Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Visstidsanställning på svensk arbetsmarknad

Zander, Karl Gunnar LU (2015) SOCM13 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Det tycks som fler och fler blir visstidsanställda. TCO menar att det finns ett utbrett missbruk av visstidsanställning som anställningsform och har anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. Svenskt Näringsliv menar att det inte finns något missbruk av visstidsanställningen och menar att anmälan är obefogad. Syftet och frågeställningen för denna uppsats är tvådelad, för det första studeras hur flödet på den svenska arbetsmarknaden ser ut idag och för det andra var konfliktlinjen mellan arbetsmarknadens parter ligger. För att finna svar på dessa frågeställningar har jag utgått från AKU:s flödesdata för 2013 och den diskussion som finns mellan TCO och Svenskt Näringsliv under perioden 2007 - 2014 genom en... (More)
Det tycks som fler och fler blir visstidsanställda. TCO menar att det finns ett utbrett missbruk av visstidsanställning som anställningsform och har anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. Svenskt Näringsliv menar att det inte finns något missbruk av visstidsanställningen och menar att anmälan är obefogad. Syftet och frågeställningen för denna uppsats är tvådelad, för det första studeras hur flödet på den svenska arbetsmarknaden ser ut idag och för det andra var konfliktlinjen mellan arbetsmarknadens parter ligger. För att finna svar på dessa frågeställningar har jag utgått från AKU:s flödesdata för 2013 och den diskussion som finns mellan TCO och Svenskt Näringsliv under perioden 2007 - 2014 genom en kvalitativ textanalys. Studien visar att det finns ett huvudsakligt flöde från arbetslöshet till tillsvidareanställning som går via visstidsanställningen, där det finns vissa skillnader som är kopplad till kön och ålder. Studien visar även att det finns en samsyn som är långtgående mellan TCO och Svenskt Näringsliv om visstidsanställningens nytta för både organisation och arbetstagare. Denna samsyn är tydligast när det gäller kortare visstidsanställningar. När visstidsanställningar är längre, där dessa staplas på varandra, upphör samsynen på dess nytta för den enskilda arbetstagaren. TCO menar att flera av dessa långa visstidsanställningar handlar om ett missbruk av visstidsanställningen som anställningsform. De menar även att det missbruk som man anser sig se kan lösas genom kollektivavtal för de branscher som har specifika behov av visstidsanställningar. Att reglera visstidsanställningar i kollektivavtal är inget som Svensk Näringsliv, enligt mitt material, tycks bemöta utan menar att det ska vara upp till arbetsgivaren att avgöra vilken typ av anställning, visstid eller tillsvidare, som ska användas. Min slutsats är att konflikten om visstidsanställningen handlar om var gränsen för organisationers flexibilitet i förhållande till arbetstagare trygghet och om var gränsen för arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt i förhållande till ett fackligt inflytande ska gå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zander, Karl Gunnar LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociologi, visstidsanställning, arbetsmarknad, flexibilitet, trygghet, TCO, Svenskt Näringsliv.
language
Swedish
id
7994875
date added to LUP
2015-09-29 15:28:56
date last changed
2015-09-29 15:28:56
@misc{7994875,
 abstract   = {Det tycks som fler och fler blir visstidsanställda. TCO menar att det finns ett utbrett missbruk av visstidsanställning som anställningsform och har anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. Svenskt Näringsliv menar att det inte finns något missbruk av visstidsanställningen och menar att anmälan är obefogad. Syftet och frågeställningen för denna uppsats är tvådelad, för det första studeras hur flödet på den svenska arbetsmarknaden ser ut idag och för det andra var konfliktlinjen mellan arbetsmarknadens parter ligger. För att finna svar på dessa frågeställningar har jag utgått från AKU:s flödesdata för 2013 och den diskussion som finns mellan TCO och Svenskt Näringsliv under perioden 2007 - 2014 genom en kvalitativ textanalys. Studien visar att det finns ett huvudsakligt flöde från arbetslöshet till tillsvidareanställning som går via visstidsanställningen, där det finns vissa skillnader som är kopplad till kön och ålder. Studien visar även att det finns en samsyn som är långtgående mellan TCO och Svenskt Näringsliv om visstidsanställningens nytta för både organisation och arbetstagare. Denna samsyn är tydligast när det gäller kortare visstidsanställningar. När visstidsanställningar är längre, där dessa staplas på varandra, upphör samsynen på dess nytta för den enskilda arbetstagaren. TCO menar att flera av dessa långa visstidsanställningar handlar om ett missbruk av visstidsanställningen som anställningsform. De menar även att det missbruk som man anser sig se kan lösas genom kollektivavtal för de branscher som har specifika behov av visstidsanställningar. Att reglera visstidsanställningar i kollektivavtal är inget som Svensk Näringsliv, enligt mitt material, tycks bemöta utan menar att det ska vara upp till arbetsgivaren att avgöra vilken typ av anställning, visstid eller tillsvidare, som ska användas. Min slutsats är att konflikten om visstidsanställningen handlar om var gränsen för organisationers flexibilitet i förhållande till arbetstagare trygghet och om var gränsen för arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt i förhållande till ett fackligt inflytande ska gå.},
 author    = {Zander, Karl Gunnar},
 keyword   = {Sociologi,visstidsanställning,arbetsmarknad,flexibilitet,trygghet,TCO,Svenskt Näringsliv.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Visstidsanställning på svensk arbetsmarknad},
 year     = {2015},
}