Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medborgardialog på Skånes bibliotek

Zinai Hansson, Niklas LU (2015) SOCK03 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
Region Skåne har sedan 2006 sökt införliva medborgardialog i sin verksamhet genom att integrera denna som en del i sin styrprocess. Trots att man arbetat med detta systematiskt i nästan två decennier så har frågan rests: varför har inte medborgardialogen kommit längre? Efter att ha observerat en medborgardialog vid min praktik på Region Skåne så upplevde jag att den inte stämt överens med den bild jag haft av den som mer öppen och strukturlös. Hur gick egentligen dialogen till och varför hade den inte kommit längre?
Således har syftet med uppsatsen varit att delvis närmare undersökta hur en medborgardialog egentligen går till och samtidigt söka urskilja varför den ännu inte nått den framgång man hoppats på. Utgångspunkten för detta har... (More)
Region Skåne har sedan 2006 sökt införliva medborgardialog i sin verksamhet genom att integrera denna som en del i sin styrprocess. Trots att man arbetat med detta systematiskt i nästan två decennier så har frågan rests: varför har inte medborgardialogen kommit längre? Efter att ha observerat en medborgardialog vid min praktik på Region Skåne så upplevde jag att den inte stämt överens med den bild jag haft av den som mer öppen och strukturlös. Hur gick egentligen dialogen till och varför hade den inte kommit längre?
Således har syftet med uppsatsen varit att delvis närmare undersökta hur en medborgardialog egentligen går till och samtidigt söka urskilja varför den ännu inte nått den framgång man hoppats på. Utgångspunkten för detta har gjorts genom en mikroansats där delar av hinderna av varför dialogen inte kommit längre kan tänkas återfinnas på en mikronivå i själva dialogen mellan medborgare och politiker. Detta har gjorts genom att vid tre tillfällen delta vid medborgardialoger som Region Skåne utfört på olika bibliotek runt om i Skåne och där intervjua medborgare och politiker som ingått i dialog med varandra. Efter att resultaten hämtats in så har dessa prövats inom Jürgen Habermas teorier om kommunikativt handlande och rationalitet för att se över graden av förståelse i dialogerna, något som i tidigare forskning ansetts som nödvändigt för dess framgång.
Annat än att närmare beskriva hur en medborgardialog går till så har uppsatsen kommit fram till att tydliggörande av roller samt enkäterna som politikerna använder sig av och deras avpolitiserade roll i dialogen begränsat möjligheterna till samförstånd. Något som kan tänkas vara några anledningar till varför dialogen inte kommit längre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zinai Hansson, Niklas LU
supervisor
organization
course
SOCK03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medborgardialog, Region Skåne, Habermas, kommunikativ handling, kommunikativ rationalitet, deltagarinitiativ, målrationellt handlande
language
Swedish
id
8054380
date added to LUP
2016-01-12 09:52:45
date last changed
2016-01-12 09:52:45
@misc{8054380,
 abstract   = {Region Skåne har sedan 2006 sökt införliva medborgardialog i sin verksamhet genom att integrera denna som en del i sin styrprocess. Trots att man arbetat med detta systematiskt i nästan två decennier så har frågan rests: varför har inte medborgardialogen kommit längre? Efter att ha observerat en medborgardialog vid min praktik på Region Skåne så upplevde jag att den inte stämt överens med den bild jag haft av den som mer öppen och strukturlös. Hur gick egentligen dialogen till och varför hade den inte kommit längre?
Således har syftet med uppsatsen varit att delvis närmare undersökta hur en medborgardialog egentligen går till och samtidigt söka urskilja varför den ännu inte nått den framgång man hoppats på. Utgångspunkten för detta har gjorts genom en mikroansats där delar av hinderna av varför dialogen inte kommit längre kan tänkas återfinnas på en mikronivå i själva dialogen mellan medborgare och politiker. Detta har gjorts genom att vid tre tillfällen delta vid medborgardialoger som Region Skåne utfört på olika bibliotek runt om i Skåne och där intervjua medborgare och politiker som ingått i dialog med varandra. Efter att resultaten hämtats in så har dessa prövats inom Jürgen Habermas teorier om kommunikativt handlande och rationalitet för att se över graden av förståelse i dialogerna, något som i tidigare forskning ansetts som nödvändigt för dess framgång.
Annat än att närmare beskriva hur en medborgardialog går till så har uppsatsen kommit fram till att tydliggörande av roller samt enkäterna som politikerna använder sig av och deras avpolitiserade roll i dialogen begränsat möjligheterna till samförstånd. Något som kan tänkas vara några anledningar till varför dialogen inte kommit längre.},
 author    = {Zinai Hansson, Niklas},
 keyword   = {medborgardialog,Region Skåne,Habermas,kommunikativ handling,kommunikativ rationalitet,deltagarinitiativ,målrationellt handlande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medborgardialog på Skånes bibliotek},
 year     = {2015},
}