Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Malmö - en stad i utveckling

Widerström, Edgar LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Syftet av detta arbete är att visa hur en person utan insiderinformation kan kartlägga nybyggnationen av kontorsfastigheter och utvärdera huruvida det är en balans mellan utbud och efterfrågan på denna marknad. Arbetet grundar sig i antagandet att det finns en obalans i utbud och efterfrågan på Malmös framtida kontorsmarknad.

Till arbetet samlades information från hemsidor, marknadsundersökningar, informations- och analysverktyget Datscha, kontakt via e-post och telefon, personlig möten och en enkätundersökning.

Enkätundersökningen besvarades endast av Malmös Stadsbyggnadskontor och Fastighetskontor. Företagen avböjda att delta i denna.

Resultatet av arbetet visar att det byggts mycket kontor de senaste åren i Malmö och trots... (More)
Syftet av detta arbete är att visa hur en person utan insiderinformation kan kartlägga nybyggnationen av kontorsfastigheter och utvärdera huruvida det är en balans mellan utbud och efterfrågan på denna marknad. Arbetet grundar sig i antagandet att det finns en obalans i utbud och efterfrågan på Malmös framtida kontorsmarknad.

Till arbetet samlades information från hemsidor, marknadsundersökningar, informations- och analysverktyget Datscha, kontakt via e-post och telefon, personlig möten och en enkätundersökning.

Enkätundersökningen besvarades endast av Malmös Stadsbyggnadskontor och Fastighetskontor. Företagen avböjda att delta i denna.

Resultatet av arbetet visar att det byggts mycket kontor de senaste åren i Malmö och trots detta har vakansgraden minskat. Nyproduktionen av kontor sker i takt med efterfrågan och inget byggs utan att viss andel av ett objekt är uthyrt.

Med sin ökande attraktivitet genom stadsutveckling, geografisk läge och befolkningssammansättning fortsätter Malmö att locka intressenter och mängden företag, såväl utländska som inhemska, fortsätter att öka. Allt tyder på att kontorsmarknaden är och kommer de närmsta åren förbli stabil med en sund vakansgrad kring 10 procent.

Det finns många aspekter som är intressanta kring kontorsmarknaden och den mesta informationen man söker går att finna, men informationen är spridd på många olika ställen. De som är intresserade kan få information om byggandet i Malmö men informationen får inhämtas genom många olika kanaler för att få en mer fullständig uppfattning. Viss information så som vakansgrad vill företagen dock inte dela med sig av. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I mitt examensarbete ”Malmö - en stad i utveckling” analyseras kontorsmarknaden i Malmö utifrån information tillgänglig för personer utan insiderinformation. Hur väl kan informationen ge en överblick på utbud och efterfrågan av kontorsmarknaden? Metoden är vald för att den visar olika angreppsätt hur fastighetsaktörer, investerare och intressenter kan ta reda på dagens läge av kontorsmarknaden.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widerström, Edgar LU
supervisor
organization
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kontorsmarknad, Tillgänglig information, Urban Ekonomi, Malmö
language
Swedish
id
7990750
date added to LUP
2015-11-19 10:35:21
date last changed
2015-11-19 10:35:21
@misc{7990750,
 abstract   = {Syftet av detta arbete är att visa hur en person utan insiderinformation kan kartlägga nybyggnationen av kontorsfastigheter och utvärdera huruvida det är en balans mellan utbud och efterfrågan på denna marknad. Arbetet grundar sig i antagandet att det finns en obalans i utbud och efterfrågan på Malmös framtida kontorsmarknad.

Till arbetet samlades information från hemsidor, marknadsundersökningar, informations- och analysverktyget Datscha, kontakt via e-post och telefon, personlig möten och en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen besvarades endast av Malmös Stadsbyggnadskontor och Fastighetskontor. Företagen avböjda att delta i denna.

Resultatet av arbetet visar att det byggts mycket kontor de senaste åren i Malmö och trots detta har vakansgraden minskat. Nyproduktionen av kontor sker i takt med efterfrågan och inget byggs utan att viss andel av ett objekt är uthyrt.

Med sin ökande attraktivitet genom stadsutveckling, geografisk läge och befolkningssammansättning fortsätter Malmö att locka intressenter och mängden företag, såväl utländska som inhemska, fortsätter att öka. Allt tyder på att kontorsmarknaden är och kommer de närmsta åren förbli stabil med en sund vakansgrad kring 10 procent. 

Det finns många aspekter som är intressanta kring kontorsmarknaden och den mesta informationen man söker går att finna, men informationen är spridd på många olika ställen. De som är intresserade kan få information om byggandet i Malmö men informationen får inhämtas genom många olika kanaler för att få en mer fullständig uppfattning. Viss information så som vakansgrad vill företagen dock inte dela med sig av.},
 author    = {Widerström, Edgar},
 keyword   = {Kontorsmarknad,Tillgänglig information,Urban Ekonomi,Malmö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Malmö - en stad i utveckling},
 year     = {2015},
}