Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av samtal med föräldrar till barn med övervikt - En intervjustudie

Frank, Cecilia LU and Sellberg, Madeleine LU (2015) DSKM50 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Övervikt bland barn leder till fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, även in i vuxen ålder. Då barnhälsovårdssjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och preventivt blir förebyggande av övervikt en naturlig del av arbetet, där samtalet utgör ett verktyg i omvårdnaden. Tidigare forskning påvisar både svårigheter och förutsättningar gällande samtal med föräldrar. Föreliggande studie syftar till att belysa barnhälsovårdssjuksköterskan erfarenhet av samtal med föräldrar till barn med övervikt. Tio informanter valdes genom strategiskt urval och kvalitativ intervju genomfördes. Genom kvalitativ innehållsanalys framkom tre kategorier; Utgångspunkter för samtal, Förhållningssätt vid samtal och Tillvägagångssätt vid samtal. Utmärkande... (More)
Övervikt bland barn leder till fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, även in i vuxen ålder. Då barnhälsovårdssjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och preventivt blir förebyggande av övervikt en naturlig del av arbetet, där samtalet utgör ett verktyg i omvårdnaden. Tidigare forskning påvisar både svårigheter och förutsättningar gällande samtal med föräldrar. Föreliggande studie syftar till att belysa barnhälsovårdssjuksköterskan erfarenhet av samtal med föräldrar till barn med övervikt. Tio informanter valdes genom strategiskt urval och kvalitativ intervju genomfördes. Genom kvalitativ innehållsanalys framkom tre kategorier; Utgångspunkter för samtal, Förhållningssätt vid samtal och Tillvägagångssätt vid samtal. Utmärkande aspekter var barnhälsovårdssjukköterskans lyhördhet, vikten av relation och förtroende samt samt förmåga att balansera samtalet. Resultatet bekräftar tidigare forskning men belyser i högre grad vikten av barnhälsovårdssjuksköterskans lyhördhet i samtalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frank, Cecilia LU and Sellberg, Madeleine LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barn, Barnhälsovård, Föräldrar, Kommunikation, Omvårdnad, Övervikt
language
Swedish
id
8166852
date added to LUP
2015-11-16 15:25:46
date last changed
2015-12-14 13:21:37
@misc{8166852,
 abstract   = {Övervikt bland barn leder till fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, även in i vuxen ålder. Då barnhälsovårdssjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och preventivt blir förebyggande av övervikt en naturlig del av arbetet, där samtalet utgör ett verktyg i omvårdnaden. Tidigare forskning påvisar både svårigheter och förutsättningar gällande samtal med föräldrar. Föreliggande studie syftar till att belysa barnhälsovårdssjuksköterskan erfarenhet av samtal med föräldrar till barn med övervikt. Tio informanter valdes genom strategiskt urval och kvalitativ intervju genomfördes. Genom kvalitativ innehållsanalys framkom tre kategorier; Utgångspunkter för samtal, Förhållningssätt vid samtal och Tillvägagångssätt vid samtal. Utmärkande aspekter var barnhälsovårdssjukköterskans lyhördhet, vikten av relation och förtroende samt samt förmåga att balansera samtalet. Resultatet bekräftar tidigare forskning men belyser i högre grad vikten av barnhälsovårdssjuksköterskans lyhördhet i samtalet.},
 author    = {Frank, Cecilia and Sellberg, Madeleine},
 keyword   = {Barn,Barnhälsovård,Föräldrar,Kommunikation,Omvårdnad,Övervikt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av samtal med föräldrar till barn med övervikt - En intervjustudie},
 year     = {2015},
}