Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Prekariatet, ett liv i standby-läge?

Lindström, Michelle LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
SCB uppger att bland tidsbegränsat anställda känner 40 procent en oro över hushållets ekonomi (SCB 2014, s 28). Ekonomiprofessorn Guy Standing (2013) menar att flexibiliteten på arbetsmarknaden och arbetsgivarnas förväntningar medför en oro och de ”prekära anställningarna” som också bidrar till klassen som benämns som prekariatet. En klass som han anser vara en ekonomiskt och arbetsrättsligt försvagad grupp och en klass där flera av de kommande arbetstagarna riskerar att hamna (Standing 2013). Grundtanken med uppsatsen är främst att få fördjupad förståelse och kunskap om prekariatet och deras uppfattningar samt förhållningssätt gällande arbete, arbetsmarknad och flexibelt arbete. Särskilt fokus läggs på gruppens uppfattningar och tankar... (More)
SCB uppger att bland tidsbegränsat anställda känner 40 procent en oro över hushållets ekonomi (SCB 2014, s 28). Ekonomiprofessorn Guy Standing (2013) menar att flexibiliteten på arbetsmarknaden och arbetsgivarnas förväntningar medför en oro och de ”prekära anställningarna” som också bidrar till klassen som benämns som prekariatet. En klass som han anser vara en ekonomiskt och arbetsrättsligt försvagad grupp och en klass där flera av de kommande arbetstagarna riskerar att hamna (Standing 2013). Grundtanken med uppsatsen är främst att få fördjupad förståelse och kunskap om prekariatet och deras uppfattningar samt förhållningssätt gällande arbete, arbetsmarknad och flexibelt arbete. Särskilt fokus läggs på gruppens uppfattningar och tankar kring flexibelt arbete och om de anser att flexibelt arbete ger möjligheter eller oro. Intervjustudien bestod av fem djupintervjuer med kvinnliga deltagare som inte hade en tillsvidareanställning eller fast anställning, med ett kriterium att de dessutom inte hade haft en sådan anställning sedan deras arbetsliv påbörjades. En diskurs om det kvinnliga prekariatet var intressant att belysa då fler kvinnor än män har otrygga anställningsformer såsom vikariat eller deltidsanställning (Ödebrink 2013, s 9). Till analysen användes klassiska sociologiska teorier såsom Marx alienation och reservarmé och Emile Durkheims anomi. Resultatet i studien påvisade att respondenterna både kunde se positivt på flexibelt arbete men att den flexibla anställningsformen också medförde ekonomiska begränsningar och påverkade deras levnadsstandard. Oro över ekonomin hade samtliga deltagare, men samtidigt fanns en acceptans för arbetsmarknadens krav och ideal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Michelle LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Prekariatet, alienation, reservarmé, anomi, flexibilitet
language
Swedish
id
8166404
date added to LUP
2015-11-18 13:18:44
date last changed
2015-11-18 13:18:44
@misc{8166404,
 abstract   = {SCB uppger att bland tidsbegränsat anställda känner 40 procent en oro över hushållets ekonomi (SCB 2014, s 28). Ekonomiprofessorn Guy Standing (2013) menar att flexibiliteten på arbetsmarknaden och arbetsgivarnas förväntningar medför en oro och de ”prekära anställningarna” som också bidrar till klassen som benämns som prekariatet. En klass som han anser vara en ekonomiskt och arbetsrättsligt försvagad grupp och en klass där flera av de kommande arbetstagarna riskerar att hamna (Standing 2013). Grundtanken med uppsatsen är främst att få fördjupad förståelse och kunskap om prekariatet och deras uppfattningar samt förhållningssätt gällande arbete, arbetsmarknad och flexibelt arbete. Särskilt fokus läggs på gruppens uppfattningar och tankar kring flexibelt arbete och om de anser att flexibelt arbete ger möjligheter eller oro. Intervjustudien bestod av fem djupintervjuer med kvinnliga deltagare som inte hade en tillsvidareanställning eller fast anställning, med ett kriterium att de dessutom inte hade haft en sådan anställning sedan deras arbetsliv påbörjades. En diskurs om det kvinnliga prekariatet var intressant att belysa då fler kvinnor än män har otrygga anställningsformer såsom vikariat eller deltidsanställning (Ödebrink 2013, s 9). Till analysen användes klassiska sociologiska teorier såsom Marx alienation och reservarmé och Emile Durkheims anomi. Resultatet i studien påvisade att respondenterna både kunde se positivt på flexibelt arbete men att den flexibla anställningsformen också medförde ekonomiska begränsningar och påverkade deras levnadsstandard. Oro över ekonomin hade samtliga deltagare, men samtidigt fanns en acceptans för arbetsmarknadens krav och ideal.},
 author    = {Lindström, Michelle},
 keyword   = {Prekariatet,alienation,reservarmé,anomi,flexibilitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prekariatet, ett liv i standby-läge?},
 year     = {2015},
}