Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framtida möjligheter på den växtbaserade mejerimarknaden

Jansson, Angelika and Karell, Linnéa (2015) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund Att hela 90 procent av den svenska befolkningen konsumerar
mejeriprodukter varje dag visar på hur starkt integrerad denna typ
av produkt är i den svenska kulturen. Mejeridisken har dock
förändrats mycket under de senaste åren och antalet
produktvarianter på marknaden har ökat drastiskt. Den
växtbaserade mejerimarknaden räknas som en del av
mejerimarknaden och står för cirka en till två procent av dess
omsättning. Förutom att antalet mjölkbaserade mejeriprodukter
har ökat så har även aktörerna på den växtbaserade
mejerimarknaden nyligen lanserat många nya produktvarianter och
denna marknads omfattning ökade med 24 procent under år 2014.
Denna studie genomförs på uppdrag av en aktör som har intresse i
den... (More)
Bakgrund Att hela 90 procent av den svenska befolkningen konsumerar
mejeriprodukter varje dag visar på hur starkt integrerad denna typ
av produkt är i den svenska kulturen. Mejeridisken har dock
förändrats mycket under de senaste åren och antalet
produktvarianter på marknaden har ökat drastiskt. Den
växtbaserade mejerimarknaden räknas som en del av
mejerimarknaden och står för cirka en till två procent av dess
omsättning. Förutom att antalet mjölkbaserade mejeriprodukter
har ökat så har även aktörerna på den växtbaserade
mejerimarknaden nyligen lanserat många nya produktvarianter och
denna marknads omfattning ökade med 24 procent under år 2014.
Denna studie genomförs på uppdrag av en aktör som har intresse i
den växtbaserade mejerimarknaden i Sverige. Då den växtbaserade
mejerimarknaden är en marknad under förändring är det viktigt för
aktören att förstå marknadsdynamiken och vilka framtida
möjligheter som finns.Syfte Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera den
växtbaserade mejerimarknaden i Sverige för att identifiera
attraktiva delmarknader och konsumentsegment.Metod I studien används både kvantitativ och kvalitativ data. Insamling
av information sker genom intervjuer, observationer samt sökning
av sekundärdata. Studien baseras dessutom på en kartläggande
metodik. Utifrån befintlig teori tar författarna fram en anpassad
modell för extern marknadsanalys. Modellen inkluderar de fyra
aspekterna omfattning och struktur, aktörer, konsumenter och
omvärld.Slutsats Den växtbaserade mejerimarknaden är en attraktiv marknad. Att
marknaden anses vara attraktiv indikerar på existensen av
attraktiva delmarknader och konsumentsegment. De attraktiva
delmarknader som identifierats i studien är drycker, syrade
produkter, gräddprodukter, produktkategorier baserade på
växtbaserna havre samt nöt och mandel, mellanmålsprodukter, on-
the-go-produkter och slutligen smaksatta produkter. Det attraktiva
konsumentsegment som identifierats är den medvetna
konsumenten, en konsument som fattar beslut med avseende på
miljön och sin hälsa.Diskussion Modellen som anpassats för studien har applicerats på både
mejerimarknaden och den växtbaserade mejerimarknaden i Sverige. För att validera modellens tillämplighet bör vidare studier
genomföras på fler industrier och marknader. Då modellen enbart
syftar till en extern analys rekommenderas de företag som är
intresserade av den växtbaserade mejerimarknaden att göra en
intern analys av sina resurser och kompetenser och matcha detta
med studiens resultat och slutsatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Angelika and Karell, Linnéa
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
delmarknad, Extern marknadsanalys, konsumentsegment, mejerimarknad, växtbaserad mejerimarknad, växtbaserad
other publication id
15/5519
language
Swedish
id
7869354
date added to LUP
2015-09-18 09:57:13
date last changed
2015-09-18 09:57:13
@misc{7869354,
 abstract   = {Bakgrund Att hela 90 procent av den svenska befolkningen konsumerar 
mejeriprodukter varje dag visar på hur starkt integrerad denna typ 
av produkt är i den svenska kulturen. Mejeridisken har dock 
förändrats mycket under de senaste åren och antalet 
produktvarianter på marknaden har ökat drastiskt. Den 
växtbaserade mejerimarknaden räknas som en del av 
mejerimarknaden och står för cirka en till två procent av dess 
omsättning. Förutom att antalet mjölkbaserade mejeriprodukter 
har ökat så har även aktörerna på den växtbaserade 
mejerimarknaden nyligen lanserat många nya produktvarianter och 
denna marknads omfattning ökade med 24 procent under år 2014. 
Denna studie genomförs på uppdrag av en aktör som har intresse i 
den växtbaserade mejerimarknaden i Sverige. Då den växtbaserade 
mejerimarknaden är en marknad under förändring är det viktigt för 
aktören att förstå marknadsdynamiken och vilka framtida 
möjligheter som finns. 

 

Syfte Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera den 
växtbaserade mejerimarknaden i Sverige för att identifiera 
attraktiva delmarknader och konsumentsegment. 

 

Metod I studien används både kvantitativ och kvalitativ data. Insamling 
av information sker genom intervjuer, observationer samt sökning 
av sekundärdata. Studien baseras dessutom på en kartläggande 
metodik. Utifrån befintlig teori tar författarna fram en anpassad 
modell för extern marknadsanalys. Modellen inkluderar de fyra 
aspekterna omfattning och struktur, aktörer, konsumenter och 
omvärld. 

 

Slutsats Den växtbaserade mejerimarknaden är en attraktiv marknad. Att 
marknaden anses vara attraktiv indikerar på existensen av 
attraktiva delmarknader och konsumentsegment. De attraktiva 
delmarknader som identifierats i studien är drycker, syrade 
produkter, gräddprodukter, produktkategorier baserade på 
växtbaserna havre samt nöt och mandel, mellanmålsprodukter, on-
the-go-produkter och slutligen smaksatta produkter. Det attraktiva 
konsumentsegment som identifierats är den medvetna 
konsumenten, en konsument som fattar beslut med avseende på 
miljön och sin hälsa. 

 

Diskussion Modellen som anpassats för studien har applicerats på både 
mejerimarknaden och den växtbaserade mejerimarknaden i Sverige. För att validera modellens tillämplighet bör vidare studier 
genomföras på fler industrier och marknader. Då modellen enbart 
syftar till en extern analys rekommenderas de företag som är 
intresserade av den växtbaserade mejerimarknaden att göra en 
intern analys av sina resurser och kompetenser och matcha detta 
med studiens resultat och slutsatser.},
 author    = {Jansson, Angelika and Karell, Linnéa},
 keyword   = {delmarknad,Extern marknadsanalys,konsumentsegment,mejerimarknad,växtbaserad mejerimarknad,växtbaserad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtida möjligheter på den växtbaserade mejerimarknaden},
 year     = {2015},
}