Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöpåverkan vid en förstärkning av eltransmissionen Stärnö-Hemsjö – En förstudie

Hägg, Lisa (2013) In LUTFD2/TFEM--13/5076--SE + (1-78) FMIL01 20132
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract
Blekinge Offshore AB is a company with intentions of building an offshore wind farm in the bay of Hanö, in southern Sweden. If the full-scale park is constructed a total of 7-8 TWh of electricity will be produced annually. From the land connection in Stärnö, municipality of Karlshamn, current power lines stretch 21 kilometers up to a junction in Hemsjö, municipality of Olofström. If the full-scale park is to be constructed a reinforcement of the current power lines is necessary. This reinforcement can either occur through an exchange in the airborne lines or through an underground cable.
The strongest argument for underground wire is the effect on human’s environment and health, through the problems with high magnetic fields and effects... (More)
Blekinge Offshore AB is a company with intentions of building an offshore wind farm in the bay of Hanö, in southern Sweden. If the full-scale park is constructed a total of 7-8 TWh of electricity will be produced annually. From the land connection in Stärnö, municipality of Karlshamn, current power lines stretch 21 kilometers up to a junction in Hemsjö, municipality of Olofström. If the full-scale park is to be constructed a reinforcement of the current power lines is necessary. This reinforcement can either occur through an exchange in the airborne lines or through an underground cable.
The strongest argument for underground wire is the effect on human’s environment and health, through the problems with high magnetic fields and effects on the landscape view. Even though the effects on health from high magnetic fields are not fully understood it should be treated with care and caution should be taken. Power lines which pass near residences should therefore either be underground or placed with care.
The economic perspective creates the most important factor for reinforcement of current airborne wires. The cost for underground cable is 4-10 times higher than construction of an airborne wire and therefore strong arguments are needed in order to balance the large difference in price.
The ecological effects depend on which alternative is chosen. An underground cable leads to a small power line corridor, which creates opportunities for new trees to grow. If the current airborne wire is kept the power line corridor will be larger. In this environment a habitat with potential of high biodiversity is created, thus making a larger corridor a positive factor. Regardless of which alternative that is chosen there will be species that are affected negatively as well as species that are affected positively. The total effect on the ecology close to power lines is therefore often neutral.
Along the power line there are few areas where the reasons for underground cable are enough to motivate this option. It is only close to the community Gungvala, northwest of Asarum, municipality of Karlshamn, where underground wire is suggested. In three areas a further investigation is suggested, to determine whether underground wire or an alternative location for an airborne power line is the best option. These three areas are from the roundabout on route 29 to E-road 22, from Hannetorp to Torarp and west of lake Kärrsjön. In all other areas airborne wire is found to be the best alternative. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Blekinge Offshore AB är ett företag som planerar att anlägga en vindkraftspark ute till havs i Hanöbukten. Om den fullskaliga parken byggs kommer 7-8 TWh elektricitet produceras årligen. Från landanslutningen på Stärnö i Karlshamns Kommun sträcker sig kraftledningar cirka 21 kilometer upp till en knutpunkt i Hemsjö, Olofströms Kommun. För att den fullskaliga parken ska kunna byggas måste dock den nuvarande kraftledningen förstärkas, där förstärkningen antingen kan ske genom utbytande av luftledningarna eller nedgrävning av markkabel.
Det starkaste incitamentet för markkabel är att påverkan på människors miljö och hälsa i form av problematiken med höga magnetfält och påverkan på landskapsbilden skulle minska. Trots att det inte är... (More)
Blekinge Offshore AB är ett företag som planerar att anlägga en vindkraftspark ute till havs i Hanöbukten. Om den fullskaliga parken byggs kommer 7-8 TWh elektricitet produceras årligen. Från landanslutningen på Stärnö i Karlshamns Kommun sträcker sig kraftledningar cirka 21 kilometer upp till en knutpunkt i Hemsjö, Olofströms Kommun. För att den fullskaliga parken ska kunna byggas måste dock den nuvarande kraftledningen förstärkas, där förstärkningen antingen kan ske genom utbytande av luftledningarna eller nedgrävning av markkabel.
Det starkaste incitamentet för markkabel är att påverkan på människors miljö och hälsa i form av problematiken med höga magnetfält och påverkan på landskapsbilden skulle minska. Trots att det inte är säkerställt vilken negativ hälsopåverkan vistelse i ett varaktigt högt magnetfält orsakar bör försiktighet iakttas. Luftledningar som passerar nära boende bör därmed antingen grävas ner eller placeras annorlunda.
Det ekonomiska perspektivet är den starkaste påverkande faktorn för att nuvarande luftledningar ska förstärkas. Då det kostar 4-10 gånger så mycket att gräva ner en kabel jämfört med att bygga en luftledning behövs starka skäl för att överväga den stora ekonomiska skillnaden.
Påverkan på ekologi beror på vilket alternativ som väljs. Nedgrävning av kabel innebär en smal ledningsgata, vilket skapar möjlighet för tidigare nedhuggen skog att växa upp. Bevarandet av luftledningar innebär en större ledningsgata där den hävdade miljön har vissa förutsättningar för att hysa en hög biologisk mångfald. Oavsett vilket alternativ som väljs finns det arter som påverkas positivt och arter som påverkas negativt och den totala påverkan på ekologin är många gånger neutral.
Längs kraftledningen finns det få stråk där argumenten för markkabel är tillräckligt starka för att motivera att ledningen grävs ner. Det är enbart längs med samhället Gungvala, nordväst om Asarum, Karlshamns Kommun, som markkabel förslagsvis bör anläggas. Längs tre sträckningar föreslås en vidare utredning för att komma fram till om markkabel ska anläggas eller en alternativ sträckning ska arbetas fram. Dessa stråk är från rondellen på riksväg 29 norrut till europaväg 22, från Hannetorp till Torarp samt i närheten av Kärrsjön. I samtliga övriga områden bör nuvarande luftledning förstärkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägg, Lisa
supervisor
organization
alternative title
Environmental Impact of the Reinforcement of the High-Voltage Transmission Line Stärnö-Hemsjö – a Pre-Study
course
FMIL01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöstudie, kraftledningar, markkabel, miljökonsekvens, magnetfält
publication/series
LUTFD2/TFEM--13/5076--SE + (1-78)
report number
13/5076
other publication id
LUTFD2/TFEM
language
Swedish
id
8084633
date added to LUP
2015-10-26 11:30:42
date last changed
2015-10-26 11:30:42
@misc{8084633,
 abstract   = {Blekinge Offshore AB is a company with intentions of building an offshore wind farm in the bay of Hanö, in southern Sweden. If the full-scale park is constructed a total of 7-8 TWh of electricity will be produced annually. From the land connection in Stärnö, municipality of Karlshamn, current power lines stretch 21 kilometers up to a junction in Hemsjö, municipality of Olofström. If the full-scale park is to be constructed a reinforcement of the current power lines is necessary. This reinforcement can either occur through an exchange in the airborne lines or through an underground cable.
The strongest argument for underground wire is the effect on human’s environment and health, through the problems with high magnetic fields and effects on the landscape view. Even though the effects on health from high magnetic fields are not fully understood it should be treated with care and caution should be taken. Power lines which pass near residences should therefore either be underground or placed with care.
The economic perspective creates the most important factor for reinforcement of current airborne wires. The cost for underground cable is 4-10 times higher than construction of an airborne wire and therefore strong arguments are needed in order to balance the large difference in price.
The ecological effects depend on which alternative is chosen. An underground cable leads to a small power line corridor, which creates opportunities for new trees to grow. If the current airborne wire is kept the power line corridor will be larger. In this environment a habitat with potential of high biodiversity is created, thus making a larger corridor a positive factor. Regardless of which alternative that is chosen there will be species that are affected negatively as well as species that are affected positively. The total effect on the ecology close to power lines is therefore often neutral.
Along the power line there are few areas where the reasons for underground cable are enough to motivate this option. It is only close to the community Gungvala, northwest of Asarum, municipality of Karlshamn, where underground wire is suggested. In three areas a further investigation is suggested, to determine whether underground wire or an alternative location for an airborne power line is the best option. These three areas are from the roundabout on route 29 to E-road 22, from Hannetorp to Torarp and west of lake Kärrsjön. In all other areas airborne wire is found to be the best alternative.},
 author    = {Hägg, Lisa},
 keyword   = {Miljöstudie,kraftledningar,markkabel,miljökonsekvens,magnetfält},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTFD2/TFEM--13/5076--SE + (1-78)},
 title    = {Miljöpåverkan vid en förstärkning av eltransmissionen Stärnö-Hemsjö – En förstudie},
 year     = {2013},
}