Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förmåga eller oförmåga?

Dahlqvist, Mikael LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Inom psykiatrin kan det vara nödvändigt att frånta en patient rättigheten att fatta beslut om sin egen vård. Syftet med denna studie var undersöka om demografiska faktorer bidrog till en godtycklighet i sjukvårdspersonals bedömning av en patients förmåga att fatta egna beslut. De faktorer som undersöktes var bedömarens kön, ålder, yrkesgrupp och antal yrkesverksamma år samt patientens kön. För att undersöka detta konstruerades en enkät som distribuerades på psykiatriska öppenvårdsmottagningar, både i fysiska form och i form av en webenkät. Enkäten innehöll frågor om demografiska uppgifter hos sjukvårdspersonalen, en fallbeskrivning samt påståendet om förmågan hos den patient som beskrevs i fallbeskrivningen. Sjukvårdspersonal fick sedan... (More)
Inom psykiatrin kan det vara nödvändigt att frånta en patient rättigheten att fatta beslut om sin egen vård. Syftet med denna studie var undersöka om demografiska faktorer bidrog till en godtycklighet i sjukvårdspersonals bedömning av en patients förmåga att fatta egna beslut. De faktorer som undersöktes var bedömarens kön, ålder, yrkesgrupp och antal yrkesverksamma år samt patientens kön. För att undersöka detta konstruerades en enkät som distribuerades på psykiatriska öppenvårdsmottagningar, både i fysiska form och i form av en webenkät. Enkäten innehöll frågor om demografiska uppgifter hos sjukvårdspersonalen, en fallbeskrivning samt påståendet om förmågan hos den patient som beskrevs i fallbeskrivningen. Sjukvårdspersonal fick sedan skatta i vilken mån de instämde med påståendena eller inte. De faktorer som hade störst inverkan på skattningarna var bedömarens ålder, yrkesgrupp och antal yrkesverksamma år. Studien visar på värdet av tydliga riktlinjer som beskriver hur och på vilka grunder bedömningar av patienters självbestämmande ska göras. (Less)
Abstract
In psychiatric care it can be necessary to deprive a patient of the right to make decisions about their own care. The purpose of this study was to examine if demographic factors contributed to an arbitrariness in health professionals assessment of a patient's ability to make decisions for themselves. The factors under study were the patient's gender and the health care professional’s sex, age, profession and years of work experience. To investigate this a questionnaire was constructed and then distributed in psychiatric outpatient clinics, both in physical form and in the form of a web questionnaire. The questionnaire included questions about demographic data of the health care professionals, a case description and statements about the... (More)
In psychiatric care it can be necessary to deprive a patient of the right to make decisions about their own care. The purpose of this study was to examine if demographic factors contributed to an arbitrariness in health professionals assessment of a patient's ability to make decisions for themselves. The factors under study were the patient's gender and the health care professional’s sex, age, profession and years of work experience. To investigate this a questionnaire was constructed and then distributed in psychiatric outpatient clinics, both in physical form and in the form of a web questionnaire. The questionnaire included questions about demographic data of the health care professionals, a case description and statements about the ability of the patient described. The health care professionals where then asked to estimate the extent to which they agreed with the statements or not. The factors that appeared to have the greatest impact on the estimates were the age, profession and years of work experience of the health professionals. The study shows the value of clear guidelines that describe how and on what basis the assessment of patients' self-determination should be made. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlqvist, Mikael LU
supervisor
organization
alternative title
Demografiska faktorer som påverkar bedömningen av patienters förmåga att fatta egna beslut inom öppenvårdspsykiatrin
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
autonomi, beslutskompetens, bedömningar, vinjetter, psykiatri, hälso- och sjukvårdspersonal, autonomy, decision-making-capacity, assessment, vignettes, psychiatry, health professionals.
language
Swedish
id
8057997
date added to LUP
2015-10-26 08:57:09
date last changed
2015-10-26 08:57:09
@misc{8057997,
 abstract   = {In psychiatric care it can be necessary to deprive a patient of the right to make decisions about their own care. The purpose of this study was to examine if demographic factors contributed to an arbitrariness in health professionals assessment of a patient's ability to make decisions for themselves. The factors under study were the patient's gender and the health care professional’s sex, age, profession and years of work experience. To investigate this a questionnaire was constructed and then distributed in psychiatric outpatient clinics, both in physical form and in the form of a web questionnaire. The questionnaire included questions about demographic data of the health care professionals, a case description and statements about the ability of the patient described. The health care professionals where then asked to estimate the extent to which they agreed with the statements or not. The factors that appeared to have the greatest impact on the estimates were the age, profession and years of work experience of the health professionals. The study shows the value of clear guidelines that describe how and on what basis the assessment of patients' self-determination should be made.},
 author    = {Dahlqvist, Mikael},
 keyword   = {autonomi,beslutskompetens,bedömningar,vinjetter,psykiatri,hälso- och sjukvårdspersonal,autonomy,decision-making-capacity,assessment,vignettes,psychiatry,health professionals.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förmåga eller oförmåga?},
 year     = {2015},
}