Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Offentligrättsliga principers påverkan på avtalsrätten - Inskränkningar i avtalsrätten i samband med offentliga kontrakt

Bruno, Thomas LU (2015) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen diskuteras avtalsrätten och hur den påverkas av offentligrättsliga principer när offentliga aktörer samarbetar med enskilda genom offentlig-privat-samverkan. I fokus ställs det allmännas möjlighet att frånkomma ett avtal där syftet med avtalet inte nås. I uppsatsen görs en sammanfattande genomgång av avtalsrättens fundamenta samt en lite mer utförlig analys av förutsättningsläran för att lägga en kunskapsbas gällande vad som krävs för ett frånträde från ingånget avtal. Uppsatsen ger också en kortfattad introduktion till den offentliga rätten och några offentligrättsliga principer hänförliga till hälso- och sjukvården. Därigenom skapas en kunskapsgrund för vidare analys. Uppsatsen gör en systematisk analys av... (More)
I den här uppsatsen diskuteras avtalsrätten och hur den påverkas av offentligrättsliga principer när offentliga aktörer samarbetar med enskilda genom offentlig-privat-samverkan. I fokus ställs det allmännas möjlighet att frånkomma ett avtal där syftet med avtalet inte nås. I uppsatsen görs en sammanfattande genomgång av avtalsrättens fundamenta samt en lite mer utförlig analys av förutsättningsläran för att lägga en kunskapsbas gällande vad som krävs för ett frånträde från ingånget avtal. Uppsatsen ger också en kortfattad introduktion till den offentliga rätten och några offentligrättsliga principer hänförliga till hälso- och sjukvården. Därigenom skapas en kunskapsgrund för vidare analys. Uppsatsen gör en systematisk analys av möjligheterna för det kommunala att omförhandla avtal, att genom tolkning eller utfyllning finna grund för avtalsbrott och en genomgång av förutsättningslärans möjligheter till ogiltigförklaring av avtalet. Slutsatsen blir att det finns mycket begränsade möjligheter för det allmänna att, med mindre än att man köper ut den enskilde utföraren från kontraktet, frånträda ett avtal som upprättats genom offentlig upphandling om det inte går att påvisa ett väsentligt avtalsbrott. (Less)
Popular Abstract
In this essay it is examined how the interaction between the regulations regarding public procurement and commercial contract law is causing problems for the public to uphold principles of the welfare state through the regular proceedings of contract law. Focus is set on the possibility that public welfare objectives might not be met by the delivery of health services through private contractors. The thesis gives a general introduction to the essentials of national commercial contract law and then a deeper review of the teachings relating to false presumptions on the side of the one party of a contract. A brief introduction to the most basic principles of public law, health service legislation and public procurement under EU-regulations is... (More)
In this essay it is examined how the interaction between the regulations regarding public procurement and commercial contract law is causing problems for the public to uphold principles of the welfare state through the regular proceedings of contract law. Focus is set on the possibility that public welfare objectives might not be met by the delivery of health services through private contractors. The thesis gives a general introduction to the essentials of national commercial contract law and then a deeper review of the teachings relating to false presumptions on the side of the one party of a contract. A brief introduction to the most basic principles of public law, health service legislation and public procurement under EU-regulations is then followed by an analysis of the possibilities for the public, in our case a regional municipality, to leave a contract when there is a public dissent related to the services provided. The thesis concludes that the possibilities for the public to act upon such dissent is highly limited and possibly the only way the public can move forward is by a buy-out. Unless, of course, there is an essential breach of the contract. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bruno, Thomas LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig upphandling, avtalsrätt, offentliga kontrakt, hävning, vårdentreprenad, välfärdstjänster, offentligrättsliga principer, inskränkningar genom EU-rätten
language
Swedish
id
8165676
date added to LUP
2015-11-05 08:01:09
date last changed
2015-11-05 08:01:09
@misc{8165676,
 abstract   = {I den här uppsatsen diskuteras avtalsrätten och hur den påverkas av offentligrättsliga principer när offentliga aktörer samarbetar med enskilda genom offentlig-privat-samverkan. I fokus ställs det allmännas möjlighet att frånkomma ett avtal där syftet med avtalet inte nås. I uppsatsen görs en sammanfattande genomgång av avtalsrättens fundamenta samt en lite mer utförlig analys av förutsättningsläran för att lägga en kunskapsbas gällande vad som krävs för ett frånträde från ingånget avtal. Uppsatsen ger också en kortfattad introduktion till den offentliga rätten och några offentligrättsliga principer hänförliga till hälso- och sjukvården. Därigenom skapas en kunskapsgrund för vidare analys. Uppsatsen gör en systematisk analys av möjligheterna för det kommunala att omförhandla avtal, att genom tolkning eller utfyllning finna grund för avtalsbrott och en genomgång av förutsättningslärans möjligheter till ogiltigförklaring av avtalet. Slutsatsen blir att det finns mycket begränsade möjligheter för det allmänna att, med mindre än att man köper ut den enskilde utföraren från kontraktet, frånträda ett avtal som upprättats genom offentlig upphandling om det inte går att påvisa ett väsentligt avtalsbrott.},
 author    = {Bruno, Thomas},
 keyword   = {Offentlig upphandling,avtalsrätt,offentliga kontrakt,hävning,vårdentreprenad,välfärdstjänster,offentligrättsliga principer,inskränkningar genom EU-rätten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Offentligrättsliga principers påverkan på avtalsrätten - Inskränkningar i avtalsrätten i samband med offentliga kontrakt},
 year     = {2015},
}