Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När kroppen får bära känslor av självhat och otillräcklighet: Självuppfattning och kroppsuppfattning hos personer med självskadebeteende

Olsson, Cecilia LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract
Self-injury has received increasing attention over the last years. Although there has been a marked increase of studies in the field, there is still much to explain. The aim of this study was to investigate self-concept and body image in people with self-injury. Semi-structured interviews were conducted with four individuals who had a current self-injurious behaviour. The study was based on an explorative, hermeneutic phenomenological approach and Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyze the data. Three main themes were identified: A negative perception of self and body, Letting the body carry feelings of self-hatred and inadequacy and The judgmental gaze of the other. The participants expressed a predominantly... (More)
Self-injury has received increasing attention over the last years. Although there has been a marked increase of studies in the field, there is still much to explain. The aim of this study was to investigate self-concept and body image in people with self-injury. Semi-structured interviews were conducted with four individuals who had a current self-injurious behaviour. The study was based on an explorative, hermeneutic phenomenological approach and Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyze the data. Three main themes were identified: A negative perception of self and body, Letting the body carry feelings of self-hatred and inadequacy and The judgmental gaze of the other. The participants expressed a predominantly negative perception of themselves and self-injury was described as a way to deal with overall feelings of worthlessness and inadequacy. A negative view of the body emerged as critical factor to cause harm to oneself. The participants appeared to place great importance on how others would perceive them and seemed inclined to see themselves and their bodies from an outside perspective. They often felt judged in social contexts, and tended to isolate themselves and hide behind a façade to escape the feeling of condemnation and a focus on the self. (Less)
Abstract (Swedish)
Självskadebeteende är ett fenomen som uppmärksammats alltmer under senare år. Trots att det skett en markant ökning av studier inom området finns det dock fortfarande mycket kvar att förklara. Studiens syfte var att undersöka självuppfattning och kroppsuppfattning hos personer med självskadebeteende. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra personer som hade ett aktuellt självskadebeteende. Studien utgick från en explorativ, hermeneutisk fenomenologisk ansats och materialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Det resulterade i tre huvudteman: En negativ uppfattning av själv och kropp, Att låta kroppen bära känslor av självhat och otillräcklighet samt Den andres dömande blick. Deltagarna gav uttryck för... (More)
Självskadebeteende är ett fenomen som uppmärksammats alltmer under senare år. Trots att det skett en markant ökning av studier inom området finns det dock fortfarande mycket kvar att förklara. Studiens syfte var att undersöka självuppfattning och kroppsuppfattning hos personer med självskadebeteende. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra personer som hade ett aktuellt självskadebeteende. Studien utgick från en explorativ, hermeneutisk fenomenologisk ansats och materialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Det resulterade i tre huvudteman: En negativ uppfattning av själv och kropp, Att låta kroppen bära känslor av självhat och otillräcklighet samt Den andres dömande blick. Deltagarna gav uttryck för en övervägande negativ bild av sig själv. I deras berättelser kunde urskiljas hur självskadebeteende var ett sätt att hantera övergripande känslor av värdelöshet och otillräcklighet. En negativ syn på kroppen skildrades som avgörande för att man kunde förmå skada sig själv. Deltagarna föreföll lägga stor vikt vid hur andra skulle uppfatta dem och tycktes benägna att se sig själva och sin kropp från ett utifrånperspektiv. De beskrev hur de i sociala sammanhang ofta kände sig betraktade, och för att undkomma känslan av att vara bedömd och ett fokus på det egna självet tenderade de att isolera sig och gömma sig bakom en yttre fasad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
nonsuicidal self-injury, self-injury, self-harm, self-concept, self-image, self-esteem, body image, hermeneutic phenomenology, IPA, självskadebeteende, självuppfattning, självbild, självkänsla, kroppsuppfattning, hermeneutisk fenomenologi
language
Swedish
id
8033370
date added to LUP
2015-10-02 14:33:56
date last changed
2015-10-02 14:33:56
@misc{8033370,
 abstract   = {Self-injury has received increasing attention over the last years. Although there has been a marked increase of studies in the field, there is still much to explain. The aim of this study was to investigate self-concept and body image in people with self-injury. Semi-structured interviews were conducted with four individuals who had a current self-injurious behaviour. The study was based on an explorative, hermeneutic phenomenological approach and Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyze the data. Three main themes were identified: A negative perception of self and body, Letting the body carry feelings of self-hatred and inadequacy and The judgmental gaze of the other. The participants expressed a predominantly negative perception of themselves and self-injury was described as a way to deal with overall feelings of worthlessness and inadequacy. A negative view of the body emerged as critical factor to cause harm to oneself. The participants appeared to place great importance on how others would perceive them and seemed inclined to see themselves and their bodies from an outside perspective. They often felt judged in social contexts, and tended to isolate themselves and hide behind a façade to escape the feeling of condemnation and a focus on the self.},
 author    = {Olsson, Cecilia},
 keyword   = {nonsuicidal self-injury,self-injury,self-harm,self-concept,self-image,self-esteem,body image,hermeneutic phenomenology,IPA,självskadebeteende,självuppfattning,självbild,självkänsla,kroppsuppfattning,hermeneutisk fenomenologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När kroppen får bära känslor av självhat och otillräcklighet: Självuppfattning och kroppsuppfattning hos personer med självskadebeteende},
 year     = {2015},
}