Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Som att bygga ett slott med hjälp av sand” - Individens upplevelse av att komma tillbaka till arbetsplatsen efter sjukskrivning för utmattningssyndrom.

Hedman, Emilia LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract
The aim of this research is to describe the individual’s experience of exhaustion disorder (burn-out) and return to work. Previous research have shown a lack of perspective on the individual. The research questions are about how return to work is experienced and perceived and the factors that have seemed to work well and less well. From that information a discussion about how to develop the return to work for all parts will be presented. This is a qualitative research study with phenomenological method which means that the study should capture the participants feelings, thoughts and emotions, but the study does not aim to explain them. Six individuals between 37-57 years of age have participated in the study by answering a questionnaire,... (More)
The aim of this research is to describe the individual’s experience of exhaustion disorder (burn-out) and return to work. Previous research have shown a lack of perspective on the individual. The research questions are about how return to work is experienced and perceived and the factors that have seemed to work well and less well. From that information a discussion about how to develop the return to work for all parts will be presented. This is a qualitative research study with phenomenological method which means that the study should capture the participants feelings, thoughts and emotions, but the study does not aim to explain them. Six individuals between 37-57 years of age have participated in the study by answering a questionnaire, participate in a semi structured interview and have filled out the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. The results showed that the conformation of return to work varied, and the majority experienced an insufficient support from their employer. The rehabilitation process have in most cases been adapted for the organisation’s best and not for the individual. In addition to a lack of support from the employer there exists a incomprehension from other colleagues and the society in general. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen beskriver utmattningssyndrom och arbetsplatsåtergång såsom det upplevs av individen då tidigare forskning saknar ett individperspektiv. Studiens frågeställningar handlar om hur arbetsplatsåtergång upplevs samt vilka faktorer som fungerar bra respektive mindre bra och utifrån den informationen argumenteras för hur det är möjligt att utveckla arbetsplatsåtergången för alla inblandade. Studien är kvalitativ med fenomenologisk metod vilket innebär att studien skall fånga deltagarens känslor, tankar och tolkningar, men syftar inte till att förklara vad som orsakar dessa. Sex personer i åldrarna 37- 57 har deltagit i studien och har fått svara på en enkät samt genomfört en intervju utifrån bestämda samtalspunkter. Resultaten visar att... (More)
Uppsatsen beskriver utmattningssyndrom och arbetsplatsåtergång såsom det upplevs av individen då tidigare forskning saknar ett individperspektiv. Studiens frågeställningar handlar om hur arbetsplatsåtergång upplevs samt vilka faktorer som fungerar bra respektive mindre bra och utifrån den informationen argumenteras för hur det är möjligt att utveckla arbetsplatsåtergången för alla inblandade. Studien är kvalitativ med fenomenologisk metod vilket innebär att studien skall fånga deltagarens känslor, tankar och tolkningar, men syftar inte till att förklara vad som orsakar dessa. Sex personer i åldrarna 37- 57 har deltagit i studien och har fått svara på en enkät samt genomfört en intervju utifrån bestämda samtalspunkter. Resultaten visar att formen av arbetsplatsåtergång har varierat, där majoriteten av deltagarna upplever ett undermåligt stöd från sin arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen och arbetsplatsåtergången. Rehabiliteringsplanerna har i flera fall varit konstruerade för organisationens bästa och inte från ett individperspektiv. Förutom bristande stöd från arbetsgivaren beskrivs även en oförståelse från kollegor och samhället i stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedman, Emilia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbets- och organisationspsykologi, arbetsplatsåtergång, rehabilitering, stress, utmattningssyndrom
language
Swedish
id
7869369
date added to LUP
2015-09-21 08:42:02
date last changed
2015-09-21 08:42:02
@misc{7869369,
 abstract   = {The aim of this research is to describe the individual’s experience of exhaustion disorder (burn-out) and return to work. Previous research have shown a lack of perspective on the individual. The research questions are about how return to work is experienced and perceived and the factors that have seemed to work well and less well. From that information a discussion about how to develop the return to work for all parts will be presented. This is a qualitative research study with phenomenological method which means that the study should capture the participants feelings, thoughts and emotions, but the study does not aim to explain them. Six individuals between 37-57 years of age have participated in the study by answering a questionnaire, participate in a semi structured interview and have filled out the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. The results showed that the conformation of return to work varied, and the majority experienced an insufficient support from their employer. The rehabilitation process have in most cases been adapted for the organisation’s best and not for the individual. In addition to a lack of support from the employer there exists a incomprehension from other colleagues and the society in general.},
 author    = {Hedman, Emilia},
 keyword   = {arbets- och organisationspsykologi,arbetsplatsåtergång,rehabilitering,stress,utmattningssyndrom},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Som att bygga ett slott med hjälp av sand” - Individens upplevelse av att komma tillbaka till arbetsplatsen efter sjukskrivning för utmattningssyndrom.},
 year     = {2015},
}