Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbarhetsredovisning - ett verktyg för förbättrat hållbarhetsarbete?

Arvidsson, Julia LU (2015) MVEM02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Sustainability reporting has emerged as a common practice of 21st-century business. A sustainability report is a report published by an organization that presents the economic, environmental and social impacts caused by its activities. The Global Reporting Initiative (GRI) is a non-profit organization with the mission to promote the transition to a sustainable global economy by providing a framework for sustainability reporting.
In 2014, the European Commission issued a directive for the reporting of sustainability data that comprises approximately 6,000 organizations in Europe. The member states now have 2 years to transpose it into national legislation and it is expected that the first sustainability reports will be published in 2018.... (More)
Sustainability reporting has emerged as a common practice of 21st-century business. A sustainability report is a report published by an organization that presents the economic, environmental and social impacts caused by its activities. The Global Reporting Initiative (GRI) is a non-profit organization with the mission to promote the transition to a sustainable global economy by providing a framework for sustainability reporting.
In 2014, the European Commission issued a directive for the reporting of sustainability data that comprises approximately 6,000 organizations in Europe. The member states now have 2 years to transpose it into national legislation and it is expected that the first sustainability reports will be published in 2018. Since sustainability reports is becoming more and more common – most large companies now discloses sustainability performance data; it is of great interest to discuss how companies that apply the GRI guidelines perceives its effects on their sustainability performance. Interviews were conducted with head of sustainability at four different companies in Sweden and Denmark; Wihlborgs Fastigheter, Øresundsbro konsortiet, SEB and Københavns Lufthavn.
The results showed that the effects of sustainability reporting varies depending on the companies incentives to start reporting, their organizational structure as well as their industry and former experiences with working with sustainability issues. The companies mainly mentioned improved processes and structures within their sustainability efforts as a result of the sustainability reporting process whereas direct improvement of their sustainability performance was harder to identify. The results showed that applying the framework does not automatically lead to improvements in sustainability performance -companies must actively take advantage of the opportunities that the process of sustainability reporting provides for a change to take place. If not, there is a risk that the sustainability report will consist only of information about what has already been done, and that the process of reporting leads to no direct improvement in sustainability practices. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Julia Arvidson


Hållbarhetsredovisning – Ett verktyg för förbättrat hållbarhetsarbete?

Hållbarhetsredovisning har på kort tid vuxit fram som en självklar komponent i ett sunt och hållbart företagande. Nya EU-direktiv ställer krav på fler företag att redovisa för sin verksamhets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Då antalet redovisande företag kommer att öka både i Sverige och i Europa är det också av stort intresse att studera huruvida processen att redovisa leder till några förbättringar i företagens faktiska hållbarhetsarbete. Denna studie syftar till att undersöka detta för fyra utvalda svenska och danska företag.

Att producera en hållbarhetsredovisning innebär att öppet redovisa för sin verksamhets ekonomiska,... (More)
Julia Arvidson


Hållbarhetsredovisning – Ett verktyg för förbättrat hållbarhetsarbete?

Hållbarhetsredovisning har på kort tid vuxit fram som en självklar komponent i ett sunt och hållbart företagande. Nya EU-direktiv ställer krav på fler företag att redovisa för sin verksamhets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Då antalet redovisande företag kommer att öka både i Sverige och i Europa är det också av stort intresse att studera huruvida processen att redovisa leder till några förbättringar i företagens faktiska hållbarhetsarbete. Denna studie syftar till att undersöka detta för fyra utvalda svenska och danska företag.

Att producera en hållbarhetsredovisning innebär att öppet redovisa för sin verksamhets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan Global Reporting Initiative (GRI) grundandes år 1997 av Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES) i samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) och tillhandahåller ett ramverk för hållbarhetsredovisning. Organisationens mål är att främja övergången till en hållbar global ekonomi genom att tillhandahålla ett ramverk för hållbarhetsredovisning.
År 2014 utfärdade den Europeiska kommissionen ett direktiv för rapportering av hållbarhetsdata som omfattar cirka 6.000 företag och organisationer i Europa. Medlemsstaterna har 2 år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning och år 2018 förväntas de första hållbarhetsredovisningarna som produceras som en följd av direktivet att publiceras.

Eftersom hållbarhetsredovisningar blir allt vanligare, är det också viktigt att diskutera hur företag som producerar en hållbarhetsredovisning upplever att processen påverkar deras faktiska hållbarhetsarbete. Denna studie syftar till att diskutera hur företag som tillämpar GRI: s riktlinjer för upprättande av hållbarhetsredovisning upplever just detta. Intervjuer genomfördes med hållbarhetsansvariga på fyra olika företag i Sverige och Danmark; Wihlborgs Fastigheter, Øresundsbro Konsortiet, SEB och Københavns Lufthavn. Syftet var att få en förståelse för vilka processer i hållbarhetsredovisningen som kan ha haft en påverkan på respektive företags hållbarhetsarbete samt vilka faktorer som avgör huruvida redovisningsprocessen kan leda till en förändring i hållbarhetsarbetet eller inte.

Resultaten visade att redovisningsprocessen effekter på det faktiska hållbarhetsarbetet varierar beroende på vilka typer av incitament som låg till grund för företagens val att börja rapportera, vilken bransch det redovisande företaget eller organisationen verkar inom, företagets organisationsstruktur samt hur stor erfarenhet man har sedan tidigare av att arbeta med hållbarhetsfrågor.

De intervjuade företagen nämnde främst förbättrade strukturer och processer i hållbarhetsarbetet som en konsekvens av hållbarhetsrapporteringen medan en direkt förbättring av hållbarhetsarbetet som helhet eller specifika åtgärder som uppkommit som ett led i att redovisa var svårare att identifiera. Resultaten visade att företagen aktivt måste utnyttja de möjligheter att förbättra sin hållbarhetsprestanda som ramverket GRI ger för att en förändring ska ske. Om detta inte görs finns det en risk att hållbarhetsredovisningen kommer att innehålla enbart beskrivningar av åtgärder som redan gjorts och att processen att hållbarhetsredovisa inte leder till någon direkt förbättring av hållbarhetsarbetet.Handledare: Erling Green
Examensarbete 15 hp i Strategiskt miljöarbete 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvidsson, Julia LU
supervisor
organization
course
MVEM02 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hållbarhetsredovisning, GRI, redovisning, hållbar utveckling, hållbarhet, CSR
language
Swedish
id
8054321
date added to LUP
2015-10-10 14:18:04
date last changed
2015-10-10 14:18:04
@misc{8054321,
 abstract   = {Sustainability reporting has emerged as a common practice of 21st-century business. A sustainability report is a report published by an organization that presents the economic, environmental and social impacts caused by its activities. The Global Reporting Initiative (GRI) is a non-profit organization with the mission to promote the transition to a sustainable global economy by providing a framework for sustainability reporting.
In 2014, the European Commission issued a directive for the reporting of sustainability data that comprises approximately 6,000 organizations in Europe. The member states now have 2 years to transpose it into national legislation and it is expected that the first sustainability reports will be published in 2018. Since sustainability reports is becoming more and more common – most large companies now discloses sustainability performance data; it is of great interest to discuss how companies that apply the GRI guidelines perceives its effects on their sustainability performance. Interviews were conducted with head of sustainability at four different companies in Sweden and Denmark; Wihlborgs Fastigheter, Øresundsbro konsortiet, SEB and Københavns Lufthavn.
The results showed that the effects of sustainability reporting varies depending on the companies incentives to start reporting, their organizational structure as well as their industry and former experiences with working with sustainability issues. The companies mainly mentioned improved processes and structures within their sustainability efforts as a result of the sustainability reporting process whereas direct improvement of their sustainability performance was harder to identify. The results showed that applying the framework does not automatically lead to improvements in sustainability performance -companies must actively take advantage of the opportunities that the process of sustainability reporting provides for a change to take place. If not, there is a risk that the sustainability report will consist only of information about what has already been done, and that the process of reporting leads to no direct improvement in sustainability practices.},
 author    = {Arvidsson, Julia},
 keyword   = {hållbarhetsredovisning,GRI,redovisning,hållbar utveckling,hållbarhet,CSR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning - ett verktyg för förbättrat hållbarhetsarbete?},
 year     = {2015},
}