Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT” – En studie kring kommunikation vid rekryteringsfasen

Skoog, Lhinn LU (2015) SOCK04 20151
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Efter att ha träffat många kollegor och vänner som inte upplever att deras förväntningar på sina arbetsuppgifter infrias, är det intressant att utforska hur detta missförstånd i kommunikationen uppstår. Denna studie har därför fokuserat på att undersöka om det redan i platsannonsskedet uppstår ett brus mellan arbetsgivare och arbetssökande, och hur det ser ut.

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring vikten av en gemensam uppfattning av arbetsuppgifterna under rekryteringsfasen i en anställning, genom att undersöka uppfattningen av platsannonsens innehåll genom att studera ”två sidor av samma mynt”.

Uppsatsen bygger på att undersöka eventuella missförstånd som uppstår när information överförs från en person till en... (More)
Efter att ha träffat många kollegor och vänner som inte upplever att deras förväntningar på sina arbetsuppgifter infrias, är det intressant att utforska hur detta missförstånd i kommunikationen uppstår. Denna studie har därför fokuserat på att undersöka om det redan i platsannonsskedet uppstår ett brus mellan arbetsgivare och arbetssökande, och hur det ser ut.

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring vikten av en gemensam uppfattning av arbetsuppgifterna under rekryteringsfasen i en anställning, genom att undersöka uppfattningen av platsannonsens innehåll genom att studera ”två sidor av samma mynt”.

Uppsatsen bygger på att undersöka eventuella missförstånd som uppstår när information överförs från en person till en annan. I denna studie har det gjorts 9 intervjuer utifrån tre platsannonser, varav tre arbetsgivare (AG) och 6 arbetssökande (AS) (två per platsannons) som har fått svara på frågor kring hur de uppfattar innehållet i respektive platsannons. Dessa svar har sedan jämförts med varandra, och mot de valda teorierna.

Genom teoretikerna har jag fått information om varför det är viktigt att ha en gemensam förståelse, för att flera personer ska kunna driva mot samma ändamål och för att skapa effektivitet i en organisation. Utifrån min studie har jag fått reda på att det lätt uppstår olika tolkningar av en texts innehåll, mycket beroende på respektive individs habitus. Studien indikerar att arbetsgivaren (AG) och arbetssökande (AS) ej har skaffat sig en gemensam förståelse genom de undersöka platsannonserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skoog, Lhinn LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gemensam förståelse, förväntan, Uppfattning, habitus och brus
language
Swedish
id
7991436
date added to LUP
2015-10-14 12:22:08
date last changed
2015-10-14 12:22:08
@misc{7991436,
 abstract   = {Efter att ha träffat många kollegor och vänner som inte upplever att deras förväntningar på sina arbetsuppgifter infrias, är det intressant att utforska hur detta missförstånd i kommunikationen uppstår. Denna studie har därför fokuserat på att undersöka om det redan i platsannonsskedet uppstår ett brus mellan arbetsgivare och arbetssökande, och hur det ser ut. 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring vikten av en gemensam uppfattning av arbetsuppgifterna under rekryteringsfasen i en anställning, genom att undersöka uppfattningen av platsannonsens innehåll genom att studera ”två sidor av samma mynt”. 

Uppsatsen bygger på att undersöka eventuella missförstånd som uppstår när information överförs från en person till en annan. I denna studie har det gjorts 9 intervjuer utifrån tre platsannonser, varav tre arbetsgivare (AG) och 6 arbetssökande (AS) (två per platsannons) som har fått svara på frågor kring hur de uppfattar innehållet i respektive platsannons. Dessa svar har sedan jämförts med varandra, och mot de valda teorierna. 

Genom teoretikerna har jag fått information om varför det är viktigt att ha en gemensam förståelse, för att flera personer ska kunna driva mot samma ändamål och för att skapa effektivitet i en organisation. Utifrån min studie har jag fått reda på att det lätt uppstår olika tolkningar av en texts innehåll, mycket beroende på respektive individs habitus. Studien indikerar att arbetsgivaren (AG) och arbetssökande (AS) ej har skaffat sig en gemensam förståelse genom de undersöka platsannonserna.},
 author    = {Skoog, Lhinn},
 keyword   = {gemensam förståelse,förväntan,Uppfattning,habitus och brus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT” – En studie kring kommunikation vid rekryteringsfasen},
 year     = {2015},
}