Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie av ett grundvattensystem - Geologiska Institutionens provpumpningsanläggning på P7 i Revingehed

Engvall, Emil LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
In this study, I have examined a groundwater system located close to a military training camp in Revingehed outside Lund, Sweden. The study includes water analyses of substances in two of three aquifers. The study also shows the effects on the groundwater system when a well located in the third aquifer was pumped with 100 l/min during 3 days.
Regarding the activities that has been going on in the area and known facts about substances that are often found in Scanian groundwater a number of substances where chosen to analyse for. The results show that the waters redoxpotenial is -256 mV in the first aquifer and -345 mV in the second, which means that the waters chemical status is reducing. Only a few of the anticipated chemicals were found... (More)
In this study, I have examined a groundwater system located close to a military training camp in Revingehed outside Lund, Sweden. The study includes water analyses of substances in two of three aquifers. The study also shows the effects on the groundwater system when a well located in the third aquifer was pumped with 100 l/min during 3 days.
Regarding the activities that has been going on in the area and known facts about substances that are often found in Scanian groundwater a number of substances where chosen to analyse for. The results show that the waters redoxpotenial is -256 mV in the first aquifer and -345 mV in the second, which means that the waters chemical status is reducing. Only a few of the anticipated chemicals were found in the aquifers. For the first aquifer iron (Fe), manganese (Mn), and turbidity were found to be over the Swedish limit for drinking water. In the second aquifer Fe, turbidity and sodium (Na), were the substances with levels over the Swedish drinking water limits. The levels of Fe and Mn are results of the reducing water, where levels tend to be higher when the water is reducing. The chemistry of the water in the second aquifer tells us that the water is a mix from different levels of the aquifer; an indication for this is the low levels of Mn in aquifer 2. The levels of Mn tend to be higher in aquifers with reducing conditions as we saw in the first aquifer.
None of the investigated pesticides were detected in the analyses. PFOA was detected in both aquifers in low levels.
An earlier study has shown that there is a leakage from the third aquifer to the second. The results from the test pumping confirmed earlier studies that been focused on test pumping. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Geologiska institutionen vid Lunds Universitet har en provpumpningsanläggning på regementet P7s område i Revingehed utanför Lund. Anläggning används av studenter för att se hur man kan arbeta med hydrogeologi i praktiken. I närheten av anläggningen ligger militärens CBRN-område, stora övningsområden samt så finns det uppgifter om att en brandövningsplats tidigare varit belägen i närheten. På anläggningen finns brunnar borrade och det har upptäckts tre akvifärer varav en akvifär (akvifär 2) har i andra undersökningar provpumpats och analyser av vattnet har tagits. Nu vill geologiska institutionen söka en vattendom för anläggning för att säkra att den kan användas av studenter i framtiden.
Den här studiens syfte är att ge geologiska... (More)
Geologiska institutionen vid Lunds Universitet har en provpumpningsanläggning på regementet P7s område i Revingehed utanför Lund. Anläggning används av studenter för att se hur man kan arbeta med hydrogeologi i praktiken. I närheten av anläggningen ligger militärens CBRN-område, stora övningsområden samt så finns det uppgifter om att en brandövningsplats tidigare varit belägen i närheten. På anläggningen finns brunnar borrade och det har upptäckts tre akvifärer varav en akvifär (akvifär 2) har i andra undersökningar provpumpats och analyser av vattnet har tagits. Nu vill geologiska institutionen söka en vattendom för anläggning för att säkra att den kan användas av studenter i framtiden.
Den här studiens syfte är att ge geologiska institutionen underlag så att de kan ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för provpumpningsanläggningen. För att göra det gjordes en provpumpning av den djupast belägna akvifären samt så togs vattenprover från de två översta akvifärerna. Anledningen till att prover togs från de två översta akvifärerna var att studenterna kommer i kontakt med dem när de använder anläggningen.

Studien visar inget som tyder på att geologiska institutionen inte bör få en vattendom för anläggningen, då mängderna vatten som pumpas ut ur anläggningen inte påverkar grundvattennivån eller miljön i området i någon större utsträckning. Eftersom endast ett fåtal ämnen detekterades och endast ett fåtal över gränsvärdena finns det ingen risk att vidare pumpningen sprider föroreningar och påverkar miljön i området. Följande slutsatser kan dras efter studien. Vattnet i akvifär 1 och 2 är reducerande och visar endast halter över Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten för järn och turbiditet samt mangan för akvifär 1 och natrium för akvifär 2. PFAS, som misstänktes komma från brandövningsplatsen, kunde detekteras i låga nivåer i båda akvifärerna. Inga av de analyserade bekämpningsmedlen kunde detekteras i varken akvifär 1 eller akvifär 2. Inte heller några föroreningar kopplade till försvarets verksamheter kunde detekteras i analyserna.

Vid pumpning av brunn 1 i akvifär 3 med 100 l/min i 3 dygn sänktes den artesiska trycknivån till en nivå under trycknivåyta för akvifär 2 och vi fick ett motsatt läckage från akvifär 2 till 3. Detta skedde redan efter 2,5 minuter. Vid provpumpningen avsänktes alla brunnar som är borrade ner i akvifär 2, även brunn 6 som ligger 200 meter bort vilket visar att grundvattensystemet hänger ihop i ett por- och spricksystem. Brunn 1 bör tätas från akvifär 2 ner till akvifär 3 så att inte föroreningar sprids om akvifär 3 börjar pumpas eller om trycknivån i akvifär 2 skulle höjas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engvall, Emil LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
akvifär, grundvattensystem, grundvattenföroreningar, Revingehed, provpumpningsanläggning
language
Swedish
id
8046547
date added to LUP
2015-10-02 13:29:30
date last changed
2015-10-02 13:29:30
@misc{8046547,
 abstract   = {In this study, I have examined a groundwater system located close to a military training camp in Revingehed outside Lund, Sweden. The study includes water analyses of substances in two of three aquifers. The study also shows the effects on the groundwater system when a well located in the third aquifer was pumped with 100 l/min during 3 days. 
Regarding the activities that has been going on in the area and known facts about substances that are often found in Scanian groundwater a number of substances where chosen to analyse for. The results show that the waters redoxpotenial is -256 mV in the first aquifer and -345 mV in the second, which means that the waters chemical status is reducing. Only a few of the anticipated chemicals were found in the aquifers. For the first aquifer iron (Fe), manganese (Mn), and turbidity were found to be over the Swedish limit for drinking water. In the second aquifer Fe, turbidity and sodium (Na), were the substances with levels over the Swedish drinking water limits. The levels of Fe and Mn are results of the reducing water, where levels tend to be higher when the water is reducing. The chemistry of the water in the second aquifer tells us that the water is a mix from different levels of the aquifer; an indication for this is the low levels of Mn in aquifer 2. The levels of Mn tend to be higher in aquifers with reducing conditions as we saw in the first aquifer.
 None of the investigated pesticides were detected in the analyses. PFOA was detected in both aquifers in low levels. 
An earlier study has shown that there is a leakage from the third aquifer to the second. The results from the test pumping confirmed earlier studies that been focused on test pumping.},
 author    = {Engvall, Emil},
 keyword   = {akvifär,grundvattensystem,grundvattenföroreningar,Revingehed,provpumpningsanläggning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av ett grundvattensystem - Geologiska Institutionens provpumpningsanläggning på P7 i Revingehed},
 year     = {2015},
}