Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Missbruk av visstidsanställningar

Norin, Felix LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
År 2007 ändrades reglerna för visstidsanställning vilket ledde till att TCO anmälde Sverige till Europeiska kommissionen för att 5 § LAS strider mot kraven på skydd mot missbruk av visstidsanställda som finns i EU:s visstidsdirektiv. TCO:s kritik går ut på att med den nuvarande regleringen är det möjligt att stapla flera på varandra följande visstidsanställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete.

Kommissionen har stämt in i TCO:s kritik och framfört påtryckningar för att Sverige ska ändra regleringen. Den har även hotat med att ställa Sverige inför rätta i EU-domstolen om någon förändring inte sker. Den svenska regeringen har varit ovillig att ändra regleringen fram tills regeringsskiftet 2014.

... (More)
År 2007 ändrades reglerna för visstidsanställning vilket ledde till att TCO anmälde Sverige till Europeiska kommissionen för att 5 § LAS strider mot kraven på skydd mot missbruk av visstidsanställda som finns i EU:s visstidsdirektiv. TCO:s kritik går ut på att med den nuvarande regleringen är det möjligt att stapla flera på varandra följande visstidsanställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete.

Kommissionen har stämt in i TCO:s kritik och framfört påtryckningar för att Sverige ska ändra regleringen. Den har även hotat med att ställa Sverige inför rätta i EU-domstolen om någon förändring inte sker. Den svenska regeringen har varit ovillig att ändra regleringen fram tills regeringsskiftet 2014.

Visstidsdirektivet ställer krav på objektiva skäl för att en visstidsanställning ska ingås, eller en maxgräns för hur lång en visstidsanställning får vara eller hur många gånger den får förnyas. Minst ett krav måste uppfyllas i nationell rätt. I svensk rätt övergår vikariat och allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter två år inom en femårsperiod. Allmän visstidsanställning kräver ingas objektiva skäl för att den ska ingås, och eftersom maxgränsen för hur länge en sådan anställning kan vara enbart räknas inom en femårsperiod kan det inte anses att något av visstidsdirektivets krav uppfylls angående allmän visstidsanställning. (Less)
Popular Abstract
The law for fixed-term work was changed in 2007 which led to a report to the European Commission from TCO against Sweden for not fulfilling the requirements in the Council Directive concering fixed-term work in 5 § LAS. The criticism from TCO involves that with the current law, it's possible to stack different types of fixed-term work following eachother.

The Commission agrees in the criticism and has asked Sweden to change its current law and also threatened make it a case in The Court of Justice of the European Union. The Swedish government has been unwilling to change the law just until the change of government in 2014.

The Directive concerning fixed-term work require for national law to have objective grounds for the enter of a... (More)
The law for fixed-term work was changed in 2007 which led to a report to the European Commission from TCO against Sweden for not fulfilling the requirements in the Council Directive concering fixed-term work in 5 § LAS. The criticism from TCO involves that with the current law, it's possible to stack different types of fixed-term work following eachother.

The Commission agrees in the criticism and has asked Sweden to change its current law and also threatened make it a case in The Court of Justice of the European Union. The Swedish government has been unwilling to change the law just until the change of government in 2014.

The Directive concerning fixed-term work require for national law to have objective grounds for the enter of a fixed-term work, or a maximum limit for how long a fixed term-work can be, or how many times it can be renewed. At least one requirement needs to be in national law. In Swedish law a substitution and a general fixed-term work agreement become a permanent employment after two years within a period of five years. General fixed-term work agreement doesn't require any objective grounds for the agreement of such an employment, and because of the maximum limit only is counted within a period of five years it can not be considered that any of the requirements is fulfilled concerning this type of employment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norin, Felix LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, visstidsanställning
language
Swedish
id
8057586
date added to LUP
2015-10-19 17:50:19
date last changed
2015-10-19 17:50:19
@misc{8057586,
 abstract   = {År 2007 ändrades reglerna för visstidsanställning vilket ledde till att TCO anmälde Sverige till Europeiska kommissionen för att 5 § LAS strider mot kraven på skydd mot missbruk av visstidsanställda som finns i EU:s visstidsdirektiv. TCO:s kritik går ut på att med den nuvarande regleringen är det möjligt att stapla flera på varandra följande visstidsanställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete.

Kommissionen har stämt in i TCO:s kritik och framfört påtryckningar för att Sverige ska ändra regleringen. Den har även hotat med att ställa Sverige inför rätta i EU-domstolen om någon förändring inte sker. Den svenska regeringen har varit ovillig att ändra regleringen fram tills regeringsskiftet 2014. 

Visstidsdirektivet ställer krav på objektiva skäl för att en visstidsanställning ska ingås, eller en maxgräns för hur lång en visstidsanställning får vara eller hur många gånger den får förnyas. Minst ett krav måste uppfyllas i nationell rätt. I svensk rätt övergår vikariat och allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter två år inom en femårsperiod. Allmän visstidsanställning kräver ingas objektiva skäl för att den ska ingås, och eftersom maxgränsen för hur länge en sådan anställning kan vara enbart räknas inom en femårsperiod kan det inte anses att något av visstidsdirektivets krav uppfylls angående allmän visstidsanställning.},
 author    = {Norin, Felix},
 keyword   = {arbetsrätt,visstidsanställning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Missbruk av visstidsanställningar},
 year     = {2015},
}