Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flattening filter free volumetric modulated arc therapy for extreme hypofractionation of prostate cancer - Decreasing the treatment time and reducing the impact of prostate motion

Ahlström, Minna (2015) MSFT01 20151
Medical Physics Programme
Medical Radiation Physics, Lund
Abstract
Purpose: This work examined the feasibility of flattening filter free (FFF) volumetric modulated arc
therapy (VMAT) for extreme hypofractionation of prostate cancer. The aim was to investigate the
potential gain in treatment time per fraction for extreme hypofractionation of prostate cancer, while
preserving or improving the treatment plan quality and radiation delivery quality. The impact of intrafractional prostatic displacement was investigated in a motion study using six different prostate
trajectories.

Material and methods: Nine patients (CTV volume range: 35.1-82.5 cm3), who received VMAT in
Lund between 2013-2015, were selected from the currently on-going HYPO-RT-PC trial. Using single arcs, treatment plans with photon beam... (More)
Purpose: This work examined the feasibility of flattening filter free (FFF) volumetric modulated arc
therapy (VMAT) for extreme hypofractionation of prostate cancer. The aim was to investigate the
potential gain in treatment time per fraction for extreme hypofractionation of prostate cancer, while
preserving or improving the treatment plan quality and radiation delivery quality. The impact of intrafractional prostatic displacement was investigated in a motion study using six different prostate
trajectories.

Material and methods: Nine patients (CTV volume range: 35.1-82.5 cm3), who received VMAT in
Lund between 2013-2015, were selected from the currently on-going HYPO-RT-PC trial. Using single arcs, treatment plans with photon beam qualities 10 MV, 6 MV FFF and 10 MV FFF were created for each patient for the conventional treatment arm, 78 Gy in 2 Gy fractions, and for the hypofractionated treatment arm, 42.7 Gy in 6.1 Gy fractions. Parameters from the dose-volume histograms (DVH) for the different beam qualities were statistically evaluated using a paired sample student’s t-test. Treatment delivery was evaluated through measurements on a Varian TrueBeamTM with a Delta4 pretreatment verification phantom (ScandiDos AB, Uppsala, Sweden). The required beam-on time for each plan was also recorded. A motion study was performed for the patient with the longest treatment times, for one flattened and one unflattened hypofractionated plan using the Hexamotion (ScandiDos AB, Uppsala, Sweden). Trajectory data of six different prostate movement patterns (Ng et al., 2012) were used for studying the dosimetric effects of prostate motion. All results were evaluated relative to a static delivery.

Results: The treatment plans were visually reviewed and approved by a senior physician at the
department. Evaluating the DVHs of the different treatment plans, no significant differences between
beam qualities or between fractionation schedules were observed. All objectives were met for all
plans. At the treatment delivery control all plans passed the gamma criterion 3%, 2 mm with a pass
rate of 98.8% or higher. The beam-on time for all conventional treatment plans was 1.0 minute. The
mean beam-on time was 2.3 minutes for the hypofractionated 10 MV standard plan, 1.3 minutes for
the 6 MV FFF and 1.0 minute for the 10 MV FFF, respectively. In the motion study, no or little effect
was observed on the pass rate for displacements ≤ 1mm, compared to the static delivery. The shorter
treatment delivery was superior for three patterns, while the longer treatment was preferred in the case
of a temporal displacement of the prostate.

Conclusions: The treatment time for extreme hypofractionation of prostate cancer is reduced to less
than half the time by combining FFF-technique with VMAT. The treatment plan quality and radiation
delivery quality are equal to those observed for flattened beams. A shorter beam-on time also seems
advantageous for the majority of prostate motion patterns investigated. Based on this work, it is
feasible to implement FFF VMAT for extreme hypofractionation of prostate cancer (HYPO-RT-PC
trial) at the radiotherapy department at Skåne University Hospital, Lund. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I skrivande stund är sju olika cancercentra i Sverige, däribland Skånes Universitetssjukhus i Lund, mitt uppe i en gemensam randomiserad studie som undersöker behandling av prostatacancer med två olika strålningsscheman. Patienterna i studien blir slumpvis tilldelade antingen en standardbehandling, där de får en liten mängd strålning vid 39 olika tillfällen, eller en så kallad hypofraktionerad behandling, där de istället får ca tre gånger så mycket strålning per gång vid endast 7 tillfällen. Målet med studien är att testa om den hypofraktionerade behandlingen kan ge ett bättre resultat med ökad bot utan högre grad av biverkningar.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och årligen diagnosticeras nära 10 000 män –... (More)
I skrivande stund är sju olika cancercentra i Sverige, däribland Skånes Universitetssjukhus i Lund, mitt uppe i en gemensam randomiserad studie som undersöker behandling av prostatacancer med två olika strålningsscheman. Patienterna i studien blir slumpvis tilldelade antingen en standardbehandling, där de får en liten mängd strålning vid 39 olika tillfällen, eller en så kallad hypofraktionerad behandling, där de istället får ca tre gånger så mycket strålning per gång vid endast 7 tillfällen. Målet med studien är att testa om den hypofraktionerade behandlingen kan ge ett bättre resultat med ökad bot utan högre grad av biverkningar.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och årligen diagnosticeras nära 10 000 män – motsvarande ungefär en man i timmen, dygnet runt, året om. Prostatan i sig är en körtel som sitter i nedre delen av buken, nära blåsa och ändtarm. Eftersom den inte är fixerad i någon fast struktur påverkas prostatans position av bland annat blåsfyllnad, ändtarms-aktivitet och ofrivilliga muskelrörelser i underkroppen. Detta innebär att prostatan även har en viss sannolikhet att röra sig under pågående strålbehandling, trots att positionen verifieras och, vid behov, justeras genom bildtagning innan varje behandling påbörjas. Studier har visat att avvikelsen i prostatans position blir större ju längre tid som går, varför många menar på att man bör hålla behandlingstiderna så korta som möjligt. Eftersom det vid hypofraktionering tar längre tid vid varje behandlingstillfälle, då en större mängd strålning ska levereras, har syftet med detta examensarbete varit att undersöka hur mycket behandlingstiden kan förkortas genom användning av en nyare teknik, så kallad flattening filter free (FFF) strålbehandling. Målet var även att säkerställa att de nya behandlingarna kunde planeras och levereras med minst lika bra kvalitet som de nuvarande. För detta valdes nio patienter ut från hypostudien och jämfördes på sex olika sätt. Slutligen genomfördes en rörelsestudie på en av patienterna, där några olika rörelsemönster och deras eventuella inverkan på strålleveransens precision undersöktes.

Resultaten visade att genom att kombinera FFF-teknik med den redan befintliga rotationsbehandlingen, kunde tiderna för hypofraktioneringen mer än halveras för samtliga patienter. Efter noggrann utvärdering av behandlingsplanerna genererade med FFF, kunde dessa konstateras hålla samma höga kvalitet som de med nuvarande teknik. Vidare kunde även en högkvalitativ strålleverans säkerställas genom inmätning med kvalitetssäkringsutrustning. Den nya, korta behandlingstiden är densamma som för en standardbehandling, samtidigt som tre gånger mer strålning levereras. Med hypofraktionering behöver patienten bara behandlas vid 7 tillfällen, jämfört med annars 39, vilket gynnar både den individuella patienten men också sjukvården och samhället i stort, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Fördelen med att hålla nere tiden visade sig även i rörelsestudien, där en kort behandling gav bättre resultat än en lång för alla undersökta rörelsemönster utom ett, men där var skillnaden väldigt liten. Det var tydligt att prostatans drift ur position påverkade strålleveransen, även inom tidsramen av några få minuter.

Baserat på detta arbete kunde slutsatsen dras att det är möjligt, och dessutom fördelaktigt, att minska behandlingstiden för hypofraktionerad strålbehandling av prostatacancer, genom införandet av FFFteknik, ner till samma tid som det tar att leverera en standardbehandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlström, Minna
supervisor
organization
course
MSFT01 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8147448
date added to LUP
2015-10-30 13:10:02
date last changed
2017-01-09 16:30:09
@misc{8147448,
 abstract   = {Purpose: This work examined the feasibility of flattening filter free (FFF) volumetric modulated arc
therapy (VMAT) for extreme hypofractionation of prostate cancer. The aim was to investigate the
potential gain in treatment time per fraction for extreme hypofractionation of prostate cancer, while
preserving or improving the treatment plan quality and radiation delivery quality. The impact of intrafractional prostatic displacement was investigated in a motion study using six different prostate
trajectories.

Material and methods: Nine patients (CTV volume range: 35.1-82.5 cm3), who received VMAT in
Lund between 2013-2015, were selected from the currently on-going HYPO-RT-PC trial. Using single arcs, treatment plans with photon beam qualities 10 MV, 6 MV FFF and 10 MV FFF were created for each patient for the conventional treatment arm, 78 Gy in 2 Gy fractions, and for the hypofractionated treatment arm, 42.7 Gy in 6.1 Gy fractions. Parameters from the dose-volume histograms (DVH) for the different beam qualities were statistically evaluated using a paired sample student’s t-test. Treatment delivery was evaluated through measurements on a Varian TrueBeamTM with a Delta4 pretreatment verification phantom (ScandiDos AB, Uppsala, Sweden). The required beam-on time for each plan was also recorded. A motion study was performed for the patient with the longest treatment times, for one flattened and one unflattened hypofractionated plan using the Hexamotion (ScandiDos AB, Uppsala, Sweden). Trajectory data of six different prostate movement patterns (Ng et al., 2012) were used for studying the dosimetric effects of prostate motion. All results were evaluated relative to a static delivery.

Results: The treatment plans were visually reviewed and approved by a senior physician at the
department. Evaluating the DVHs of the different treatment plans, no significant differences between
beam qualities or between fractionation schedules were observed. All objectives were met for all
plans. At the treatment delivery control all plans passed the gamma criterion 3%, 2 mm with a pass
rate of 98.8% or higher. The beam-on time for all conventional treatment plans was 1.0 minute. The
mean beam-on time was 2.3 minutes for the hypofractionated 10 MV standard plan, 1.3 minutes for
the 6 MV FFF and 1.0 minute for the 10 MV FFF, respectively. In the motion study, no or little effect
was observed on the pass rate for displacements ≤ 1mm, compared to the static delivery. The shorter
treatment delivery was superior for three patterns, while the longer treatment was preferred in the case
of a temporal displacement of the prostate.

Conclusions: The treatment time for extreme hypofractionation of prostate cancer is reduced to less
than half the time by combining FFF-technique with VMAT. The treatment plan quality and radiation
delivery quality are equal to those observed for flattened beams. A shorter beam-on time also seems
advantageous for the majority of prostate motion patterns investigated. Based on this work, it is
feasible to implement FFF VMAT for extreme hypofractionation of prostate cancer (HYPO-RT-PC
trial) at the radiotherapy department at Skåne University Hospital, Lund.},
 author    = {Ahlström, Minna},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flattening filter free volumetric modulated arc therapy for extreme hypofractionation of prostate cancer - Decreasing the treatment time and reducing the impact of prostate motion},
 year     = {2015},
}