Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framgångsfaktorer i lokalt klimatarbete - En fallstudie av Lunds arbete med hållbara transporter

Andersson, Linda LU (2015) MVEK02 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
The ongoing climate change may have devastating consequences all over the world. Most scientists are in agreement that the cause of this global environmental problem is anthropogenic releases of greenhouse gases, of which the main contributor is the combustion of fossil fuels. In order to limit these effects, it is imperative to take action immediately, globally as well as locally.

Earlier research suggests that there are a few factors that are crucial to obtain successful municipal environmental, climate or sustainability work. By examining these factors one can contribute to a greater understanding of what lies behind successful environmental work and thereby help to focus all means correctly in future environmental work.

The... (More)
The ongoing climate change may have devastating consequences all over the world. Most scientists are in agreement that the cause of this global environmental problem is anthropogenic releases of greenhouse gases, of which the main contributor is the combustion of fossil fuels. In order to limit these effects, it is imperative to take action immediately, globally as well as locally.

Earlier research suggests that there are a few factors that are crucial to obtain successful municipal environmental, climate or sustainability work. By examining these factors one can contribute to a greater understanding of what lies behind successful environmental work and thereby help to focus all means correctly in future environmental work.

The purpose of this study was to examine these factors of success through a case study of the municipality of Lund and their work with LundaMaTs, a strategy of sustainable transportation. Through interviews and a thorough examination of relevant documents, the factors of success in LundaMaTs were examined. Furthermore, a comparison between the factors of success in LundaMaTs and those according to previous research was made.

This study confirmed the results of previous research. The results of the study showed that driven and dedicated individuals, anchoring the work at a political level, substantial documentation, measurable targets, access to state grants, cooperation within as well as outside the organization were all factors of success in LundaMaTs as well as according to previous research. In addition to the previous research, this study highlighted that the specific conditions in Lund, such as the composition of the population and the mild weather, constitute additional factors of success.

Even though this study showed great resemblance between the factors of success in LundaMaTs and those according to previous research it became clear that the importance of the individual factors may vary from case to case. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Den pågående klimatförändringens effekter kan komma att bli förödande för människan och forskare menar att det är människan själv som till stor del är orsaken till detta miljöproblem. Forskarna menar att mänskliga utsläpp av växthusgaser från framförallt förbränning av fossila bränslen är orsaken till den globala uppvärmning vi kan se idag. Av denna anledning är det viktigt att insatser görs på alla nivåer, såväl globalt som nationellt och lokalt. Denna studie fokuserar på den lokala nivån och transportsektorn. Att komma åt utsläppen från just transporterna är viktigt eftersom vägtransportsektorn står för cirka 30 % av de totala växthusgasutsläppen.

Tidigare forskning tyder på att vissa faktorer är mer betydelsefulla än andra för att... (More)
Den pågående klimatförändringens effekter kan komma att bli förödande för människan och forskare menar att det är människan själv som till stor del är orsaken till detta miljöproblem. Forskarna menar att mänskliga utsläpp av växthusgaser från framförallt förbränning av fossila bränslen är orsaken till den globala uppvärmning vi kan se idag. Av denna anledning är det viktigt att insatser görs på alla nivåer, såväl globalt som nationellt och lokalt. Denna studie fokuserar på den lokala nivån och transportsektorn. Att komma åt utsläppen från just transporterna är viktigt eftersom vägtransportsektorn står för cirka 30 % av de totala växthusgasutsläppen.

Tidigare forskning tyder på att vissa faktorer är mer betydelsefulla än andra för att ett miljö-, klimat- eller hållbarhetsarbete ska bli framgångsrikt. Genom att kartlägga dessa faktorer kan man underlätta miljö-, klimat- eller hållbarhetsarbetet i kommuner runt om i Sverige eftersom alla resurser då kan fokuseras på rätt saker redan från början.

Studien syftar till att undersöka framgångsfaktorer i lokalt klimatarbete genom en fallstudie av Lunds arbete med ett hållbart transportsystem, LundaMaTs. Genom intervjuer med tjänstemän i Lunds kommun samt granskning av relevanta dokument har faktorer som varit viktiga för LundaMaTs framgångar lyfts fram. Dessa har dessutom jämförts med framgångsfaktorer enligt tidigare forskning för att få en större förståelse för vad som ligger bakom ett framgångsrikt klimatarbete.

Studien bekräftade till stora delar framgångsfaktorerna enligt tidigare forskning. Resultatet visade att ’drivna och entusiastiska individer’, ’tydlig och konkret dokumentation’, ’tydliga och mätbara mål’, ’förankring av arbetet på politisk nivå’, ’samarbete – såväl inom organisationen som utanför’ samt ’statlig finansiering’ var framgångsfaktorer i fallet med LundaMaTs såväl som i tidigare litteratur. Utöver dessa faktorer så framstod de speciella förutsättningarna i Lund – som det milda klimatet och befolkningssammansättningen – som framgångsfaktorer i sig.

Även om studien visade att det finns stora likheter mellan framgångsfaktorerna i LundaMaTs och de enligt tidigare forskning så blev det tydligt att betydelsen av de enskilda faktorerna kan variera från fall till fall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linda LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Factors of success, Municipal environmental work, LundaMaTs, Sustainable transportation
language
Swedish
id
8167089
date added to LUP
2015-11-09 11:17:16
date last changed
2015-11-09 11:17:16
@misc{8167089,
 abstract   = {The ongoing climate change may have devastating consequences all over the world. Most scientists are in agreement that the cause of this global environmental problem is anthropogenic releases of greenhouse gases, of which the main contributor is the combustion of fossil fuels. In order to limit these effects, it is imperative to take action immediately, globally as well as locally.

Earlier research suggests that there are a few factors that are crucial to obtain successful municipal environmental, climate or sustainability work. By examining these factors one can contribute to a greater understanding of what lies behind successful environmental work and thereby help to focus all means correctly in future environmental work.

The purpose of this study was to examine these factors of success through a case study of the municipality of Lund and their work with LundaMaTs, a strategy of sustainable transportation. Through interviews and a thorough examination of relevant documents, the factors of success in LundaMaTs were examined. Furthermore, a comparison between the factors of success in LundaMaTs and those according to previous research was made.

This study confirmed the results of previous research. The results of the study showed that driven and dedicated individuals, anchoring the work at a political level, substantial documentation, measurable targets, access to state grants, cooperation within as well as outside the organization were all factors of success in LundaMaTs as well as according to previous research. In addition to the previous research, this study highlighted that the specific conditions in Lund, such as the composition of the population and the mild weather, constitute additional factors of success.

Even though this study showed great resemblance between the factors of success in LundaMaTs and those according to previous research it became clear that the importance of the individual factors may vary from case to case.},
 author    = {Andersson, Linda},
 keyword   = {Factors of success,Municipal environmental work,LundaMaTs,Sustainable transportation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framgångsfaktorer i lokalt klimatarbete - En fallstudie av Lunds arbete med hållbara transporter},
 year     = {2015},
}