Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av godmanskap - En analys av erfarenhetsbaserade skildringar av relationen mellan den enskilde och den gode mannen

Adner Gustafsson, Amanda LU (2015) SOCK04 20151
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen bygger på intervjuer genomförda med tio personer som har god man. Fem av intervjuerna inbegrep ytterligare deltagare, med uppgift att bistå under intervjun. Två av dessa personer var gode män som deltog i deras egenskap av att dels bistå, och dels (delvis) företräda under intervjun. Alla deltagare var medlemmar av intresseföreningar (tre olika) för personer med funktionshinder. Uppsatsens utgångspunkt är en tolkning av Föräldrabalkens framställning av godmanskapet som en specifik form av individcentrerat och ekonomiskt fokuserat aktörskap, som förmedlar bilden av att förordnandet i hög grad kan utövas av den gode mannen utan samverkan med den enskilde. Uppsatsens syfte är att med interdependensbegreppet som teoretiskt verktyg... (More)
Uppsatsen bygger på intervjuer genomförda med tio personer som har god man. Fem av intervjuerna inbegrep ytterligare deltagare, med uppgift att bistå under intervjun. Två av dessa personer var gode män som deltog i deras egenskap av att dels bistå, och dels (delvis) företräda under intervjun. Alla deltagare var medlemmar av intresseföreningar (tre olika) för personer med funktionshinder. Uppsatsens utgångspunkt är en tolkning av Föräldrabalkens framställning av godmanskapet som en specifik form av individcentrerat och ekonomiskt fokuserat aktörskap, som förmedlar bilden av att förordnandet i hög grad kan utövas av den gode mannen utan samverkan med den enskilde. Uppsatsens syfte är att med interdependensbegreppet som teoretiskt verktyg analysera deltagarnas skildringar av relationen mellan den enskilde och god man. Analysen finner exempel där intervjudeltagarna skildrar godmanskapet på sätt som kan tolkas i termer av samverkan, där den enskilde tillskrivs aktörskap och tillerkänns inflytande. Analysen finner dock även exempel där relationen mellan den enskilde och den gode mannen av deltagarna framställs som problematisk i relation till den enskildes inflytande och aktörskap.

Nyckelord: God man, intellektuellt funktionshinder, interdependens, inflytande, aktörskap, samverkan, disability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adner Gustafsson, Amanda LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
God man, intellektuellt funktionshinder, interdependens, inflytande, aktörskap, samverkan, disability.
language
Swedish
id
8055251
date added to LUP
2015-10-13 21:26:59
date last changed
2015-10-13 21:26:59
@misc{8055251,
 abstract   = {Uppsatsen bygger på intervjuer genomförda med tio personer som har god man. Fem av intervjuerna inbegrep ytterligare deltagare, med uppgift att bistå under intervjun. Två av dessa personer var gode män som deltog i deras egenskap av att dels bistå, och dels (delvis) företräda under intervjun. Alla deltagare var medlemmar av intresseföreningar (tre olika) för personer med funktionshinder. Uppsatsens utgångspunkt är en tolkning av Föräldrabalkens framställning av godmanskapet som en specifik form av individcentrerat och ekonomiskt fokuserat aktörskap, som förmedlar bilden av att förordnandet i hög grad kan utövas av den gode mannen utan samverkan med den enskilde. Uppsatsens syfte är att med interdependensbegreppet som teoretiskt verktyg analysera deltagarnas skildringar av relationen mellan den enskilde och god man. Analysen finner exempel där intervjudeltagarna skildrar godmanskapet på sätt som kan tolkas i termer av samverkan, där den enskilde tillskrivs aktörskap och tillerkänns inflytande. Analysen finner dock även exempel där relationen mellan den enskilde och den gode mannen av deltagarna framställs som problematisk i relation till den enskildes inflytande och aktörskap. 

Nyckelord: God man, intellektuellt funktionshinder, interdependens, inflytande, aktörskap, samverkan, disability.},
 author    = {Adner Gustafsson, Amanda},
 keyword   = {God man,intellektuellt funktionshinder,interdependens,inflytande,aktörskap,samverkan,disability.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av godmanskap - En analys av erfarenhetsbaserade skildringar av relationen mellan den enskilde och den gode mannen},
 year     = {2015},
}