Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jakten på kontinuitet - Analytisk kultur hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

Wiberg, Lars LU (2015) UNDK01 20151
Department of Political Science
Abstract
The purpose of this study is to identify potentially problematic aspects of the Military Intelligence and Security Service (MUST) social structure, as well as highlighting the relationship between organizational culture and change management. The study has a qualitative approach and is based on the perspective of the intelligence analyst, with focus on relevance to the analytical process. The theoretical framework consists of Schein's theory of organizational culture and Kotter's model of strategic change. The empirical material consists of secondary data and is based on a case study of knowledge production within MUST. The study shows that a hybrid structure of formal and in-formal rules govern the analytic culture of MUST. The... (More)
The purpose of this study is to identify potentially problematic aspects of the Military Intelligence and Security Service (MUST) social structure, as well as highlighting the relationship between organizational culture and change management. The study has a qualitative approach and is based on the perspective of the intelligence analyst, with focus on relevance to the analytical process. The theoretical framework consists of Schein's theory of organizational culture and Kotter's model of strategic change. The empirical material consists of secondary data and is based on a case study of knowledge production within MUST. The study shows that a hybrid structure of formal and in-formal rules govern the analytic culture of MUST. The intelligence analyst lacks awareness of the impact of social structure on the analytical work. A prioritized search for continuity permeates the organization, while a search for consensus governs internal relationships. Management has a position as gatekeeper, a position largely unjustified by the analytical process. The relationship between the intelligence analysts and the customer seems much neglected and an improvement of this relationship would likely generate positive effects for the analytical process. The culture is strong and resistant to change, which makes it unlikely that operational change could be implemented. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att identifiera potentiellt problematiska aspekter av Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (MUST) sociala struktur, samt att belysa samspelet mellan organisationskultur och förändringsarbete. Studien görs utifrån underrättelseanalytikerns perspektiv och fokus är på det som är relevant för den analytiska processen. Studien har en kvalitativ ansats, där datainsamlingsmetoden är dokumentstudier. Den teoretiska referensramen utgörs av Scheins teori för organisationskultur samt Kotters modell för strategisk förändring. Det empiriska materialet utgörs av sekundärdata, genom en fallstudie med kunskapsproduktion inom MUST. Studien visar att en hybridstruktur av formella och informella regler styr den analytiska... (More)
Syftet med denna studie är att identifiera potentiellt problematiska aspekter av Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (MUST) sociala struktur, samt att belysa samspelet mellan organisationskultur och förändringsarbete. Studien görs utifrån underrättelseanalytikerns perspektiv och fokus är på det som är relevant för den analytiska processen. Studien har en kvalitativ ansats, där datainsamlingsmetoden är dokumentstudier. Den teoretiska referensramen utgörs av Scheins teori för organisationskultur samt Kotters modell för strategisk förändring. Det empiriska materialet utgörs av sekundärdata, genom en fallstudie med kunskapsproduktion inom MUST. Studien visar att en hybridstruktur av formella och informella regler styr den analytiska kulturen hos MUST. Kulturen är stark och motståndskraftig mot förändring. Det finns en bristande insikt hos underrättelseanalytikern om påverkan från den sociala strukturen på det analytiska arbetet. Ett prioriterat sökande efter kontinuitet genomsyrar hela verksamheten, samtidigt som ett konsensussökande styr relationer inom organisationen. Ledningen har en position som grindvakt, en position som i stort är omotiverad i den analytiska processen. Relationen mellan underrättelseanalytiker och kund förefaller väldigt eftersatt och en förbättring av denna relation skulle sannolikt generera positiva effekter för den analytiska processen. Den starka och etablerade analytiska kulturen gör det osannolikt att verksamhetsförändring skulle kunna genomföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiberg, Lars LU
supervisor
organization
course
UNDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationskultur, underrättelseverksamhet, MUST, verksamhetsutveckling, underrättelseanalytiker, analytisk process
language
Swedish
id
7936241
date added to LUP
2015-11-18 15:06:05
date last changed
2015-11-18 15:06:05
@misc{7936241,
 abstract   = {The purpose of this study is to identify potentially problematic aspects of the Military Intelligence and Security Service (MUST) social structure, as well as highlighting the relationship between organizational culture and change management. The study has a qualitative approach and is based on the perspective of the intelligence analyst, with focus on relevance to the analytical process. The theoretical framework consists of Schein's theory of organizational culture and Kotter's model of strategic change. The empirical material consists of secondary data and is based on a case study of knowledge production within MUST. The study shows that a hybrid structure of formal and in-formal rules govern the analytic culture of MUST. The intelligence analyst lacks awareness of the impact of social structure on the analytical work. A prioritized search for continuity permeates the organization, while a search for consensus governs internal relationships. Management has a position as gatekeeper, a position largely unjustified by the analytical process. The relationship between the intelligence analysts and the customer seems much neglected and an improvement of this relationship would likely generate positive effects for the analytical process. The culture is strong and resistant to change, which makes it unlikely that operational change could be implemented.},
 author    = {Wiberg, Lars},
 keyword   = {organisationskultur,underrättelseverksamhet,MUST,verksamhetsutveckling,underrättelseanalytiker,analytisk process},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jakten på kontinuitet - Analytisk kultur hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)},
 year     = {2015},
}