Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aid and Child Mortality

Lundwall, Christian LU (2015) NEKH01 20152
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Varje år dör 6 miljoner barn innan dom fyller fem år. Utvecklingsländerna runt om i världen får en stort andel utländskt bistånd varje år. I denna uppsats analyserar jag om och på vilket sätt detta bistånd kan kopplas till barnadödligheten. I studien analyseras paneldata från 116 länder mellan åren 1988 till 2011. I studien ingår även laggade perioder för att hitta eventuell effekten av stöd efter att att biståndet har implementerats och fått verkan. Dessutom analyseras om det finns ett samband mellan bistånd och dödlighet genom olika variabler som kan vara positivt eller negativt korrelerade. Efter att ha genomfört en fixed effect regression, visar resultaten inget signifikant samband mellan bistånd och lägre barnadödligheten.
Popular Abstract
Every year 6 million children die before reaching the age of five. Developing countries around the globe receive a large number of foreign aid every year. In this paper I analyse if and in what way aid connect to the child mortality rate. Analysing panel data of 116 countries during 1988 to 2011. Including lagged periods to find effect of aid after implementation and possible impact in country. Moreover, the paper focuses on trying to find the connections between aid and mortality through different variables that may correlate positive and negative. After running a fixed effect regression, results show no significant connection between foreign aid lowering child mortality.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundwall, Christian LU
supervisor
organization
alternative title
Bistånd och Barnadödlighet
course
NEKH01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Health, Child Mortality, Foreign Aid
language
English
id
8146272
date added to LUP
2015-11-05 10:46:55
date last changed
2015-11-05 10:46:55
@misc{8146272,
 abstract   = {Varje år dör 6 miljoner barn innan dom fyller fem år. Utvecklingsländerna runt om i världen får en stort andel utländskt bistånd varje år. I denna uppsats analyserar jag om och på vilket sätt detta bistånd kan kopplas till barnadödligheten. I studien analyseras paneldata från 116 länder mellan åren 1988 till 2011. I studien ingår även laggade perioder för att hitta eventuell effekten av stöd efter att att biståndet har implementerats och fått verkan. Dessutom analyseras om det finns ett samband mellan bistånd och dödlighet genom olika variabler som kan vara positivt eller negativt korrelerade. Efter att ha genomfört en fixed effect regression, visar resultaten inget signifikant samband mellan bistånd och lägre barnadödligheten.},
 author    = {Lundwall, Christian},
 keyword   = {Health,Child Mortality,Foreign Aid},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aid and Child Mortality},
 year     = {2015},
}