Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

MKB i samband med tillstånd för vindkraft En studie av länsstyrelsers krav på miljökonsekvensbeskrivningar för landbaserade vindkraftverk i Sverige.

Fransson, Linda (2013) In ISRN LUTFD2/TFEM-­‐-­‐13/5077-­‐-­‐SE + (1-­‐97) FMI820 20132
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract
The main aim of this thesis is to clarify the requirements for environmental impact assessments for onshore wind projects, and to investigate if these requirements differ between county administrative boards in Sweden. As a part of this challenges that the wind power companies and county administrative boards has too face are investigated, such as processing time and frequent complementaries. The results are based on a quadripartite study: a literature review, a survey of all the
Swedish county administrative boards, a review of environmental impact assessments and interviews with selected administrative county boards and wind power companies. Results from the thesis shows that there is no tendency to differences between the... (More)
The main aim of this thesis is to clarify the requirements for environmental impact assessments for onshore wind projects, and to investigate if these requirements differ between county administrative boards in Sweden. As a part of this challenges that the wind power companies and county administrative boards has too face are investigated, such as processing time and frequent complementaries. The results are based on a quadripartite study: a literature review, a survey of all the
Swedish county administrative boards, a review of environmental impact assessments and interviews with selected administrative county boards and wind power companies. Results from the thesis shows that there is no tendency to differences between the administrative county boards, as the approach on wind power and environmental impact assessments do not differ between administrative county boards around Sweden. Variations due occur, but these are likely to be caused by natural site-­‐specific phenomena’s, "new" research with no present case law, significant opposition from local residents and varying requirements in municipal wind power plans. The county administrative boards and the wind power companies have the same view of challenges with wind power permits. It is a complex process with many conflicting interests and varying viewpoints regarding admissibility.
Some conflicts and occurrences have emerged to be extra sensitive and able to overturn projects,
thes are conflicts with high conservation values, reindeer herding and defence interests, and the occurrence of golden eagles, sea eagles and bats. To obtain a permit a successful processing and the right location is crucial. It is also necessary and important to maintain good dialogues between wind power companies, local residents, the public, municipals and county administrative boards. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det Huvudsakliga syftet med denna studie är att klargöra vilka krav som ställs på miljökonsekvensbeskrivningar för landbaserade vindkraftsprojekt samt att undersöka om dessa krav skiljer sig mellan olika länsstyrelser i Sverige. Som Ett led i detta utreds även utmaningar som vindkrafsbranschen och länsstyrelser ställs inför i samband med tillstånd av vindkraft, såsom handläggningstider och vanligt förekommande kompletteringar. Resultaten Baseras på fyra olika delmoment; en litteraturstudie, en enkätundersökning med Sveriges Samtliga länsstyrelser, en granskning av miljökonsekvensbeskrivningar samt intervjuer med utvalda länsstyrelser och vindkraftsbolag. Resultat Från studien visar att det inte finns någon tendens till kravskillnader... (More)
Det Huvudsakliga syftet med denna studie är att klargöra vilka krav som ställs på miljökonsekvensbeskrivningar för landbaserade vindkraftsprojekt samt att undersöka om dessa krav skiljer sig mellan olika länsstyrelser i Sverige. Som Ett led i detta utreds även utmaningar som vindkrafsbranschen och länsstyrelser ställs inför i samband med tillstånd av vindkraft, såsom handläggningstider och vanligt förekommande kompletteringar. Resultaten Baseras på fyra olika delmoment; en litteraturstudie, en enkätundersökning med Sveriges Samtliga länsstyrelser, en granskning av miljökonsekvensbeskrivningar samt intervjuer med utvalda länsstyrelser och vindkraftsbolag. Resultat Från studien visar att det inte finns någon tendens till kravskillnader mellan länsstyrelser, då synen på vindkraft och miljökonsekvensbeskrivningar inte skiljer sig åt mellan länsstyrelser runt om i landet. Variationer Förekommer dock men dessa orsakas troligen av naturliga platsspecifika företeelser, “nya” Forskningsområden som ännu saknar rättspraxis, stort motstånd från närboende samt skiftande krav i kommunala vindkraftsplaner. Synen På förekommande utmaningar med vindkraftstillstånd är likvärdiga för länsstyrelserna och vindkraftsbranschen. Det Är en komplex process med flera motstående intressen och där varierande synpunkter gällande tillåtlighet förekommer. Några Områden har framkommit som extra känsliga och som även kan stjälpa projekt, dessa är konflikter med höga skyddade naturvärden, rennäring och försvarsintressen samt förekomst av kungsörn, havsörn och fladdermöss. För Att erhålla tillstånd är en lyckad handläggning samt rätt lokalisering avgörande. Det Är nödvändigt och viktigt med bra kommunikation mellan vindkraftsbolag, närboende, allmänhet, kommun och länsstyrelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Linda
supervisor
organization
alternative title
EIS in the permitting of wind power-­‐ A study of the county administrative boards’ requirements for environmental impact assessments for onshore wind power in Sweden
course
FMI820 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), länsstyrelse, vindkraft, tillståndsansökan, kvalitetskrav, kompletteringar, handläggningstid
publication/series
ISRN LUTFD2/TFEM-­‐-­‐13/5077-­‐-­‐SE + (1-­‐97)
report number
13/5077
other publication id
LUTFD2/TFEM
language
Swedish
id
8084620
date added to LUP
2015-10-26 11:28:53
date last changed
2015-10-26 11:28:53
@misc{8084620,
 abstract   = {The main aim of this thesis is to clarify the requirements for environmental impact assessments for onshore wind projects, and to investigate if these requirements differ between county administrative boards in Sweden. As a part of this challenges that the wind power companies and county administrative boards has too face are investigated, such as processing time and frequent complementaries. The results are based on a quadripartite study: a literature review, a survey of all the
Swedish county administrative boards, a review of environmental impact assessments and interviews with selected administrative county boards and wind power companies. Results from the thesis shows that there is no tendency to differences between the administrative county boards, as the approach on wind power and environmental impact assessments do not differ between administrative county boards around Sweden. Variations due occur, but these are likely to be caused by natural site-­‐specific phenomena’s, "new" research with no present case law, significant opposition from local residents and varying requirements in municipal wind power plans. The county administrative boards and the wind power companies have the same view of challenges with wind power permits. It is a complex process with many conflicting interests and varying viewpoints regarding admissibility.
Some conflicts and occurrences have emerged to be extra sensitive and able to overturn projects,
thes are conflicts with high conservation values, reindeer herding and defence interests, and the occurrence of golden eagles, sea eagles and bats. To obtain a permit a successful processing and the right location is crucial. It is also necessary and important to maintain good dialogues between wind power companies, local residents, the public, municipals and county administrative boards.},
 author    = {Fransson, Linda},
 keyword   = {Miljökonsekvensbeskrivning (MKB),länsstyrelse,vindkraft,tillståndsansökan,kvalitetskrav,kompletteringar,handläggningstid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {ISRN LUTFD2/TFEM-­‐-­‐13/5077-­‐-­‐SE + (1-­‐97)},
 title    = {MKB i samband med tillstånd för vindkraft En studie av länsstyrelsers krav på miljökonsekvensbeskrivningar för landbaserade vindkraftverk i Sverige.},
 year     = {2013},
}