Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

LEGO: en mental rotation

Jelvéus, Andrea LU and Hallin, Amelie LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning var att se om det blev en tidsskillnad när man byggde LEGO efter tvådimensionella (2D) eller tredimensionella (3D) instruktioner samt ifall 3D instruktioner kan förbättra tiden för människor med lägre spatial förmåga jämfört med 2D instruktioner. Forskningsdesignen var inomindividsdesign och urvalet bestod av 33 deltagare i åldrarna 20-33 år, 11 var kvinnor och 22 var män. En av deltagarna ströks då denna inte följt instruktionerna i uppgiften, resultatet är därför baserat på 32 deltagare. Experimentet bestod av två olika LEGO-modeller som antingen byggdes efter 2D- eller 3D instruktioner. Undersökningen avslutades med ett spatialt test som mätte deltagarnas spatiala förmåga. Resultatet visade ingen... (More)
Syftet med denna undersökning var att se om det blev en tidsskillnad när man byggde LEGO efter tvådimensionella (2D) eller tredimensionella (3D) instruktioner samt ifall 3D instruktioner kan förbättra tiden för människor med lägre spatial förmåga jämfört med 2D instruktioner. Forskningsdesignen var inomindividsdesign och urvalet bestod av 33 deltagare i åldrarna 20-33 år, 11 var kvinnor och 22 var män. En av deltagarna ströks då denna inte följt instruktionerna i uppgiften, resultatet är därför baserat på 32 deltagare. Experimentet bestod av två olika LEGO-modeller som antingen byggdes efter 2D- eller 3D instruktioner. Undersökningen avslutades med ett spatialt test som mätte deltagarnas spatiala förmåga. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i tid mellan 2D- och 3D instruktioner. Dock fanns en könsskillnad i spatial förmåga där män presterade signifikant bättre vilket stöds av tidigare forskning. Utöver detta fanns en signifikant korrelation mellan 2D instruktioner och spatial förmåga när man kontrollerade för kön. Resultatet indikerar att det krävs mer av den spatiala förmågan vid 2D instruktioner än 3D. I studien diskuteras om 3D kräver mer kognitiv aktivitet jämfört med 2D och huruvida 3D hjälper eller stjälper personer med låg spatial förmåga. Vidare forskning krävs för att avgöra vinsten med 3D instruktioner och när det bör användas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jelvéus, Andrea LU and Hallin, Amelie LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mental rotation, spatial förmåga, 2D instruktioner, 3D instruktioner, LEGO
language
Swedish
id
8147540
date added to LUP
2015-11-02 12:36:45
date last changed
2015-11-02 12:36:45
@misc{8147540,
 abstract   = {Syftet med denna undersökning var att se om det blev en tidsskillnad när man byggde LEGO efter tvådimensionella (2D) eller tredimensionella (3D) instruktioner samt ifall 3D instruktioner kan förbättra tiden för människor med lägre spatial förmåga jämfört med 2D instruktioner. Forskningsdesignen var inomindividsdesign och urvalet bestod av 33 deltagare i åldrarna 20-33 år, 11 var kvinnor och 22 var män. En av deltagarna ströks då denna inte följt instruktionerna i uppgiften, resultatet är därför baserat på 32 deltagare. Experimentet bestod av två olika LEGO-modeller som antingen byggdes efter 2D- eller 3D instruktioner. Undersökningen avslutades med ett spatialt test som mätte deltagarnas spatiala förmåga. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i tid mellan 2D- och 3D instruktioner. Dock fanns en könsskillnad i spatial förmåga där män presterade signifikant bättre vilket stöds av tidigare forskning. Utöver detta fanns en signifikant korrelation mellan 2D instruktioner och spatial förmåga när man kontrollerade för kön. Resultatet indikerar att det krävs mer av den spatiala förmågan vid 2D instruktioner än 3D. I studien diskuteras om 3D kräver mer kognitiv aktivitet jämfört med 2D och huruvida 3D hjälper eller stjälper personer med låg spatial förmåga. Vidare forskning krävs för att avgöra vinsten med 3D instruktioner och när det bör användas.},
 author    = {Jelvéus, Andrea and Hallin, Amelie},
 keyword   = {Mental rotation,spatial förmåga,2D instruktioner,3D instruktioner,LEGO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {LEGO: en mental rotation},
 year     = {2015},
}