nordiska marknaden avses länderna Sverige, Norge, Danmark och
Finland.
Författarna anser att det finns goda chanser för AliExpress, med sitt breda produktutbud och
konkurrenskraftiga priser, att lyckas och ta marknadsandelar på den växande nordiska marknaden.
Däremot är det viktigt att ta hänsyn till landspecifika skillnader och inte se Norden som en
gemensam marknad i alla avseenden. AliExpress bör ständigt eftersträva att möta den nordiska
konsumentens behov och krav, exempelvis vad gäller förkortade leveranstider och val av betalningsmetod.
Något som kan innebära en svaghet för AliExpress är det faktum att de enbart finns
online och inte möter kunden genom fysiska butiker. Å andra sidan erhåller AliExpress mycket
data om konsumenterna från besöken på hemsidan, vilket fysiska butiker inte gör. AliExpress
bör även satsa på att öka konsumentens tillit till företaget genom införande av exempelvis landsdomäner.
Vidare innebär sannolikt den goda e-handelspotentialen i Norden att fler aktörer kan
komma att satsa på marknaden, vilket företaget bör vara medvetna om. Författarna ger även förslag
på införande av fysiska samlingsplatser där konsumenten kan testa, returnera och beställa
produkter. För att fylla ett hål på marknaden kan företaget utvidga den nuvarande affärsidén till
att välkomna nordiska företag att sälja produkter via plattformen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hårdhammar, Caroline and Schönauer, Victoria
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
15/5527
language
Swedish
id
7869312
date added to LUP
2015-09-18 09:58:36
date last changed
2015-09-18 09:58:36
@misc{7869312,
 abstract   = {Ett utländskt e-handelsföretag som den senaste tiden fått stor uppmärksamhet är kinesiska Alibaba
Group vilket är världens fjärde högst värderade teknologiföretag. På den internationella
marknaden verkar bland annat affärsenheten AliExpress där konsumenter världen över erbjuds
att handla varor från plattformens säljare, vilka nästan uteslutande består av mindre kinesiska
företag. I dagsläget fokuserar AliExpress främst på låginkomstländer men ett stort intresse finns
för Europa och Norden. AliExpress saknar kunskap om den nordiska marknaden varför företaget
har efterfrågat en marknadsanalys.
Arbetet avser att besvara syftets kärnfråga Vilka viktiga faktorer bör AliExpress ta hänsyn till för
att uppnå en stark position på den nordiska marknaden?, vilken besvaras med hänsyn till konsumenter
och konkurrenter på marknaden samt skillnader mellan företaget och Norden som ehandelsmarknad.
Med den nordiska marknaden avses länderna Sverige, Norge, Danmark och
Finland.
Författarna anser att det finns goda chanser för AliExpress, med sitt breda produktutbud och
konkurrenskraftiga priser, att lyckas och ta marknadsandelar på den växande nordiska marknaden.
Däremot är det viktigt att ta hänsyn till landspecifika skillnader och inte se Norden som en
gemensam marknad i alla avseenden. AliExpress bör ständigt eftersträva att möta den nordiska
konsumentens behov och krav, exempelvis vad gäller förkortade leveranstider och val av betalningsmetod.
Något som kan innebära en svaghet för AliExpress är det faktum att de enbart finns
online och inte möter kunden genom fysiska butiker. Å andra sidan erhåller AliExpress mycket
data om konsumenterna från besöken på hemsidan, vilket fysiska butiker inte gör. AliExpress
bör även satsa på att öka konsumentens tillit till företaget genom införande av exempelvis landsdomäner.
Vidare innebär sannolikt den goda e-handelspotentialen i Norden att fler aktörer kan
komma att satsa på marknaden, vilket företaget bör vara medvetna om. Författarna ger även förslag
på införande av fysiska samlingsplatser där konsumenten kan testa, returnera och beställa
produkter. För att fylla ett hål på marknaden kan företaget utvidga den nuvarande affärsidén till
att välkomna nordiska företag att sälja produkter via plattformen.},
 author    = {Hårdhammar, Caroline and Schönauer, Victoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Viktiga faktorer för att uppnå en stark position på den nordiska e-handelsmarknaden En marknadsanalys för AliExpress},
 year     = {2015},
}